Риторика

Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.
2.1. Розвиток ораторського мистецтва у Стародавньому світі
Стародавній світ — це, в першу чергу, шумеро-аккад-съка (месопотамська), давньоєгипетська, давньокитайська, греко-римська, давньоіндійська, давньоіранська, цивілізації та своєрідна культура невеличкого Ізраїлю, що дала людству Біблію.

Зародки сучасної цивілізації виникають через сприятливі кліматичні умови саме на Давньому Сході.

У IV тисячолітті до н. е. в Межиріччі Тигру та Євфрату (грец. Месопотамія) постало суспільство Шумер. З часом шумерська держава поступається племенам Аккаду і підкоряється їм; утворюється цивілізація синтетичного типу (Вавілон і Ассирія). Паралельно з Шумером складається могутня цивілізація Давнього Єгипту; далі формуються культури стародавніх Китаю, Індії та Ірану, що залишили по собі багатющу літературу.

Ця література була переважно риторичною, оскільки спричинилися до її виникнення не стільки художні завдання, скільки практичні релігійно-філософські та моральні установки. Це не означало, що в цих суспільствах не було художнього слова як такого — навпаки, тут часом складалася навіть теорія красного письменства, зокрема поетика (як, наприклад, в Давній Індії). Але в даному разі ми зустрічаємося з характерним явищем: автори поетичних творів, як правило, вирішували питання релігійного, політичного чи юридичного характеру, які на той час становили основну проблематику літератури взагалі.

40

Риторика як цілісна наука та риторична практика може гармонійно розвиватися лише в суспільстві, де забезпечено простір для індивідуальності, мовної ініціативи особистості.

Давній Схід будував своє життя в особливих політичних, культурних і правових координатах, в яких не було й місця та простору для самовияву "я". Тому риторичний досвід тут формувався стихійно чи в річищі практичного красномовства, чи в річищі красного письменства, а розвинених теорій риторики, подібних до давньогрецької, тут практично не склалося.

І все ж риторична практика Давнього Сходу була яскравою й різноманітною; її досвід був почасти використаний і Давньою Грецією.

У культурних системах стародавніх суспільств риторика посіла значне місце, хоча здебільшого вона формувалася тут в лоні більш широкого духовного пошуку. Винятком була греко-римська античність, що усвідомила самостійне значення риторики як окремої наукової дисципліни.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с. - Риторика
 2. 2.1. Розвиток ораторського мистецтва у Стародавньому світі - Риторика
 3. § 2. Походження адвокатури - Адвокатское право
 4. § 5. Риторика Стародавнього Китаю - Риторика
 5. § 8. Красномовство в Біблії - Риторика
 6. § 7. Римський період античного красномовства - Риторика
 7. § 1. Зміни в західноєвропейській риториці нового часу - Риторика
 8. § 2. Шляхи українського ораторського слова в XIV-XX ст. Українське ораторство XIV—XVIH cm. - Риторика
 9. Цінність і значимість права - Теория государства и права
 10. § 1. Функції правової деонтології - Правовая деонтология
 11. § 3. Формування та значення деонтологічної правосвідомості юриста - Правовая деонтология
 12. § 1. Формування юриста як професіонала - Правовая деонтология
 13. 1.1. Загальне поняття про красномовство - Риторика
 14. § 4. Церковне красномовство - Риторика
 15. § 2. Риторика Стародавнього Єгипту - Риторика
 16. § 6. Виникнення і розвиток риторики у Стародавній Греції - Риторика
 17. 2.2. Ораторське мистецтво епохи Середньовіччя - Риторика
 18. § 1. Формування нових засад європейського красномовства в епоху Середньовіччя - Риторика
 19. § 2. Візантійська риторика - Риторика
 20. § 4. Риторика Київської Русі - Риторика

Другие научные источники направления Риторика:

  1. Сергеич П.. Искусство речи на суде. 1988
  2. Корнилова Е.Н.. Риторика — искусство убеждать. Своеобразие публицистической античной эпохи: Учебное пособие. 1998
  3. Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова.. Культура и искусство речи. Современная риторика. 1998