Семейное право

Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с.
§ 6. Основи законодавства СРСР і союзних республік про шлюб і сім'ю та Кодекс про шлюб і сім'ю України
Шлюбно-сімейне законодавство не стояло на місці, а розвивалось далі.

27 червня 1968 року були прийняті Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про шлюб і сім'ю (далі Основи), які по-новому вирішили цілий ряд питань сімейного

29

права. Основні завдання даної галузі права були викладені в статті 1 Основ: подальше зміцнення сім'ї, побудова сімейних відносин на добровільному шлюбному союзі жінки і чоловіка, на вільних від матеріальних розрахунків почуттях взаємної любові, дружби і поваги всіх членів сім'ї, виховання дітей сім'єю, всемірна охорона інтересів матері і дітей і забезпечення щасливого дитинства кожній дитині, виховання почуття відповідальності перед сім'єю та інше.

Основи складалися з п'яти розділів:

— загальні положення;

— шлюб;

— сім'я;

— акти громадянського стану;

— застосування радянського законодавства про шлюб і сім'ю до іноземців і осіб без громадянства, застосування законів про шлюб і сім'ю іноземних держав, міжнародних договорів і угод.

На базі даних Основ був прийнятий Кодекс про шлюб та сім'ю України, який був затверджений Законом УРСР від 20 червня 1969 року і вступив в дію з 1 січня 1970 року, що діє і нині з багатьма змінами і доповненнями.

Завданнями Кодексу про шлюб та сім'ю України є:

— подальше зміцнення сім'ї;

— побудова сімейних відносин на добровільному шлюбному союзі жінки і чоловіка, на вільних від матеріальних розрахунків почуттях взаємної любові, дружби та поваги всіх членів сім'ї;

— виховання дітей сім'єю з обов'язковим піклуванням батьків про їх здоров'я, фізичний, духовний, моральний розвиток, навчання і підготовку до праці;

— всемірна охорона інтересів матері і дітей;

— виховання почуття відповідальності перед сім'єю. Даний Кодекс встановлює порядок і умови одруження, регулює особисті і майнові відносини, які виникають в сім'ї між подружжям, між батьками і дітьми, між іншими членами сім'ї, відносини, які виникають у зв'язку з усиновленням, опікою та піклуванням, прийняттям дітей на виховання, порядок і умови припинення шлюбу, порядок реєстрації актів громадянського стану.

ЗО

Кодекс знову повернувся до урівняння позашлюбних дітей із шлюбними, допустив встановлення батьківства в добровільному та судовому порядку.

Кодекс про шлюб та сім'ю України складається з таких розділів:

1.

Загальні положення.

2. Шлюб.

3. Сім'я.

3. Опіка і піклування.

5. Аісги громадянського стану.

6. Застосування законодавства України про шлюб та сім'ю до іноземців та осіб без громадянства. Застосування законів про шлюб та сім'ю іноземних держав та міжнародних договорів.

Сьогодні, однак, у зв'язку з проголошенням Україною незалежності, зміною соціально-політичного устрою держави та переходом до засад ринкової економіки, виникає гостра потреба оновлення шлюбно-сімейного законодавства, цивільного законодавства, роботи над якими підходять до завершення. Розробниками проекту нового Цивільного кодексу України визнано за доцільне привести в ньому норми шлюбно-сімейного законодавства, згрупувати їх в окремій шостій книзі «Сімейне право», яка складається з трьох розділів («Шлюб», «Сім'я», «Опіка і піклування»).

Варто відзначити, що в Проекті збережено переважну частину норм чинного КпШС. Водночас пропонуються новели. Зокрема, передбачається зниження шлюбного віку для жінок з 17 до 16 років, розширюється коло доказів для встановлення батьківства, встановлюються норми спрямовані на захист не лише материнства, але і батьківства. Так чи інакше, найближчим часом очікуються досить істотні зміни в регулюванні шлюбно-сімейних відносин.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с. - Семейное право
 2. § 6. Основи законодавства СРСР і союзних республік про шлюб і сім´ю та Кодекс про шлюб і сім´ю України - Семейное право
 3. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 4. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 5. Розділ 4. Проблеми застосування іноземного права (тлумачення, кваліфікація, застереження) - Международное право, европейское право
 6. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 7. § 2. Право спільної сумісної власності подружжя - Семейное право
 8. § 3. Умови встановлення батьківства в судовому порядку - Семейное право
 9. §3. Право спільної сумісної власності подружжя - Гражданское право
 10. Міжнародне право:5. Міжнародні акти про права людини і законодавство України - Международное право, европейское право
 11. § 6. Представництво в цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс
 12. Тема 15. Становлення незалежної України - История государства и права
 13. Розвиток сімейного законодавства про шлюб та сім`ю в 1967-70-х рр. Кодекс про шлюб та сім`ю України 1969 р. - Семейное право
 14. § 5. Зміни Сімейного кодексу УРСР у зв´язку з виданням Закону від 27 червня 1936 року та виданням Указу від 8 липня 1944 року - Семейное право
 15. §1. Правоздатність 5 дієздатність громадян: виникнення, зміст і припинення,, випадки обмеження. Визнання громадянина недієздатним - Гражданское право
 16. §1. Поняття права спільної власності - Гражданское право
 17. § 6. Участь прокурора в цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс
 18. Зміни Сімейного кодексу УРСР у зв´язку з виданням Закону від 27 червня 1936 року та виданням Указу від 8 липня 1944 року - Семейное право
 19. Встановлення батьківства в судовому порядку. - Семейное право
 20. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Семейное право:

  1. n/a. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”. 2000