Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 8. Застосування міліцією

заходів фізичного впливу, спеціальних засобів

та вогнепальної зброї

У сучасних умовах держава спрямовує свою діяльність на побудову громадянського суспільства, при якому людські цінності є найголовнішими, а їх охорона набуває першочергового значення.

Одним з органів, діяльність якого спрямована на захист життя, здоров'я, прав і свобод громадян, власності, природного середовища, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, є міліція як державний озброєний орган виконавчої влади.

У процесі реалізації покладених на неї завдань міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України.

Правовою основою застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї є Закон України "Про міліцію", Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні, Положення про порядок застосування вогнепальної зброї, Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, Положення про порядок придбання, видачі, обліку, зберігання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спе-

208

209

Розділ НІ. Правоохоронні органи України'

Глава 2. Органи внутрішніх справ України

ціальних засобів індивідуального захисту працівниками судів і правоохоронних органів, а також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві, та інші нормативно-правові акти1.

Для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам міліції, якщо інші способи не забезпечили виконання покладених на неї обов'язків, працівники міліції мають право застосовувати заходи фізичного впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою.

Під заходами фізичного впливу слід розуміти дії співробітника міліції, що виявляються у застосуванні мускульної сили та механічного впливу на будь-який орган, частину тіла або весь організм правопорушника без допомоги спеціальних засобів та вогнепальної зброї, щоб припинити правопорушення, затримати порушника та відвести небезпеку, що загрожує життю та здоров'ю громадян. До прийомів рукопашного бою слід віднести кидки, удари, захвати, прийоми звільнення від них, прийоми обшуку та конвоювання, блоки, відходи з лінії атаки і т. ін.

Вид засобу фізичного впливу та інтенсивність його застосування кожний співробітник міліції визначає самостійно, виходячи з оцінки обстановки, що склалася2.

Крім того, працівники міліції мають право застосовувати на^ ручники, гумові кийки, засоби зв'язування, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і примусової зупинки транспорту, водомети,

1 Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради України.

*- 1991. — № 4. — Ст. 20; Закон України "Про пожежну безпеку" від 17 грудня 1993 року••// Відомості Верховної Ради. — 1994. — № 5. •*- Ст. 21; Постанова Ради Міністрів УРСР "Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні" від 27 лютого 1991 року № 49 // Зібрання постанов УРСР. — 1991. —№37. — Ст. 18; Постанова Кабінету Міністрів України "Положення про порядок застосування вогнепальної зброї" від 12 жовтня 1992 року № 575 — К. МВС України. 1992. Постанова Кабінету Міністрів України "Положення про' порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії" від 7 вересня 1993 року № 706 // Зібрання постанов Уряду України. — 1994. — N° І. — Ст. 17, Наказ МВС України "Положення про порядок придбання, видачі, обліку, зберігання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів індивідуального захисту працівниками судів і правоохоронних органів, а також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві" від 24 липня 19% року № 523. - К.: МВС України, 1996.

2 Науково-практичний коментар до Закону України "Про міліцію". — К;: УАВС, 1996.-С. 99, 100.

бронемашини та інші спеціальні і транспортні засоби, а також використовувати службових собак для:

— захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їхньому життю або здоров'ю;

— припинення масових безпорядків і групових порушень громадського порядку;

— відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, незалежно від їх належності, або звільнення їх у разі захоплення;

— затримання і доставки в міліцію або інше службове приміщення осіб, які вчинили правопорушення, а також для конвоювання і тримання осіб, затриманих і заарештованих, взятих під варту, якщо зазначені вище особи чинять опір працівникам міліції або якщо є підстави вважати, що вони можуть втекти чи завдати шкоди оточуючим або собі;

— припинення масовогр захоплення землі та інших дій, що можуть призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які паралізують роботу транспорту, життєдіяльність населених пунктів, посягають на громадський спокій, життя і здоров'я людей;

— припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які виконують службові або громадські обов'язки з охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю;

— визволення заручників,

Вид спеціальною засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обстановки, що склалася, характеру правопорушення та особи правопорушника. Повний перелік спеціальних засобів, а також правила їх застосування встановлює Кабінет Міністрів України за висновком Міністерства охорони здоров'я України і Генеральної прокуратури України; вони мають бути опубліковані у засобах масової інформації.

Зокрема, згідно з Правилами застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні спеціальними засобами, що застосовуються при охороні громадського порядку, є:

1) засоби індивідуального захисту: шоломи (сталеві армійські, "Сфера", каска захисна пластмасова), бронежилети, протиударні та броньові щити;

2) засоби активної оборони: гумові кийки; наручники; електрошокові пристрої; патрони та пристрої для їх вітчизняного виробництва, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії; ручні газові фанати, а також патрони з газовими гранатами ("Чере-

210

211

Розділ III. Правоохоронні органи України

Глава 2. Органи внутрішніх справ України

муха-Г, "Черемуха-4", "Черемуха-5", "Черемуха-6", "Черемуха-7", "Черемуха-10", "Черемуха-12", "Сирень-Г, "Сирень-2", "Сирень-3"); балончики, патрони, гранати та інші спеціальні засоби з препаратами сльозоточивої та дратівної дії.

Використовуючи засоби активної оборони, слід враховувати деякі особливості. Зокрема, при застосуванні наручників потрібна періодична (не рідше як через 2 години) перевірка стану фіксації замків. Забороняється наносити удари гумовим кийком по голові, шиї, ключичній ділянці, животі, статевих органах. У ході використання сльозоточивих речовин забороняється прицільна стрільба по правопорушниках, розкидання і відстрілювання гранат у натовп, повторне застосування їх у межах зони ураження в період дії цих речовин. "Черемуха-Г, "Черемуха-411, "Черемуха-12", "Сирень-3" та "Облако" застосовуються тільки на відкритій місцевості. Патрони з гумовою кулею ударної непроникливої дії "Волна-р" відстрілюються з допомогою спеціального карабіна на відстані не ближче 40 метрів від людини і тільки по нижній частині ніг;

3) засоби забезпечення спеціальних операцій: ранцеві апарати "Облако", світлошумова граната "Заря" та світлошумовий пристрій "Пламя", патрони з гумовою кулею "Волна-р", водомети, бронемашини та інші транспортні засоби, пристрій для примусової зупинки автотранспорту "Еж-M". При цьому слід враховувати, що світлошумові засоби відволікаючої дії (світлошумова граната "Заря", світлошумовий пристрій "Пламя") мають застосовуватися на відстані не ближче двох метрів від людини, а водомети — для розосередження учасників масових безпорядків при температурі атмосферного повітря не нижче 0 градусів С. Забороняється застосовувати пристрій типу "Еж-M" для примусової зупинки автотранспорту, в тому числі вантажних автомобілів, що здійснюють перевезення людей; автотранспорту, належного дипломатичним, консульським та іншим представництвам іноземних держав; мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів, а також на гірських шляхах або ділянках шляхів з обмеженою видимістю, залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях;

4) пристрої для відкриття приміщень, захоплених правопорушниками: малогабаритні підривні пристрої "Ключ", "Імпульс". У той же час забороняється їх застосовувати для відкриття приміщень, захоплених правопорушниками, де перебувають заручники.

При охороні громадського порядку можуть також використовуватися службові собаки, які пройшли відповідний курс дресирування, визнані придатними для службового користування і перебувають у штатах підрозділів службового собаківництва. Право застосування службових собак надається працівникам міліції, які несуть з ними службу. Службові собаки використовуються на довгому і короткому повідках, без повідка, у наморднику і без нього, виходячи з конкретної ситуації, що склалася.

Використанню спеціальних засобів, за винятком необхідності відбиття раптового нападу на працівника міліції та звільнення заручників, має передувати попередження про намір їх застосувати.

Попередження може бути зроблено голосом, а при значній відстані або зверненні до великої групи людей — через гучномов-ні установки, підсилювачі мови і в кожному випадку бажано рідною мовою осіб, проти яких ці засоби застосовуватимуться, та українською і російською мовами не менш як 2'рази з наданням часу, достатнього для припинення правопорушення.

Рішення про застосування спеціальних засобів приймає службова особа, відповідальна за забезпечення громадського порядку, або керівник конкретної операції.

Працівники міліції, які діють індивідуально, приймають такі рішення самостійно. Про застосування цих засобів вони у письмовій формі доповідають безпосередньому начальникові із зазначенням коли, де, проти кого, за яких обставин застосовувалися спеціальні засоби, та наслідків їх застосування.

Вогнепальну :гброю працівники міліції мають право застосовувати як крайній захід, її зокрема, застосовують для:

— захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров'ю, а також визволення заручників;

— відбиття нападу на працівника міліції або членів його сім'ї, якщо їх життю або здоров'ю загрожує небезпека;

— відбиття нападу на об'єкти, що охороняються, конвої, жилі приміщення громадян, приміщення державних і громадських підприємств, установ та організацій, а також звільнення їх у разі захоплення;

— затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка намагається втекти;

— затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю І здоров'ю працівника міліції;

213

212

Розділ III. Правоохоронні органи України

Глава 2. Органи внутрішніх справ Укра'іни

— зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян або працівника міліції.

Проте слід зауважити, що забороняється застосовувати і виг користовувати вогнепальну зброю при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.

Працівники міліції мають право використовувати зброю для подання сигналу тривоги або виклику допомоги, для знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров'ю громадян або працівника міліції. Працівник міліції має право оголити вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. Спроби особи, яку затримує працівник міліції з оголеною вогнепальною зброєю, наблизитися до нього, скоротивши при цьому визначену ним відстань, чи доторкнутися до його зброї дають працівникові міліції право застосувати вогнепальну зброю відповідно до чинного законодавства України.

При цьому слід зазначити, що працівник міліції має право оголити вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. При затриманні злочинців чи правопорушників або осіб, яких він запідозрив у вчиненні злочинів чи правопорушень, а також при перевірці документів у підозрілих осіб, працівник міліції може привести у готовність вогнепальну зброю, що є попередженням про можливість її застосування.

Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї має передувати попередження про намір їх використання, якщо є можливість. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися тільки у тому разі, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю громадян чи працівників міліції.

Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору.

Якщо не можна уникнути застосування сили, вона має не перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обов'язків, і повинна зводити до мінімуму можливості заподіяння шкоди здоров'ю правопорушників та інших громадян.

При заподіянні шкоди міліція забезпечує подання необхідної допомоги потерпілим у найкоротший термін.

Про застосування фізичної сили, спеціальних засобів примусу працівник міліції рапортом доводить до відома безпосереднього начальника.

Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування фізичного впливу і спеціальних засобів, а також про всі випадки застосування зброї працівник міліції зобов'язаний негайно письмово повідомити своєму начальникові для сповіщення прокуророві.

Перевищення повноважень із застосування сили, в тому числі спеціальних засобів і зброї, тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством України.

Питання для самоконтролю

1. На що спрямована діяльність міліції в Україні?

2. Що становить правову основу застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї?

3. З якою метою застосовуються заходи фізичного впливу працівниками міліції і що вони являють собою?

4. Які види спеціальних засобів існують та в яких випадках їх застосовує міліція в Україні?

5. Порядок застосування працівниками міліції заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 8. Застосування міліцією заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї - Правоохранительные органы
 3. 4.2. Адміністративний примус - Административное право
 4. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 5. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 6. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 7. 10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Административное право
 8. Глава 3. Комплектування правоохоронних органів і правовий статус їх працівників - Правоохранительные органы
 9. Глава 2. Недержавні правоохоронні організації - Правоохранительные органы
 10. § 4. Спеціально-правові гарантії захисту права людини та населення на екологічну безпеку - Экологическое право
 11. § 3. Предмет злочину - Уголовное право
 12. § 5. Обставини, що виключають суспільну небезпечність чи протиправність діяння, не передбачені кримінальним законом - Уголовное право
 13. §4. ОСНОВНІ МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Административное право
 14. §4. ОБОВ´ЯЗКИ ДОБОВОГО НАРЯДУ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ - Административное право
 15. §1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ДРІБНИМ ХУЛІГАНСТВОМ - Административное право
 16. §6. ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ПРИ ОХОРОНІ ТА КОНВОЮВАННІ ЗАТРИМАНИХ І ВЗЯТИХ ПІД ВАРТУ ОСІБ - Административное право
 17. §2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ діяльності ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЩОДО ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В ОСОБЛИВИХ (ЕКСТРЕМАЛЬНИХ) УМОВАХ - Административное право
 18. §2. ПРАВА ТА ОБОВ´ЯЗКИ ПОДАТКОВОЇ міліції. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ - Административное право
 19. § 2. Засади виявлення злочинів - Правоохранительные органы
 20. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002