Гражданский процесс

М. Й. Штефан Цивільний процес, 1997
Передмова
Розділ І Загальні положення
Глава 1. Поняття, завдання і джерела цивільного процесуального права України
§ 1. Цивільний процесуальний порядок (форма) захисту майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій
§ 2. Поняття цивільного процесуального права і його значення
§ 3. Місце цивільного процесуального права в правовій системі України
§ 4. Джерела цивільного процесуального права і межі його дії
§ 5. Цивільне судочинство і його стадії
§ 6. Наука цивільного процесуального права
§ 7. Цивільний процес в іноземних державах12
Глава 2. Принципи цивільного процесуального права
§ 1. Поняття принципів та їх значення
§ 2. Система принципів та їх класифікація
§ 3. Принципи, закріплені Конституцією України
§ 4. Принципи, закріплені законодавством про судочинство
§ 5. Система принципів цивільного процесу іноземних держав
Глава 3. Цивільні процесуальні правовідносини
§ 1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин
§ 2. Підстави і передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин
§ 3. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин
§ 4. Зміст цивільних процесуальних правовідносин
§ 5. Об'єкт цивільних процесуальних правовідносин
Глава 4. Сторони в цивільному процесі
§ 1. Поняття сторін у цивільному процесі, їх процесуальні права і обов'язки
§ 2. Процесуальна співучасть
§ 3. Заміна неналежної сторони
§ 4. Процесуальне правонаступництво
§ 5. Участь сторін у цивільному процесі іноземних держав
§ 2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги
§ 3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог
§ 4. Участь третіх осіб в цивільному процесі іноземних держав
Глава 6. Участь органів прокуратури в цивільному процесі
§ 1. Завдання органів прокуратури в цивільному процесі
§ 2. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі
§ 3. Участь прокурора в цивільному процесі у справі в суді першої інстанції
§ 4. Участь прокурора в провадженні по оскарженню і перегляду судових рішень і ухвал
§ 5. Цивільна процесуальна правосуб'єктність прокурора
§ 6. Участь прокурора в цивільному процесі іноземних держав
Глава 7. Участь у процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб
§ 1. Мета, підстави і процесуальні форми участі
§ 2. Участь органів державної влади, органів місцевого самоврядування в цивільному процесі
§ 3. Участь профспілок у цивільному процесі
§ 4. Участь у цивільному процесі підприємств, установ, організацій та окремих громадян з метою захисту прав інших осіб
§ 5. Цивільна процесуальна правосуб'єктність
§ 6. Участь у цивільному процесі країн СНД органів державного управління, місцевого самоврядування, організацій і громадян з метою захисту прав, свобод і охоронюваних законом інтересів інших осіб
Глава 8. Представництво в цивільному процесі
§ 1. Поняття та значення процесуального представництва
§ 2. Види процесуального представництва
§ 3. Повноваження процесуального представника
§ 4. Процесуально-правове становище представника в провадженні цивільних справ у суді першої інстанції
§ 5. Процесуально-правове становище представника в провадженні по перевірці законності і обґрунтованості судових рішень та зверненні їх до виконання
§ 6. Представництво в цивільному процесі іноземних держав
Глава 9. Цивільні процесуальні строки
§ 1. Поняття, значення і види процесуальних строків
§ 2. Обчислення, зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків
Глава 10. Підвідомчість цивільних справ
§ 1. Поняття і види підвідомчості
§ 2. Загальні правила визначення підвідомчості цивільних справ суду
§ 3. Підвідомчість справ, що виникають з цивільних правовідносин
§ 4. Підвідомчість спорів, що виникають з житлових правовідносин
§ 5. Підвідомчість спорів, що виникають з авторських і суміжних прав
§ 6. Підвідомчість спорів, що виникають з відносин, які врегульовані правом на відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг
§ 7. Підвідомчість спорів, що виникають з шлюбно-сімейних правовідносин
§ 8. Підвідомчість спорів, що виникають з трудових правовідносин
§ 9. Підвідомчість справ, що виникають з екологічних правовідносин
§ 10. Підвідомчість спорів, що виникають з кооперативних та інших правовідносин
Глава 11. Підсудність цивільних справ
§ 1. Поняття і види підсудності
§ 2. Наслідки порушення правил про підсудність. Зміна підсудності
Глава 12. Витрати по провадженню цивільної справи
§ 1. Поняття та види витрат та їх значення
§ 2. Державне мито
§ 3. Витрати, пов'язані з розглядом справи в суді
§ 4. Розподіл та відшкодування понесених витрат у справі
Глава 13. Санкції цивільного процесуального права
§ 1. Поняття, види і структура норм цивільного процесуального права
§ 2. Поняття, види і функції санкцій цивільного процесуального права
§ 3. Цивільні процесуальні штрафи
§ 4. Відшкодування майнових збитків
Глава 14. Докази і доказування в цивільному процесі
§ 1. Роль доказів і доказування в цивільному процесі
§ 2. Поняття і види доказів
§ 3. Доказування
§ 4. Засоби доказування Пояснення сторін і третіх осіб
§ 5. Докази і доказування в цивільному процесі іноземних держав
Розділ II. Провадження в суді першої інстанції
А. Позовне провадження
Глава 15. Порушення цивільної справи в суді
§ 1. Позов — процесуальний засіб порушення цивільної справи в суді
§ 2. Право на позов. Право на пред'явлення позову і процесуальний порядок його реалізації
§ 3. Об'єднання і роз'єднання позовів
§ 4. Процесуальні засоби, що забезпечують відповідачу захист своїх інтересів проти позову
§ 5. Зміни в позовному спорі
§ 6. Забезпечення позову
§ 7. Процесуальні засоби порушення цивільної справи в судах іноземних держав
Глава 16. Підготовка цивільних справ до судового розгляду
§ 1. Мета і значення підготовки цивільних справ до судового розгляду
§ 2. Завдання, зміст і процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду
§ 3. Судові виклики і повідомлення
§ 4. Підготовча стадія в цивільному процесі іноземних держав
Глава 17. Судовий розгляд цивільних справ
§ 1. Значення стадії судового розгляду цивільних справ
§ 2. Судове засідання — процесуальна форма розгляду цивільних справ
§ 3. Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ
§ 4. фіксування цивільного процесу та протоколи
§ 5. Розгляд цивільних справ в судах іноземних держав
Глава 18. Постанови суду першої інстанції
§ 1. Поняття і види судових постанов
§ 2. Суть судового рішення
§ 4. Негайне виконання, визначення порядку виконання, надання відстрочки і розстрочки виконання
§ 5. Виправлення недоліків рішення судом, що його постановив
§ 6. Набрання чинності рішенням суду
§ 7. Ухвали суду першої інстанції
§ 8. Рішення суду в цивільному процесі іноземних держав
Б. Непозовні провадження
Глава 19. Провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин
§ 1. Суть, значення провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин
§ 2. Справи по скаргах на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь в референдумі
§ 3. Справи по скаргах на рішення і дії територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії по виборах депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних рад і заявах про скасування рішення виборчої комісії
§ 4. Справи по скаргах на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, територіальної, дільничної виборчої комісії по виборах Президента України та заявах про скасування реєстрації кандидатом у Президенти України
§ 5. Справи по скаргах, заявах на рішення, дії' або бездіяльність виборчих комісій по виборах народних депутатів України
§ 6. Справи по скаргах на р_ішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії
§ 7. Справи по заявах про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі невиконання ним вимог щодо несумісництва депутатської діяльності з іншими видами діяльності
§ 8. Справи по скаргах на дії органів і посадових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень
§ 9. Справи по скаргах громадян на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи посадових осіб у сфері управлінської діяльності
§ 10. Справи по скаргах на рішення, прийнятті щодо релігійних організацій
§11. Справи за заявами прокурора про визнання незаконними правового акта органу, рішення чи дії службової особи10
§ 12. Справи по скаргах на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби
§ 13. Справи про стягнення з громадян недоїмки по податках, самооподаткуванню сільського населення і державному обов'язковому страхуванню
§ 14. Справи про заборону політичної партії і про анулювання реєстраційного свідоцтва
Глава 20. Окреме провадження
§ 1. Суть і значення окремого провадження
§ 2. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження
§ 3. Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження
§ 4. Визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним
§ 5. Визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення його померлим
§ 6. Усиновлення дітей, які проживають на території України
§ 7. Встановлення неправильності запису в актах громадянського стану
§ 8. Встановлення фактів, що мають юридичне значення
§ 9. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника
§ 10. Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні
Глава 22. Апеляційне провадження
§ 1. Суть і значення апеляційного оскарження і перевірки рішень і ухвал суду першої інстанції
§ 2. Право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції та процесуальний порядок його реалізації
§ 3. Підготовка і розгляд справи судом апеляційної інстанції
§ 4. Повноваження суду апеляційної інстанції
§ 5. Апеляційне оскарження і перевірка ухвал суду першої інстанції
§ 6. Рішення і ухвали суду апеляційної інстанції
Глава 23. Касаційне провадження
§ 1. Суть і значення касаційного оскарження і перевірки рішень і ухвал суду першої і апеляційної інстанцій
§ 3. Передача справи на касаційний розгляд складу судової палати, підготовка до розгляду і процесуальний порядок розгляду справи судом касаційної інстанції
§ 4. Повноваження суду касаційної інстанції, його рішення та ухвали
Глава 24. Перегляд рішень, ухвал суду, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами
§ 1. Суть і значення перегляду рішень, ухвал суду, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими і винятковими обставинами
§ 2. Підстави перегляду рішень і ухвал суду в зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами
§ 3. Процесуальний порядок перегляду справи у зв'язку з нововиявленими і винятковими обставинами
Розділ IV. Звернення судових рішень до виконання
Глава 25. Звернення судових рішень до виконання та поворот виконання
§ 1. Рішення, які звертаються до примусового виконання, і виконавчі документи
§ 2. Повноваження суду, пов'язані з виконавчим провадженням по примусовому виконанню його рішень
Глава 26. Цивільне судочинство України з іноземним елементом
§ 1. Правове регулювання цивільного судочинства з іноземним елементом
§ 2. Правове становище іноземців у цивільному процесі
§ 3. Підсудність справ з іноземним елементом
§ 4. Докази і доказування у справах з іноземним елементом
§ 5. Виконання доручень іноземних судів
§ 6. Визнання і виконання рішень іноземних судів

Релевантная научная информация:

 1. Гражданский процесс Учебники по праву
 2. М. Й. Штефан Цивільний процес, 1997 - Гражданский процесс
 3. Розділ 1. Поняття міжнародного приватного права (предмет і система) - Международное право, европейское право
 4. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 5. Розділ 4. Проблеми застосування іноземного права (тлумачення, кваліфікація, застереження) - Международное право, европейское право
 6. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 7. Адвокатура США - Адвокатское право
 8. Адвокатура Франції - Адвокатское право
 9. 6.1. Поняття адміністративного процесу - Административное право
 10. 6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення - Административное право
 11. 5.2. Зв´язок криміналістики з юридичними науками - Кримминалистика
 12. § 1. Формування юриста як професіонала - Правовая деонтология
 13. ПЕРЕДНЄ СЛОВО - Юридические документы
 14. §3. Цивільне право та інші юридичні науки - Гражданское право
 15. Передмова - Гражданский процесс
 16. § 1. Цивільний процесуальний порядок (форма) захисту майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій - Гражданский процесс
 17. § 2. Поняття цивільного процесуального права і його значення - Гражданский процесс
 18. § 3. Місце цивільного процесуального права в правовій системі України - Гражданский процесс
 19. § 4. Джерела цивільного процесуального права і межі його дії - Гражданский процесс
 20. § 5. Цивільне судочинство і його стадії - Гражданский процесс

Другие научные источники направления Гражданский процесс:

  1. В. А. Кройтор . Гражданский процесс Учебное пособие для подготовки к зачетам и экзаменам. 2000