Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 1. Загальна характеристика

правового регулювання діяльності суду,

правоохоронних та правозахисних органів

Діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів — важлива складова функції держави із захисту державної безпеки, Конституції та прав людини.
Захист конституційних цінностей у широкому розумінні цього поняття може здійснюватися як охоронними, так і регулятивними правовими нормами.

Предметом регулятивних норм є такі правовідносини, реалізація яких не потребує примусу, а їх учасники виконують свої права та обов'язки без застосування санкцій. Норми регулятивного призначення містяться у переважній більшості нормативно-правових актів, зокрема з аграрного, конституційного, фінансового, цивільного права, а також у нормах інших галузей права, а саме: підприємницькому, трудовому, екологічному, господарському, житловому, шлюбно-сімейному тощо. Є правовідносини, юридичні події або факти, існування яких не потребує спеціальних охоронних процедур (наприклад, акти запису громадянського стану, паспортизація населення, реєстрація автомототранспор-ту, господарські відносини тощо). Охоронні процедури передбачені тільки у разі невірних виконань записів акта громадянського стану, порушень вимог паспортизації громадян, зловживань при реєстрації автомототранспортних засобів, порушень регуляцій у господарських відносинах тощо.

Специфіка норм охоронного права і законодавства полягає в тому, що вони спрямовані на забезпечення регулятивних норм. Але дія охоронних норм, як правило, не обмежена в часі та про-

1 Перелік нормативно-правових актів та ненормативних актів щодо правоохоронної діяльності див. у додатку.

сторі існуванням конфліктів, що виникли внаслідок недодержання регулятивних норм. Так, регулятивні норми з володіння, використання, розпорядження власністю, що є галуззю цивільного права, постійно забезпечуються адміністративне- та кримінально-правовими нормами з охорони права власності.

Збільшення кількості охоронних нормативно-правових актів стало підставою для висновку про існування охоронного права з відповідними принципами та методами забезпечення суспільних відносин1.

Предмет аналізованої дисципліни, як було зазначено в попередній главі, є комплексним. Важливі його складові належать до конституційного права і регламентуються конституційним законодавством, про що йтиметься далі. Деякі питання, зокрема і такі, що конкретизують конституційні положення, регулюються кодифікованими нормативними актами (Кримінальним кодексом України, Кримінально-процесуальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України), базовими законами, указами, постановами, рішеннями, міжнародно-правовими актами.

Для більш глибокого вивчення нормативної бази правоохоронної діяльності суду, правоохоронних і правозахисних органів потрібна відповідна її класифікація.

Питання для самоконтролю

1. Що є предметом регулятивних норм права?

2. На чому базується охороне право?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 1. Загальна характеристика правового регулювання діяльності суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 3. § 1. Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 4. § 3. Поняття судової та правозахисної діяльності - Правоохранительные органы
 5. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 6. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 7. Список використаної літератури - Теория государства и права
 8. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 9. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 10. 10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб´єкти - Административное право
 11. § 1. Функції правової деонтології - Правовая деонтология
 12. Глава 2. Судовий устрій України. Статус суддів - Правоохранительные органы
 13. Глава 1. Правоохоронні органи у вузькому розумінні - Правоохранительные органы
 14. § 3. Державний нагляд і контроль як гарантії права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 15. § 1. Поняття відповідальності в господарському праві - Хозяйственное право
 16. §3. ААМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ПРАВОПОРУШЕННЯМИ НЕПОВНОЛІТНІХ - Административное право
 17. §3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ - Административное право
 18. § 1. Правосуддя, його ознаки та принципи - Правоохранительные органы
 19. § 3. Кримінальна міліція - Правоохранительные органы
 20. Список використаної та рекомендованої літератури - Правоохранительные органы

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002