Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
Передмова
Розділ І. Загальні положення

правоохоронної, судової

та правозахисної діяльності

Список скорочень
Глава 1. Юридичне визначення правоохоронної, судової та правозахисної діяльності
§ 1. Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності
§ 2. Поняття спеціальної правоохоронної діяльності та спеціального правоохоронного органу (служби)
§ 3. Поняття судової та правозахисної діяльності
§ 4. Предмет дисципліни "Суд, правоохоронні та правозахисні органи України" та її місце серед інших юридичних дисциплін
Глава 2. Законодавство про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів1
§ 1. Загальна характеристика

правового регулювання діяльності суду,

правоохоронних та правозахисних органів

§ 2. Класифікація нормативно-правових актів

про діяльність суду, правоохоронних

та правозахисних органів

Глава З Державна політика у сфері правоохорони

§ 1. Спрямованість правоохоронної діяльності
§ 2. Моральність і ефективність діяльності суду та правоохоронних органів
§ 3. Координація правоохоронної діяльності
Розділ II. Суд України
Глава 1 Основи здійснення правосуддя
§ 1. Правосуддя, його ознаки та принципи
§ 2. Судова система України
§ 3. Органи суддівського самоврядування
Глава 2 Статус суддів
§ 1. Суддя — носій судової влади. Гарантії незалежності суддів
§ 2. Обрання суддів та припинення їх повноважень
§ 3. Атестація та дисциплінарна відповідальність суддів
§ 4. Правовий та соціальний захист суддів
Глава З Місцеві суди
§ 1. Місцевий суд — основна ланка системи судів загальної юрисдикції
§ 2. Голова місцевого суду
§ 3. Організація роботи місцевого суду
Глава 4. Апеляційні суди
§ 1. Порядок обрання, склад та повноваження апеляційних судів
§ 2. Голова апеляційного суду та його заступники
§ 3. Організація роботи апеляційних судів
Глава 5 Військові суди
§1. Види військових судів, порядок іх обрання, склад та загальні повноваження
§ 2. Військовий суд гарнізону. Голова військового суду гарнізону
§ 3. Військовий суд регіону

(Військово-Морських Сил) та його повноваження.

Голова військового суду регіону

(Військово-Морських Сил)

§ 4. Організація роботи військових судів
§ 5. Особливості статусу суддів військових судів
Глава 6 Верховний Суд України
§ 1. Місце Верховного Суду України

у судовій системі. Його повноваження,

склад та порядок обрання

§ 2. Пленум Верховного Суду України. Судові палати, Військова судова колегія Верховного Суду України. Президія Верховного Суду України
§ 3. Голова Верховного Суду України та його заступники
Глава 7 Господарські суди
§ 1. Статус господарського суду. Система господарських судів
§ 2. Склад та повноваження місцевого господарського суду Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва і Севастополя. Голова місцевих

господарських судів Автономної Республіки Крим,

обласних, міст Киева і Севастополя та Його заступники

§ 3. Склад та повноваження апеляційних

господарських судів. Голова апеляційного

господарського суду та його заступники

§ 4. Склад та повноваження Вищого господарського суду України
Глава 8 Конституційний Суд України
§ 1. Статус Конституційного Суду України. Його склад та повноваження
§ 2. Порядок призначення суддів Конституційного

Суду України та припинення їх повноважень.

Особливості статусу судді Конституційного Суду України

§ 3. Голова Конституційного Суду України та його заступники
§ 4. Організація роботи

Конституційного Суду України.

Апарат Конституційного Суду України

Глава 9 Вища рада юстиції України

§ 1. Правові засади діяльності Вищої ради юстиції України
§ 2. Організація діяльності Вищої ради юстиції України
Розділ III. Правоохоронні органи України

Глава 1 Прокуратура України
§ 1. Місце прокуратури в системі органів державної влади
§ 2. Функції прокуратури
§ 3. Система прокуратури та організація її роботи
§ 4. Акти прокурорського реагування
§ 5. Кадри органів прокуратури
Глава 2 Органи внутрішніх справ України
§ 1. Напрями правоохоронної діяльності органів внутрішніх Справ України
§ 2. Система органів внутрішніх справ України
§ 3. Кримінальна міліція
§ 4. Міліція громадської безпеки
§ 5. Державна автомобільна інспекція
§ 6. Міліція охорони
§ 7. Спеціальні підрозділи міліції
§ 8. Застосування міліцією

заходів фізичного впливу, спеціальних засобів

та вогнепальної зброї

Глава 3 Державна податкова служба
§ 1. Основні напрями правоохоронної діяльності державної податкової служби
§ 2. Система та компетенція органів державної податкової служби
Глава 4 Виявлення та розслідування злочинів
§ 1. Поняття виявлення та розслідування злочинів
§ 2. Засади виявлення злочинів
§ 3. Засади розслідування злочинів
Розділ IV. Правозахисні органи України
Глава 1. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
§ 1. Загальна характеристика інституту

Уповноваженого Верховної Ради України

з прав людини

§ 2. Компетенція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
§ 3. Акти Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Глава 2 Юстиція України
§ 1. Правозахисна діяльність юстиції
§ 2. Система органів юстиції та організація їх роботи
Глава З Нотаріат в Україні
§ 1. Загальна характеристика та основні завдання нотаріату
§ 2. Структура та повноваження нотаріальних органів
§ 3. Статус, правовий та соціальний захист нотаріусів
Глава 4. Адвокатура в Україні
§ 1. Загальна характеристика адвокатської діяльності
§ 2. Організаційні засади діяльності адвокатури
Список використаної та рекомендованої літератури

Релевантная научная информация:

 1. Правоохранительные органы Учебники по праву
 2. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 3. Передмова - Правоохранительные органы
 4. Список скорочень - Правоохранительные органы
 5. § 1. Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 6. § 2. Поняття спеціальної правоохоронної діяльності та спеціального правоохоронного органу (служби) - Правоохранительные органы
 7. § 3. Поняття судової та правозахисної діяльності - Правоохранительные органы
 8. § 4. Предмет дисципліни Суд, правоохоронні та правозахисні органи України та її місце серед інших юридичних дисциплін - Правоохранительные органы
 9. § 1. Загальна характеристика правового регулювання діяльності суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 10. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 11. § 1. Спрямованість правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 12. § 2. Моральність і ефективність діяльності суду та правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 13. § 3. Координація правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 14. § 1. Правосуддя, його ознаки та принципи - Правоохранительные органы
 15. § 2. Судова система України - Правоохранительные органы
 16. § 3. Органи суддівського самоврядування - Правоохранительные органы
 17. § 1. Суддя — носій судової влади. Гарантії незалежності суддів - Правоохранительные органы
 18. § 2. Обрання суддів та припинення їх повноважень - Правоохранительные органы
 19. § 3. Атестація та дисциплінарна відповідальність суддів - Правоохранительные органы
 20. § 4. Правовий та соціальний захист суддів - Правоохранительные органы

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002