Правоохранительные органы

- К
.: МВС України, 1992.

пригод на території обслуговування, аналіз причин і умов, що сприяють їх вчиненню.

Здійснюючи контроль за діяльністю міністерств, відомств та інших організацій, ДАІ у межах своєї компетенції організовує та реалізує державний нагляд за додержанням ними норм, правил, стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху; організовує нагляд за технічним станом транспортних засобів, а також контроль за виконанням заходів, що запобігають забрудненню повітря транспортними засобами; розглядає і дає висновки щодо проектів конструкцій транспортних засобів, тролейбусів, трамваїв та предметів додаткового їх обладнання; контролює відповідність транспортних засобів, що виготовляються в Україні або ввозяться на її територію для масового використання, вимогам і нормам стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; забезпечує заборону експлуатації транспортних засобів, конструкція або технічний стан яких не відповідає вимогам правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, і т. ін.

Крім того, ДАІ реєструє та веде облік транспортних засобів, які належать підприємствам, установам, організаціям та громадянам, видає реєстраційні документи і номерні знаки на транспортні засоби; приймає іспити з правил дорожнього руху і навичок практичного водіння транспортних засобів та видає посвідчення на право керування ними; бере участь у розробці державних стандартів на номерні знаки, розробляє зразки бланків реєстраційних документів, ведійських посвідчень; організовує роз'яснювальну роботу серед населення про порядок реєстрації, перереєстрації транспортних засобів і отримання ведійських посвідчень тощо.

У межах своїх повноважень органи ДАІ забезпечують силами і засобами дорожньо-патрульної служби безпечний та безперебійний рух транспортних засобів і пішоходів; наглядають за дорожнім рухом; виявляють та припиняють порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; вживають невідкладні заходи на місцях вчинення дорожньо-транспортних пригод, порушують у разі потреби кримінальні справи і проводять невідкладні слідчі дії для встановлення і закріплення слідів злочину, розшукують спільно з іншими службами органів внутрішніх справ водіїв та осіб, винних у вчиненні дорожньо-транспортних пригод, а також тих, хто вчинив угони чи крадіжки транспортних засобів або інші злочини з їх використанням; забезпечують безпечний і безперешкодний проїзд автомобілів спеціального призначення; беруть участь в охороні гро-

г

201

200

Розділ III.

Правоохоронні органи України

Глава 2. Органи внутрішніх справ України

мадського порядку, попередженні та припиненні правопорушень у громадських місцях тощо.

Здійснюючи оперативний контроль за станом аварійності у містах, ДАІ визначає та реєструє аварійно-небезпечні для руху ділянки та місця концентрації ДТП на вулицях, вивчає причини цього, разом з дорожніми і комунальними організаціями забезпечує безпечні умови руху на таких ділянках.

Крім того, ДАІ відповідає за встановлення, експлуатацію та впровадження технічних засобів і автоматизованих систем регулювання дорожнього руху; розглядає і дає висновки на проекти будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних шляхів, а також бере участь у їх прийманні в експлуатацію.

Для проведення профілактичної роботи серед населення і взаємодії із засобами масової інформації органи ДАІ розробляють і здійснюють заходи щодо пропаганди безпеки дорожнього руху з використанням засобів масової інформації; організовують проведення лекцій з безпеки дорожнього руху; сприяють міністерствам, відомствам, організаціям та об'єднанням в організації вивчення правил дорожнього руху в дошкільних, загальноосвітніх, навчально-виховних закладах, підприємствах, установах та організаціях (незалежно від форм власності і господарювання), а також у проведенні пропагандистських заходів щодо запобігання дорожньо-транспортному травматизмові тощо.

Отже, діяльність ДАІ як самостійного структурного підрозділу в системі MB C України спрямована на забезпечення безпеки дорожнього руху на території нашої держави.

Питання для самоконтролю

1. Яка правова основа діяльності органів ДАІ МВС України?

2. Які основні завдання покладено на органи ДАІ МВС України?

3. На вирішення яких конкретних завдань спрямована діяльність органів ДАІ у процесі забезпечення безпеки дорожнього руху на території України?

- К.: МВС України, 1992.

пригод на території обслуговування, аналіз причин і умов, що сприяють їх вчиненню.

Здійснюючи контроль за діяльністю міністерств, відомств та інших організацій, ДАІ у межах своєї компетенції організовує та реалізує державний нагляд за додержанням ними норм, правил, стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху; організовує нагляд за технічним станом транспортних засобів, а також контроль за виконанням заходів, що запобігають забрудненню повітря транспортними засобами; розглядає і дає висновки щодо проектів конструкцій транспортних засобів, тролейбусів, трамваїв та предметів додаткового їх обладнання; контролює відповідність транспортних засобів, що виготовляються в Україні або ввозяться на її територію для масового використання, вимогам і нормам стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; забезпечує заборону експлуатації транспортних засобів, конструкція або технічний стан яких не відповідає вимогам правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, і т. ін.

Крім того, ДАІ реєструє та веде облік транспортних засобів, які належать підприємствам, установам, організаціям та громадянам, видає реєстраційні документи і номерні знаки на транспортні засоби; приймає іспити з правил дорожнього руху і навичок практичного водіння транспортних засобів та видає посвідчення на право керування ними; бере участь у розробці державних стандартів на номерні знаки, розробляє зразки бланків реєстраційних документів, ведійських посвідчень; організовує роз'яснювальну роботу серед населення про порядок реєстрації, перереєстрації транспортних засобів і отримання ведійських посвідчень тощо.

У межах своїх повноважень органи ДАІ забезпечують силами і засобами дорожньо-патрульної служби безпечний та безперебійний рух транспортних засобів і пішоходів; наглядають за дорожнім рухом; виявляють та припиняють порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; вживають невідкладні заходи на місцях вчинення дорожньо-транспортних пригод, порушують у разі потреби кримінальні справи і проводять невідкладні слідчі дії для встановлення і закріплення слідів злочину, розшукують спільно з іншими службами органів внутрішніх справ водіїв та осіб, винних у вчиненні дорожньо-транспортних пригод, а також тих, хто вчинив угони чи крадіжки транспортних засобів або інші злочини з їх використанням; забезпечують безпечний і безперешкодний проїзд автомобілів спеціального призначення; беруть участь в охороні гро-

г

201

200

Розділ III.

Правоохоронні органи України

Глава 2. Органи внутрішніх справ України

мадського порядку, попередженні та припиненні правопорушень у громадських місцях тощо.

Здійснюючи оперативний контроль за станом аварійності у містах, ДАІ визначає та реєструє аварійно-небезпечні для руху ділянки та місця концентрації ДТП на вулицях, вивчає причини цього, разом з дорожніми і комунальними організаціями забезпечує безпечні умови руху на таких ділянках.

Крім того, ДАІ відповідає за встановлення, експлуатацію та впровадження технічних засобів і автоматизованих систем регулювання дорожнього руху; розглядає і дає висновки на проекти будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних шляхів, а також бере участь у їх прийманні в експлуатацію.

Для проведення профілактичної роботи серед населення і взаємодії із засобами масової інформації органи ДАІ розробляють і здійснюють заходи щодо пропаганди безпеки дорожнього руху з використанням засобів масової інформації; організовують проведення лекцій з безпеки дорожнього руху; сприяють міністерствам, відомствам, організаціям та об'єднанням в організації вивчення правил дорожнього руху в дошкільних, загальноосвітніх, навчально-виховних закладах, підприємствах, установах та організаціях (незалежно від форм власності і господарювання), а також у проведенні пропагандистських заходів щодо запобігання дорожньо-транспортному травматизмові тощо.

Отже, діяльність ДАІ як самостійного структурного підрозділу в системі MB C України спрямована на забезпечення безпеки дорожнього руху на території нашої держави.

Питання для самоконтролю

1. Яка правова основа діяльності органів ДАІ МВС України?

2. Які основні завдання покладено на органи ДАІ МВС України?

3. На вирішення яких конкретних завдань спрямована діяльність органів ДАІ у процесі забезпечення безпеки дорожнього руху на території України?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 3. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 4. § 7. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки - Гражданское право
 5. §2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ з ПИЯЦТВОМ ТА АЛКОГОЛІЗМОМ - Административное право
 6. §1. СИСТЕМА ТА ПРАВОВИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ - Административное право
 7. §6. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ - Административное право
 8. Список скорочень - Правоохранительные органы
 9. § 4. Міліція громадської безпеки - Правоохранительные органы
 10. § 5. Державна автомобільна інспекція - Правоохранительные органы
 11. § 3. Засади розслідування злочинів - Правоохранительные органы
 12. 4.2. Адміністративний примус - Административное право
 13. Глава 1. Правоохоронні органи у вузькому розумінні - Правоохранительные органы
 14. § 2. Структура та повноваження нотаріальних органів - Правоохранительные органы
 15. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 16. § 5. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами - Трудовое право
 17. § 7. Гарантії і компенсації - Трудовое право
 18. § 9. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці - Трудовое право
 19. § 5. Юридична відповідальність за порушення трудових обов´язків. Поняття дисциплінарного проступку - Трудовое право
 20. § 5. Розгляд судом спорів про поновлення на роботі - Трудовое право

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002