Риторика

Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.
1.2. Види красномовства
Розрізняють п'ять основних видів красномовства: юридичне (судове), академічне, політичне, церковне та суспільно-побутове. Відомі спроби виділити до десяти його видів — соціально-політичне, академічне, судове, соціально-побутове, дипломатичне, військове, лекційне, торговельне, церковно-богословське, дискусійне1, але за цієї класифікації деякі позиції дублюють одна одну.
П. Сопер вважав, що існує тільки два види красномовства — інформаційне та агітаційне, проте вочевидь, що такою класифікацією обмежитися не можна.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с. - Риторика
 2. 1.2. Види красномовства - Риторика
 3. § 7. Римський період античного красномовства - Риторика
 4. § 1. Методика та етапи підготовки промови - Риторика
 5. Короткий словник з риторики - Риторика
 6. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 7. § 2. Походження адвокатури - Адвокатское право
 8. § 1. Судове (юридичне) красномовство - Риторика
 9. § 5. Суспільно-побутове красномовство - Риторика
 10. § 6. Виникнення і розвиток риторики у Стародавній Греції - Риторика
 11. § 2. Шляхи українського ораторського слова в XIV-XX ст. Українське ораторство XIV—XVIH cm. - Риторика
 12. § 3. Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора Поняття про художній образ - Риторика
 13. Гражданское право Учебники по праву
 14. Риторика Учебники по праву
 15. Таможенное право Учебники по праву
 16. Курсовые работы по праву Учебники по праву
 17. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с. - Трудовое право
 18. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 19. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер, 1999. — 736 с. - Административное право
 20. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика

Другие научные источники направления Риторика:

  1. Сергеич П.. Искусство речи на суде. 1988
  2. Корнилова Е.Н.. Риторика — искусство убеждать. Своеобразие публицистической античной эпохи: Учебное пособие. 1998
  3. Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова.. Культура и искусство речи. Современная риторика. 1998