Семейное право

Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с.
§ 3. Принципи сімейного права
Принципи сімейного права — це основні засади, керівні І ідеї, відповідно з якими здійснюється сімейно-правове регулювання суспільних відносин.
Одним з принципів сімейно- ! го права є одношлюбність (моногамія), тобто громадяни можуть одночасно перебувати тільки в одному шлюбі. Це закріплюється в ст.17 Кодексу про шлюб та сім'ю України.

Принцип свободи і добровільності при укладенні шлюбу визначає ст.51 Конституції України і ст. 15 Кодексу про шлюб

14

та сім'ю України. Цей принцип означає, що вибір дружини, чоловіка громадянами України здійснюється за власним бажанням осіб. Разом з тим суть цього принципу і в тому, що держава стане на захист інтересів особи, право якої на вільний вибір дружини, чоловіка буде порушено.

Принцип свободи при укладенні шлюбу нерозривно пов'язаний з іншою основною засадою сімейного права — із свободою розірвання шлюбу. Але свобода розірвання шлюбу знаходиться під контролем держави (ст.38 КпШС).

Оголосивши першим декретом свободу розірвання шлюбу, держава перш за все мала на увазі надати жінкам, що зареєстрували шлюб у дореволюційний період, можливість розірвати ті кайдани, які їх оплутали, і вийти з-під жорстокої влади чоловіка.

Проте зловживання правом на розлучення не було б сумісне з інтересами держави по зміцненню сім'ї, покращанню справи виховання дітей. Тому розірвання шлюбу поставлено під контроль держави і хоча як при судовому, так і при спрощеному адміністративному, через органи ЗАГСу, розірванні шлюбу свобода на розлучення зберігається, але попе-реджується самовільність, в галузі громадських відносин, що завдає великої шкоди подружжю, а особливо дітям.

Четвертим принципом сімейного права є принцип повної рівності чоловіка і жінки в особистих і майнових правах.

Це визначають ст.ст.21, 24, 51 Конституції України та ст.3 КпШС України.

Ще одним з найважливіших принципів є принцип моральності і матеріальної підтримки нужденних членів сім'ї. Правове освітлення цього принципу здійснюється аліментними зобов'язаннями (п.2 ст.51 Конституції, ст.32 КпШС), а саме: батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття, а повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Крім цього, подружжя повинно матеріально підтримувати один одного на випадок потреби, а в разі відмови в такій підтримці той з подружжя, що потребує матеріальної допомоги, має право по суду одержувати утримання від другого з подружжя, якщо останній спроможний його надати. Це право зберігається і після розірвання шлюбу.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 2. Семейное право Учебники по праву
 3. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с. - Семейное право
 4. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” - Семейное право
 5. § 3. Принципи сімейного права - Семейное право
 6. § 4. Сімейний кодекс України 1926 року - Семейное право
 7. Сімейний кодекс України 1926 року - Семейное право
 8. Принципи сімейного права. - Семейное право
 9. Международное право, европейское право Учебники по праву
 10. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 11. М. Й. Штефан Цивільний процес, 1997 - Гражданский процесс
 12. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 13. Правовий статус особи: поняття, види. Конституційне закріплення прав людини в Україні - Теория государства и права
 14. Поняття суб´єктивного та об´єктивного юридичного, публічного і приватного права - Теория государства и права
 15. Розділ 1. Поняття міжнародного приватного права (предмет і система) - Международное право, европейское право
 16. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 17. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 18. Розділ 4. Проблеми застосування іноземного права (тлумачення, кваліфікація, застереження) - Международное право, европейское право
 19. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 20. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Семейное право:

  1. n/a. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”. 2000