Правоохранительные органы

Вон
и були організовані з існуючих у містах Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі, Сімферополі та в усіх обласних центрах загонів міліції особливого призначення1. Доцільність такого рішення підтверджується міжнародною практикою діяльності подібних підрозділів у більшості країн світу.

1 Наказ МВС України "Положення про підрозділ швидкого реагування "Беркут" від 16 січня 1992 року № 1. - К.: МВС України, 1992.

Підрозділ швидкого реагування "Беркут" — це високомобіль-ний спеціальний загін, створений для боротьби зі злочинністю, забезпечення правопорядку під час проведення загальнодержавних, громадсько-політичних, спортивно-видовищних, культурно-масових, релігійних заходів, проведення спеціальних операцій та охорони громадського порядку.

Штати підрозділу затверджує Міністр внутрішніх справ України. Особовий склад підрозділу комплектується на конкурсній основі з найбільш професійно підготовлених працівників міліції, які мають необхідну фізичну підготовку та стаж роботи в органах внутрішніх справ України не менш як два роки.

Основні завдання та функції підрозділів міліції швидкого реагування "Беркут" такі:

— охорона прав і законних інтересів громадян від злочинних посягань та інших антигромадських дій;

— постійна готовність до дій у ситуаціях, що ускладнюють оперативну обстановку в регіонах держави;

— боротьба з організованою злочинністю;

— участь у проведенні спеціальних операцій із затримання озброєних злочинців, членів організованих злочинних угруповань, звільнення заручників, припинення терористичних актів, відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди, транспортні засоби або звільнення їх у разі незаконного захоплення;

— забезпечення громадського порядку при проведенні масових заходів;

— запобігання та припинення групових порушень громадського порядку і масових безпорядків тощо1.

В умовах складних політичних, економічних і соціальних перетворень особливо гостро стоїть питання забезпечення надійного захисту здоров'я та життя громадян, збереження майна усіх видів власності від протиправних зазіхань.

Для забезпечення захисту на договірних засадах цінних вантажів, грошових коштів, що перевозяться, та інших видів власності юридичних осіб, громадян у місцях їх тимчасового перебування і забезпечення майнової безпеки українських та іноземних громадян, осіб без громадянства у січні 1993 року у структурі Державної служби охорони при МВС України було створено спеціальні підрозділи міліції "Титан".

1 Наказ МВС України "Положення про підрозділ швидкого реагування "Беркут" від 31 серпня 1998 року № 636. — К.: МВС України, 1998.

206

Розділ НІ. Правоохоронні органи України

Ці підрозділи є складовою частиною служби охорони при органах внутрішніх справ і призначені для здійснення на договірних засадах охорони власності фізичних та юридичних осіб, забезпечення захисту фізичних осіб від злочинних посягань.

Основними завданнями підрозділу "Титан" є: охорона та супроводження грошових коштів, цінних вантажів та паперів, що перевозяться; охорона власності юридичних осіб за місцем їх перебування; забезпечення особистої безпеки фізичних осіб; охорона власності фізичних осіб у місцях їх тимчасового проживання.

"Титан" — це елітні підрозділи, в яких служать спеціально підготовлені професіонали, забезпечені сучасною зброєю, засобами індивідуального захисту, активної оборони та радіозв'язку. У штаті є службові собаки, що натреновані на пошук вибухівки та обстеження місць перебування осіб, які охороняються.

Будь-яка людина може укласти угоду з "Титаном", якщо їй або членам сім'ї загрожує небезпека. Сьогодні послугами професіоналів "Титана" користуються чимало осіб, серед яких є бізнесмени, комерсанти, дипломати, державні урядовці та інші1.

Підрозділ швидкого реагування "Сокіл" — це спеціальні мобільні оперативні відділи, які входять до структури Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС та відповідних управлінь в усіх областях нашої держави. На його бійців покладено відповідальні завдання з проведення антитеро-ристичних операцій, ліквідації бандформувань, організованих злочинних угруповань, затримання та знешкодження озброєних небезпечних злочинців, які чинять активний опір, визволення заручників, силової підтримки оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, участі в заходах щодо припинення тяжких злочинів, вилучення зброї тощо2.

Таким чипом, діяльність спеціальних підрозділів міліції спрямована на вирішення відповідних завдань та виконання функцій, які стоять перед кожним з них. Така діяльність е однією з гарантій підтримання громадського порядку в Україні.

' Наказ МВС України "Положення про спеціальний підрозділ міліції охорони "Титан" від 28 січня 1993 року № 42 (зі змінами, внесеними згідно із наказом МВС України від 2 листопада 19% року № 761); Широченко В. Лицарі "Титана" // Міліція України. — 1999. - № 3-4. - С. 157

2 Широченко В. "Сокіл" набирає лету. Підрозділам швидкого реагування "Сокіл" виповнюється п'ять років // Міліція України. — 1999. — N° 1—2. — С. 24—25.

207

Глава 2. Органи внутрішніх справ України

Питання для самоконтролю

1. З якою метою створюються спеціальні підрозділи міліції у системі органів внутрішніх справ України?

2. Яка правова основа функціонування спеціальних підрозділів міліції?

3. Які види спеціальних підрозділів міліції існують?

4. З якою метою утворено підрозділи міліції швидкого реагування "Беркут", їх завдання та функції?

5. Які завдання покладено на спеціальні підрозділи міліції "Титан"?

6. Яке призначення підрозділів швидкого реагування "Сокіл"?

Вони були організовані з існуючих у містах Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі, Сімферополі та в усіх обласних центрах загонів міліції особливого призначення1. Доцільність такого рішення підтверджується міжнародною практикою діяльності подібних підрозділів у більшості країн світу.

1 Наказ МВС України "Положення про підрозділ швидкого реагування "Беркут" від 16 січня 1992 року № 1. - К.: МВС України, 1992.

Підрозділ швидкого реагування "Беркут" — це високомобіль-ний спеціальний загін, створений для боротьби зі злочинністю, забезпечення правопорядку під час проведення загальнодержавних, громадсько-політичних, спортивно-видовищних, культурно-масових, релігійних заходів, проведення спеціальних операцій та охорони громадського порядку.

Штати підрозділу затверджує Міністр внутрішніх справ України. Особовий склад підрозділу комплектується на конкурсній основі з найбільш професійно підготовлених працівників міліції, які мають необхідну фізичну підготовку та стаж роботи в органах внутрішніх справ України не менш як два роки.

Основні завдання та функції підрозділів міліції швидкого реагування "Беркут" такі:

— охорона прав і законних інтересів громадян від злочинних посягань та інших антигромадських дій;

— постійна готовність до дій у ситуаціях, що ускладнюють оперативну обстановку в регіонах держави;

— боротьба з організованою злочинністю;

— участь у проведенні спеціальних операцій із затримання озброєних злочинців, членів організованих злочинних угруповань, звільнення заручників, припинення терористичних актів, відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди, транспортні засоби або звільнення їх у разі незаконного захоплення;

— забезпечення громадського порядку при проведенні масових заходів;

— запобігання та припинення групових порушень громадського порядку і масових безпорядків тощо1.

В умовах складних політичних, економічних і соціальних перетворень особливо гостро стоїть питання забезпечення надійного захисту здоров'я та життя громадян, збереження майна усіх видів власності від протиправних зазіхань.

Для забезпечення захисту на договірних засадах цінних вантажів, грошових коштів, що перевозяться, та інших видів власності юридичних осіб, громадян у місцях їх тимчасового перебування і забезпечення майнової безпеки українських та іноземних громадян, осіб без громадянства у січні 1993 року у структурі Державної служби охорони при МВС України було створено спеціальні підрозділи міліції "Титан".

1 Наказ МВС України "Положення про підрозділ швидкого реагування "Беркут" від 31 серпня 1998 року № 636. — К.: МВС України, 1998.

206

Розділ НІ. Правоохоронні органи України

Ці підрозділи є складовою частиною служби охорони при органах внутрішніх справ і призначені для здійснення на договірних засадах охорони власності фізичних та юридичних осіб, забезпечення захисту фізичних осіб від злочинних посягань.

Основними завданнями підрозділу "Титан" є: охорона та супроводження грошових коштів, цінних вантажів та паперів, що перевозяться; охорона власності юридичних осіб за місцем їх перебування; забезпечення особистої безпеки фізичних осіб; охорона власності фізичних осіб у місцях їх тимчасового проживання.

"Титан" — це елітні підрозділи, в яких служать спеціально підготовлені професіонали, забезпечені сучасною зброєю, засобами індивідуального захисту, активної оборони та радіозв'язку. У штаті є службові собаки, що натреновані на пошук вибухівки та обстеження місць перебування осіб, які охороняються.

Будь-яка людина може укласти угоду з "Титаном", якщо їй або членам сім'ї загрожує небезпека. Сьогодні послугами професіоналів "Титана" користуються чимало осіб, серед яких є бізнесмени, комерсанти, дипломати, державні урядовці та інші1.

Підрозділ швидкого реагування "Сокіл" — це спеціальні мобільні оперативні відділи, які входять до структури Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС та відповідних управлінь в усіх областях нашої держави. На його бійців покладено відповідальні завдання з проведення антитеро-ристичних операцій, ліквідації бандформувань, організованих злочинних угруповань, затримання та знешкодження озброєних небезпечних злочинців, які чинять активний опір, визволення заручників, силової підтримки оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, участі в заходах щодо припинення тяжких злочинів, вилучення зброї тощо2.

Таким чипом, діяльність спеціальних підрозділів міліції спрямована на вирішення відповідних завдань та виконання функцій, які стоять перед кожним з них. Така діяльність е однією з гарантій підтримання громадського порядку в Україні.

' Наказ МВС України "Положення про спеціальний підрозділ міліції охорони "Титан" від 28 січня 1993 року № 42 (зі змінами, внесеними згідно із наказом МВС України від 2 листопада 19% року № 761); Широченко В. Лицарі "Титана" // Міліція України. — 1999. - № 3-4. - С. 157

2 Широченко В. "Сокіл" набирає лету. Підрозділам швидкого реагування "Сокіл" виповнюється п'ять років // Міліція України. — 1999. — N° 1—2. — С. 24—25.

207

Глава 2. Органи внутрішніх справ України

Питання для самоконтролю

1. З якою метою створюються спеціальні підрозділи міліції у системі органів внутрішніх справ України?

2. Яка правова основа функціонування спеціальних підрозділів міліції?

3. Які види спеціальних підрозділів міліції існують?

4. З якою метою утворено підрозділи міліції швидкого реагування "Беркут", їх завдання та функції?

5. Які завдання покладено на спеціальні підрозділи міліції "Титан"?

6. Яке призначення підрозділів швидкого реагування "Сокіл"?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 3. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 4. §2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ОБ´ЄКТІВ ПІДРОЗДІЛАМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ - Административное право
 5. § 7. Спеціальні підрозділи міліції - Правоохранительные органы
 6. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 7. § 1. Обов´язки судді, адвоката, прокурора, працівника міліції - Правовая деонтология
 8. § 2. Органи внутрішніх справ - Правовая деонтология
 9. Глава 3. Поняття правоохоронної діяльності, правоохоронних функцій та правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 10. Глава 4. Майбутнє системи правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 11. Глава 2. Структура, чисельність, повноваження та організація діяльності правоохоронних органів. Основні та допоміжні служби і підрозділи в структурі правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 12. Глава 1. Державні органи і установи, діяльність яких безпосередньо пов´язана з діяльністю правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 13. §2. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Административное право
 14. §3. Акти УПРАВЛІННЯ в АДМІНІСТРАТИВНІЙ діяльності ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Административное право
 15. §3. ПРАВА ОСІБ ДОБОВОГО НАРЯДУ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ - Административное право
 16. §4. ОБОВ´ЯЗКИ ДОБОВОГО НАРЯДУ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ - Административное право
 17. §3. ААМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ПРАВОПОРУШЕННЯМИ НЕПОВНОЛІТНІХ - Административное право
 18. §1. ЗМІСТ ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ - Административное право
 19. §2. ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВА СЛУЖБА міліції - Административное право
 20. §1. СИСТЕМА ТА ПРАВОВИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ - Административное право

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002