Правоохранительные органы

Заг
альна структура кримінально-виконавчої системи України складається з двох ланок:

- органи управління;

— виправно-трудові установи, слідчі ізолятори, лікувально-трудові профілакторії, інспекції виправних робіт, 182

навчальні заклади, підприємства та організації забезпечення.

Законом України «Про загальну структуру і чисельність Прикордонних військ України» затверджена їх загальна чисельність у кількості 45 тис. осіб, у тому числі 3 тис. працівників, і така загальна їх структура:

- центральний орган управління Прикордонних військ України — Державний комітет у справах охорони державного кордону України;

- регіональні органи управління - напрями Прикордонних військ України;

- органи охорони державного кордону - з'єднання, частини;

- органи забезпечення - з'єднання, частини, установи, підприємства, навчальні заклади.

Оперативно-розшукові підрозділи Прикордонних військ України у цій структурі окремо не визначені.

* * *

Вище вже зазначалося, що власне правоохоронні функції виконують не ті чи інші центральні органи державної виконавчої або судової влади в цілому, які у відповідних нормативно-правових актах і в літературі звичайно називають правоохоронними, а лише їх окремі органи та підрозділи. Саме тому правоохоронними органами нами визнаються не міліція, Служба безпеки України, Державний комітет у справах охорони державного кордону України, державна митна служба, державний пожежний нагляд, Державний департамент України з питань виконання покарань, а лише їх окремі органи та підрозділи.

Так, до правоохоронних органів і підрозділів міліції, як випливає із законів України «Про міліцію», «Про оператив-но-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» fa деяких інших відносяться лише підрозділи: слідчі, кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, транспортної міліції, державної автомобільної інспекції, забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів і учасників кримінального судочинства, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС України та деякі інші. Не є правоохоронними органами служби паспортно-реєстраційної

183

роботи, державна служба охорони, господарчі, кадрові служби, служби військового та матеріально-технічного забезпечення, інформаційні бюро, навчальні заклади, лікувальні установи МВС України та ін.

Серед усіх органів прокуратури правоохоронними органами звичайно не можна вважати підрозділи систематизації законодавства та зв'язків з засобами масової інформації, розгляду листів та прийому громадян, статистики, міжнародно-правових зв'язків, інформатики та комп'ютеризації, управління планування, фінансування і матеріально-технічного забезпечення, планово-фінансові, матеріально-технічного забезпечення і капітального будівництва, господарські тощо. Правоохоронними органами та підрозділами в системі Служби безпеки України безперечно є органи та підрозділи контррозвідки, військової контррозвідки, захисту національної державності, слідчий, оперативно-технічні, оперативного документування, спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів. Але навряд чи правильно і доцільно визнавати правоохоронними органами служби забезпечення урядового зв'язку, по роботі з особовим складом, фінансові тощо.

Як і Служба безпеки України, Управління державної охорони саме по собі визначається в законі як державний правоохоронний орган.

Проте, поряд з підрозділом оперативного забезпечення охорони та деякими іншими підрозділами, до його складу також входять окремі служби, які за своїм правовим статусом не є правоохоронними.

У податковій міліції правоохоронними підрозділами є лише її слідчі та оперативні підрозділи, у тому числі підрозділи по боротьбі з корупцією та спеціальні підрозділи по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України також не є однорідним органом. До її складу, поряд з такими суто правоохоронними органами, як органи дізнання, патрульно-постової служби та деяких інших, включені і підрозділи охорони військових об'єктів, навчальний центр тощо, які власне правоохоронних функцій не виконують.

З іншого боку, окремі служби органів, які звичайно не Ш

вважаються правоохоронними, виконують власне правоохоронні функції, що є визначальним в їх діяльності, і відповідають іншим ознакам правоохоронного органу. Це стосується, наприклад, підрозділів з оперативно-розшукової роботи Прикордонних військ, певних підрозділів органів державного пожежного нагляду, які провадять дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних правил, підрозділів державної митної служби, які проводять дізнання в справах про контрабанду, і оперативних підрозділів органів і установ Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Враховуючи вищезазначене та з огляду на ті права і пільги, які встановлені законами України для суддів, працівників міліції, Служби безпеки, Управління державної охорони та інших державних органів, які визнаються правоохоронними, заслуговує на увагу питання про розробку і прийняття закону України «Про правоохоронні органи та правоохоронну діяльність», яким були б визначені чіткий перелік правоохоронних органів та підрозділів, основні засади організації їх діяльності і правового статусу їх працівників. У цьому законі слід визначити, що:

1) власне правоохоронними не є і не можуть бути ви* значені органи та підрозділи правоохоронних органів, виконання головних правоохоронних функцій якими не є визначальним в їх діяльності (структури забезпечення діяльності правоохоронних органів);

2) правоохоронними органами та підрозділами визнаються органи та підрозділи відповідних не правоохоронних державних органів, виконання головних правоохоронних функцій якими є визначальним в їх діяльності.

Особливе значення такий поділ певних державних органів та підрозділів має для належного визначення правового статусу їх працівників.

* * *

Повноваження та організація діяльності правоохоронних органів, питання їх матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення, контролю і нагляду за їх діяльністю, координації їх діяльності та взаємодії між ними та з іншими державними органами та об'єднаннями громадян, міжнародного співробітництва правоохоронних орга-

185

нів визначаються законами, які регулюють правовий статус того чи іншого правоохоронного органу, а також деякими іншими нормативно-правовими актами.

Загальна структура кримінально-виконавчої системи України складається з двох ланок:

- органи управління;

— виправно-трудові установи, слідчі ізолятори, лікувально-трудові профілакторії, інспекції виправних робіт, 182

навчальні заклади, підприємства та організації забезпечення.

Законом України «Про загальну структуру і чисельність Прикордонних військ України» затверджена їх загальна чисельність у кількості 45 тис. осіб, у тому числі 3 тис. працівників, і така загальна їх структура:

- центральний орган управління Прикордонних військ України — Державний комітет у справах охорони державного кордону України;

- регіональні органи управління - напрями Прикордонних військ України;

- органи охорони державного кордону - з'єднання, частини;

- органи забезпечення - з'єднання, частини, установи, підприємства, навчальні заклади.

Оперативно-розшукові підрозділи Прикордонних військ України у цій структурі окремо не визначені.

* * *

Вище вже зазначалося, що власне правоохоронні функції виконують не ті чи інші центральні органи державної виконавчої або судової влади в цілому, які у відповідних нормативно-правових актах і в літературі звичайно називають правоохоронними, а лише їх окремі органи та підрозділи. Саме тому правоохоронними органами нами визнаються не міліція, Служба безпеки України, Державний комітет у справах охорони державного кордону України, державна митна служба, державний пожежний нагляд, Державний департамент України з питань виконання покарань, а лише їх окремі органи та підрозділи.

Так, до правоохоронних органів і підрозділів міліції, як випливає із законів України «Про міліцію», «Про оператив-но-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» fa деяких інших відносяться лише підрозділи: слідчі, кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, транспортної міліції, державної автомобільної інспекції, забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів і учасників кримінального судочинства, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС України та деякі інші. Не є правоохоронними органами служби паспортно-реєстраційної

183

роботи, державна служба охорони, господарчі, кадрові служби, служби військового та матеріально-технічного забезпечення, інформаційні бюро, навчальні заклади, лікувальні установи МВС України та ін.

Серед усіх органів прокуратури правоохоронними органами звичайно не можна вважати підрозділи систематизації законодавства та зв'язків з засобами масової інформації, розгляду листів та прийому громадян, статистики, міжнародно-правових зв'язків, інформатики та комп'ютеризації, управління планування, фінансування і матеріально-технічного забезпечення, планово-фінансові, матеріально-технічного забезпечення і капітального будівництва, господарські тощо. Правоохоронними органами та підрозділами в системі Служби безпеки України безперечно є органи та підрозділи контррозвідки, військової контррозвідки, захисту національної державності, слідчий, оперативно-технічні, оперативного документування, спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів. Але навряд чи правильно і доцільно визнавати правоохоронними органами служби забезпечення урядового зв'язку, по роботі з особовим складом, фінансові тощо.

Як і Служба безпеки України, Управління державної охорони саме по собі визначається в законі як державний правоохоронний орган.

Проте, поряд з підрозділом оперативного забезпечення охорони та деякими іншими підрозділами, до його складу також входять окремі служби, які за своїм правовим статусом не є правоохоронними.

У податковій міліції правоохоронними підрозділами є лише її слідчі та оперативні підрозділи, у тому числі підрозділи по боротьбі з корупцією та спеціальні підрозділи по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України також не є однорідним органом. До її складу, поряд з такими суто правоохоронними органами, як органи дізнання, патрульно-постової служби та деяких інших, включені і підрозділи охорони військових об'єктів, навчальний центр тощо, які власне правоохоронних функцій не виконують.

З іншого боку, окремі служби органів, які звичайно не Ш

вважаються правоохоронними, виконують власне правоохоронні функції, що є визначальним в їх діяльності, і відповідають іншим ознакам правоохоронного органу. Це стосується, наприклад, підрозділів з оперативно-розшукової роботи Прикордонних військ, певних підрозділів органів державного пожежного нагляду, які провадять дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних правил, підрозділів державної митної служби, які проводять дізнання в справах про контрабанду, і оперативних підрозділів органів і установ Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Враховуючи вищезазначене та з огляду на ті права і пільги, які встановлені законами України для суддів, працівників міліції, Служби безпеки, Управління державної охорони та інших державних органів, які визнаються правоохоронними, заслуговує на увагу питання про розробку і прийняття закону України «Про правоохоронні органи та правоохоронну діяльність», яким були б визначені чіткий перелік правоохоронних органів та підрозділів, основні засади організації їх діяльності і правового статусу їх працівників. У цьому законі слід визначити, що:

1) власне правоохоронними не є і не можуть бути ви* значені органи та підрозділи правоохоронних органів, виконання головних правоохоронних функцій якими не є визначальним в їх діяльності (структури забезпечення діяльності правоохоронних органів);

2) правоохоронними органами та підрозділами визнаються органи та підрозділи відповідних не правоохоронних державних органів, виконання головних правоохоронних функцій якими є визначальним в їх діяльності.

Особливе значення такий поділ певних державних органів та підрозділів має для належного визначення правового статусу їх працівників.

* * *

Повноваження та організація діяльності правоохоронних органів, питання їх матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення, контролю і нагляду за їх діяльністю, координації їх діяльності та взаємодії між ними та з іншими державними органами та об'єднаннями громадян, міжнародного співробітництва правоохоронних орга-

185

нів визначаються законами, які регулюють правовий статус того чи іншого правоохоронного органу, а також деякими іншими нормативно-правовими актами.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Мельник М. Л, Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.- 576 с. - Правоохранительные органы
 2. Глава 2. Структура, чисельність, повноваження та організація діяльності правоохоронних органів. Основні та допоміжні служби і підрозділи в структурі правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 3. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 4. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 5. 4.2. Адміністративний примус - Административное право
 6. § 2. Система органів внутрішніх справ України - Правоохранительные органы
 7. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 8. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 9. 10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб´єкти - Административное право
 10. Глава 1. Предмет, метод і система курсу «Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність» - Правоохранительные органы
 11. § 3. Державний нагляд і контроль як гарантії права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 12. §2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ОБ´ЄКТІВ ПІДРОЗДІЛАМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ - Административное право
 13. §3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ - Административное право
 14. § 3. Координація правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 15. § 1. Напрями правоохоронної діяльності органів внутрішніх Справ України - Правоохранительные органы
 16. § 4. Міліція громадської безпеки - Правоохранительные органы
 17. § 2. Засади виявлення злочинів - Правоохранительные органы
 18. § 2. Система органів юстиції та організація їх роботи - Правоохранительные органы
 19. § 14. Класні чини працівників органів прокуратури. Заохочення та відповідальність прокурорів і слідчих - Правоохранительные органы
 20. Список використаної літератури - Теория государства и права

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. B.C. Ковальський. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. 2002