Риторика

Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.
2.2. Ораторське мистецтво епохи Середньовіччя
Середньовіччя — найважливіший після античності період формування засад сучасної цивілізації. У цей період виявився поліцентризм культури Сходу й Заходу. Грунтуючись на Біблії як на основі нового світогляду, ідеологія середніх віків розшаровується на християнство та іслам1, що визначає характер культури та спрямованість літературної творчості. Ці течії неоднорідні: так, після більш-менш гармонійного розвитку християнської культури Сходу й Заходу як єдиного культурного простору наступив розкол східної й західної Церков, що спричинилося диференціації ідей і форм літературної творчості, нерівномірності у розвитку риторики.
Та й за період церковної єдності (до 1054 р.) цей розвиток відбувався нерівномірно: домінувала східна традиція, а західна риторика перебувала в занепаді (якщо не брати до уваги кількох визначних постатей). Навпаки, у другому тисячолітті нової ери, особливо після руйнації Візантії, починає інтенсивно розвиватися західна культура, в якій сфера риторики поступово стає колискою ідей гуманізму та секуляризації (звільнення громадського та культурного життя від впливу Церкви).

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с. - Риторика
 2. 2.2. Ораторське мистецтво епохи Середньовіччя - Риторика
 3. § 8. Красномовство в Біблії - Риторика
 4. § 1. Формування нових засад європейського красномовства в епоху Середньовіччя - Риторика
 5. § 4. Риторика Київської Русі - Риторика
 6. § 2. Походження адвокатури - Адвокатское право
 7. § 2. Риторика Стародавнього Єгипту - Риторика
 8. § 5. Риторика Стародавнього Китаю - Риторика
 9. § 7. Римський період античного красномовства - Риторика
 10. § 2. Візантійська риторика - Риторика
 11. § 3. Риторика середньовічного Заходу - Риторика
 12. § 1. Зміни в західноєвропейській риториці нового часу - Риторика
 13. § 2. Шляхи українського ораторського слова в XIV-XX ст. Українське ораторство XIV—XVIH cm. - Риторика
 14. § 3. Формування та значення деонтологічної правосвідомості юриста - Правовая деонтология
 15. 1.1. Загальне поняття про красномовство - Риторика
 16. § 1. Судове (юридичне) красномовство - Риторика
 17. 2.1. Розвиток ораторського мистецтва у Стародавньому світі - Риторика
 18. § 1. Риторика Стародавньої Месопотамії Красномовство епохи Шумеру - Риторика
 19. § 6. Виникнення і розвиток риторики у Стародавній Греції - Риторика
 20. § 5. Риторика Корану - Риторика

Другие научные источники направления Риторика:

  1. Сергеич П.. Искусство речи на суде. 1988
  2. Корнилова Е.Н.. Риторика — искусство убеждать. Своеобразие публицистической античной эпохи: Учебное пособие. 1998
  3. Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова.. Культура и искусство речи. Современная риторика. 1998