Правоохранительные органы

Мельник М. Л, Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.- 576 с.
Глава 1. Правоохоронні органи у вузькому розумінні
Як було визначено у главі 3 розділу І цього навчального посібника, на сьогодні до правоохоронних органів можна віднести органи: 1) судові; 2) прокуратури; 3) міліції; 4) податкової міліції; 5) Служби безпеки України; 6) Управління державної охорони; 7) Прикордонних військ; 8) Військової служби правопорядку у Збройних Силах України; 9) дізнання державної митної служби; 10) дізнання державного пожежного нагляду; 11) Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Проте в окремих законах та інших нормативно-правових актах суд не відноситься до правоохоронних органів. Наприклад, це стосується Кримінального кодексу України, статтями 342-343, 345, 347-349 якого передбачені кримінальне карані посягання на працівників правоохоронних органів, а окремими статтями КК 376-379- посягання на суддів, або Закону України «Про. державний захист працівників суду та правоохоронних органів», в якому факт відокремлення суду від правоохоронних органів випливає із самої його назви. Проте вже у ст. 12 цього ж Закону говориться про «працівника суду або іншого правоохоронного органу».

Дійсно, є певні підстави для суперечок щодо статусу суду як правоохоронного органу. Передусім вони викликані відсутністю уніфікованого підходу до поняття правоохоронних органів у законодавстві. Тому саме законодавець і повинен поставити крапку у дискусії про те, чи є суд правоохоронним органом. Це має бути зроблено шляхом визначення чіткого поняття правоохоронного органу безпосередньо в законі.

Доки це не зроблено, варто говорити про існування двох підходів, а тому у доктрині давати поняття і визначати види правоохоронних органів у широкому розумінні (включаючи суди до правоохоронних органів) та у вузькому розумінні (не згадуючи суди у загальному переліку правоохоронних органів).

176

* * *

Від правоохоронних органів слід відрізняти інші державні органи, які виконують окремі правоохоронні функції.

Так, близькими до правоохоронних є деякі інші державні органи, які, поряд з іншими своїми головними функціями- здійснення виконавчої влади, нагляду чи контролю, тушіння пожеж, перевезення пасажирів і вантажів, забезпечення призову і мобілізації тощо) виконують, наприклад, функцію адміністративної юрисдикції або охоронну функцію.

Але цю групу державних органів можна назвати правоохоронними лише в самому широкому розумінні цього терміна. По своїй же суті визначальним в їхній діяльності є виконання інших (не правоохоронних) функцій, а тому їх можна об'єднати назвою контролюючі органи.

До таких органів слід віднести:

1) адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад, сільських, селищних рад;

2) виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад;

3) окремі органи внутрішніх справ (які забезпечують контроль у сферах дотримання паспортної системи, перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України іноземців і осіб без громадянства, дорожнього руху тощо);

4) окремі органи Прикордонних військ України (контроль у сфері забезпечення прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон України);

5) органи державного пожежного нагляду, крім органів дізнання (контроль у сфері пожежної безпеки);

6) органи залізничного транспорту (контроль у сфері забезпечення правил користування засобами залізничного транспорту, охорони порядку та безпеки руху, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів, правил пожежної безпеки на залізничному транспорті);

7) органи морського і річкового транспорту (контроль у сфері забезпечення правил по охороні порядку і безпеки руху на морському і річковому транспорті, правил користування засобами морського і річкового транспорту тощо);

8) органи повітряного транспорту (контроль у сфері забезпечення правил користування засобами повітряного транспорту, охорони порядку та безпеки авіації, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на по-

177

вітряному транспорті, правил пожежної безпеки на повітряному транспорті, правил про міжнародні польоти);

9) органи автомобільного транспорту та електротранспорту (контроль у сфері забезпечення правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, правил користування автомобільним транспортом та електротранспортом);

10) органи Міністерства праці та соціальної політики України (контроль у сфері забезпечення виконання законних вимог посадових осіб державної інспекції праці Міністерства праці та соціальної політики України);

11) органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці (контроль у сфері охорони праці, безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку вибухових матеріалів у певних галузях промисловості та на певних об'єктах, забезпечення законодавства про надра тощо);

12) органи державного геологічного контролю (контроль у сфері забезпечення порядку, правил і вимог щодо проведення робіт по геологічному вивченню надр України);

13) органи державної контрольно-ревізійної служби (контроль у сфері забезпечення законодавства з фінансових питань);

14) органи державної податкової служби України (контроль у сфері забезпечення порядку проведення розрахунків Ь споживачами та подання декларацій про доходи, порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку);

15) Національний банк України (контроль у сфері забезпечення банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України);

16) військові комісаріати (контроль у сфері дотримання законодавства про загальний військовий обов'язок і військову службу);

17) військова інспекція безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України (контроль у сфері дотримання правил дорожнього руху водіями транспортних засобів Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань);

18) органи, установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби (контроль у сфері забезпечення

178

державних санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм);

19) органи державного ветеринарного контролю (контроль у сфері забезпечення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог);

20) органи земельних ресурсів (контроль у сфері забезпечення законодавства в галузі використання і охорони земель та порядку регулювання земельних відносин);

21) органи державної служби з карантину рослин України (контроль у сфері забезпечення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а також вивезенням матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку);

22) органи державного контролю у насінництві (контроль у сфері забезпечення порядку та умов ведення насінництва);

23) спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту рослин (контроль у сфері забезпечення виконання законодавства про захист рослин тощо);

24) органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства (контроль у сфері забезпечення правил використання, охорони водних ресурсів);

25) органи рибоохорони (контроль у сфері забезпечення правил рибальства та охорони рибних запасів);

26) органи лісового господарства (контроль у сфері охорони лісу);

27) органи мисливського господарства (контроль у сфері забезпечення правил ведення мисливського господарства і полювання);

28) органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі екології та природних ресурсів (контроль у сфері забезпечення екології та охорони природних ресурсів);

29) органи Державної інспекції електрозв'язку Адміністрації зв'язку України (контроль у сфері забезпечення законодавства про зв'язок);

30) органи державного нагляду за технічним станом машин і обладнання у сільському господарстві (контроль у сфері забезпечення правил технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації);

179

31) органи державного пробірного контролю (контроль у сфері забезпечення порядку виробництва, використання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напів-дорогоцінного каміння);

32) органи Пенсійного фонду України (контроль у сфері забезпечення реєстрації в органах Пенсійного фонду України та порядку обчислення і сплати внесків на соціальне страхування);

33) органи Фонду соціального страхування України (контроль у сфері забезпечення реєстрації в органах Фонду соціального страхування України та порядку обчислення і сплати внесків на соціальне страхування);

34) органи державної статистики (контроль у сфері забезпечення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень);

35) органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів (контроль у сфері забезпечення законодавства про захист прав громадян-споживачів);

36) органи державного контролю за цінами (контроль у сфері забезпечення порядку формування та застосування цін і тарифів);

37) інспекції державного архітектурно-будівельного контролю (контроль у сфері забезпечення екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, додержанням державних стандартів, норм і правил під час проектування і будівництва);

38) органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації (контроль у сфері забезпечення законодавства в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації);

39) органи державного контролю якості лікарських засобів (контроль у сфері забезпечення вимог стандартів, норм, правил і технічних умов під час виробництва, зберігання, транспортування, реалізації чи використання лікарських засобів);

40) органи Служби безпеки України (контроль у сфері забезпечення державної таємниці);

41) Міністерство юстиції України (контроль у сфері контролю за діяльністю громадських об'єднань); 180

42) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина);

43) Рахункова палата України (контроль за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням) та ін.

Існує і ще одна група державних органів, які також близькі до правоохоронних за окремими ознаками.

Це координуючі органи. До них можна віднести, зокрема, Раду національної безпеки і оборони України, Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України.

Дещо осторонь також стоять тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України, створення яких передбачене ст. 89 Конституції України. Хоча до складу цих комісій включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі, але через їх тимчасовий характер та деякі інші ознаки ці комісії також не відносяться до правоохоронних органів.

За окремими ознаками близькі до правоохоронних органів розвідувальні органи, але правоохоронні функції також не є для них головними.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Мельник М. Л, Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.- 576 с. - Правоохранительные органы
 2. Глава 1. Правоохоронні органи у вузькому розумінні - Правоохранительные органы
 3. Глава 1. Предмет, метод і система курсу «Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність» - Правоохранительные органы
 4. Глава 3. Поняття правоохоронної діяльності, правоохоронних функцій та правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 5. Глава 1. Державні органи і установи, діяльність яких безпосередньо пов´язана з діяльністю правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 6. 2.3. Адміністративно-правові відносини - Административное право
 7. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 8. 6.1. Поняття адміністративного процесу - Административное право
 9. § 3. Зовнішня культура юриста - Правовая деонтология
 10. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 11. Глава 1. Судова влада за концепцією розподілу влад. Правосуддя - Правоохранительные органы
 12. § 2. Неустойка - Гражданское право
 13. § 7. Система кримінального права - Уголовное право
 14. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 15. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 16. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 17. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право
 18. § 1. Поняття охорони праці за трудовим правом - Трудовое право
 19. § 1. Поняття трудових спорів та їх класифікація - Трудовое право
 20. Сутність правосуб´ектності (правоздатність, дієздатність, деліктоздатність) - Теория государства и права

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. B.C. Ковальський. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. 2002