Риторика

Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.
ВСТУП
Частина І. Історико-теоретичні аспекти риторики

1.1. Загальне поняття про красномовство
1.2. Види красномовства
§ 1. Судове (юридичне) красномовство
§ 2. Академічне красномовство
§ 3. Політичне красномовство
§ 4. Церковне красномовство
§ 5. Суспільно-побутове красномовство
Розділ 2 Нариси з історії красномовства
2.1. Розвиток ораторського мистецтва у Стародавньому світі
§ 1. Риторика Стародавньої Месопотамії Красномовство епохи Шумеру
§ 2. Риторика Стародавнього Єгипту
§ 3. Риторика Стародавньої Індії
§ 4. Риторика Стародавнього Ірану
§ 5. Риторика Стародавнього Китаю
§ 6. Виникнення і розвиток риторики у Стародавній Греції
§ 7. Римський період античного красномовства
§ 8. Красномовство в Біблії
2.2. Ораторське мистецтво епохи Середньовіччя
§ 1. Формування нових засад європейського красномовства в епоху Середньовіччя
§ 2. Візантійська риторика
§ 3. Риторика середньовічного Заходу
§ 4. Риторика Київської Русі
§ 5. Риторика Корану
2.3. Функція ораторства в сучасному світі
§ 1. Зміни в західноєвропейській риториці нового часу
§ 2. Шляхи українського ораторського слова

в XIV-XX ст. Українське ораторство XIV—XVIH cm.

Частина II

Практикум з риторики

§ 1. Методика та етапи підготовки промови
§ 2. Логіка та емоції в промові
§ 3. Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора

Поняття про художній образ

§ 4. Структура ораторського твору
§ 5. Типи промов
§ 6. Зовнішя культура оратора
Розділ 2 Практичні аспекта судової риторики
§ 1. Ділова гра "Судові дебати"
§ 2. Судова промова
§ 3. Підготовка судової промови
§ 4. Промова державного обвинувача
§ 4. Захисна промова
Короткий словник з риторики
Рекомендована література

Релевантная научная информация:

 1. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 2. Риторика Учебники по праву
 3. Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с. - Риторика
 4. ВСТУП - Риторика
 5. 1.1. Загальне поняття про красномовство - Риторика
 6. 1.2. Види красномовства - Риторика
 7. § 1. Судове (юридичне) красномовство - Риторика
 8. § 2. Академічне красномовство - Риторика
 9. § 3. Політичне красномовство - Риторика
 10. § 4. Церковне красномовство - Риторика
 11. § 5. Суспільно-побутове красномовство - Риторика
 12. 2.1. Розвиток ораторського мистецтва у Стародавньому світі - Риторика
 13. § 1. Риторика Стародавньої Месопотамії Красномовство епохи Шумеру - Риторика
 14. § 2. Риторика Стародавнього Єгипту - Риторика
 15. § 3. Риторика Стародавньої Індії - Риторика
 16. § 4. Риторика Стародавнього Ірану - Риторика
 17. § 5. Риторика Стародавнього Китаю - Риторика
 18. § 6. Виникнення і розвиток риторики у Стародавній Греції - Риторика
 19. § 7. Римський період античного красномовства - Риторика
 20. § 8. Красномовство в Біблії - Риторика

Другие научные источники направления Риторика:

  1. Сергеич П.. Искусство речи на суде. 1988
  2. Корнилова Е.Н.. Риторика — искусство убеждать. Своеобразие публицистической античной эпохи: Учебное пособие. 1998
  3. Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова.. Культура и искусство речи. Современная риторика. 1998