Правоохранительные органы

Про
час скликання Пленуму і питання, що вносяться на його розгляд, члени Пленуму, Генеральний прокурор України і Міністр юстиції України повідомляються не пізніше як за десять днів до засідання.

114

Розділ П. Суд України

Глава 6. Верховний Суд України

115

Члени Пленуму, Генеральний прокурор України і Міністр юстиції України заздалегідь знайомляться з проектами постанов Пленуму та іншими матеріалами. Ці документи надсилаються їм не пізніш як за десять днів до засідання.

Засідання Пленуму Верховного Суду є правомочними за наявності не менш як двох третин його складу.

Постанови Пленуму підписують Голова Верховного Суду України і Секретар Пленуму.

У складі Верховного Суду України діють судові палати:

— судова палата у цивільних справах;

— судова палата у кримінальних справах;

— судова палата у господарських справах;

— судова палата в адміністративних справах.

У складі Верховного Суду України діє Військова судова колегія. Склад судової палати у цивільних справах, судової палати у кримінальних справах і військової колегії затверджується Пленумом Верховного Суду України з числа суддів Верховного Суду.

Голова Верховного Суду у разі потреби має право своїм розпорядженням залучати суддів однієї палати для розгляду справ у складі іншої палати.

Судові палати у межах своїх повноважень здійснюють судочинство у справах, віднесених до їх відання; готують проекти постанов Пленуму Верховного Суду України, вивчають і узагальнюють судову практику, аналізують судову статистику тощо.

З метою організації більш ефективної діяльності при Верховному Суді України утворюється президія.

Склад президії визначається Пленумом Верховного Суду України. За посадою до складу президії Верховного Суду України входять Голова Верховного Суду України, його заступники. Судді Верховного Суду України до президії обираються Пленумом Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України чи за пропозицією суддів Верховного Суду України таємним голосуванням, строком на п'ять років. Обраним вважається суддя, за якого подано більшість голосів суддів, які брали участь у засіданні Пленуму. В такому ж порядку судді достроково звільняються від обов'язків члена президії.

Законом України "Про судоустрій України" (ст. 54) визначено повноваження президії Верховного Суду України, а саме:

— розглядає матеріали вивчення судової практики та аналізує судову статистику;

— заслуховує питання щодо добору кадрів суддів Верховного Суду України;

— розглядає питання матеріально-технічного та фінансового забезпечення Верховного Суду України;

— вирішує питання про преміювання суддів і працівників апарату Верховного Суду України, встановлює надбавки до посадових окладів;

— розглядає питання щодо організації роботи судових палат і апарату Верховного Суду України;

— розглядає питання щодо надання методичної допомоги судам загальної юрисдикції;

— організовує виконання рішень зборів суддів Верховного Суду України;

— розглядає інші організаційні питання щодо забезпечення діяльності Верховного Суду України, які вносяться на її розгляд Головою Верховного Суду України та членами президії;

— створює робочі групи з числа суддів1 та фахівців у відповідних галузях права для підготовки проектів постанов Пленуму, вивчення окремих питань, пов'язаних з удосконаленням здійснення правосуддя.

Засідання президії Верховного Суду України проводяться не рідше одного разу на два місяці і є повноважними за наявності двох третин її членів.

Президія приймає постанови більшістю голосів її членів, які брали участь у засіданні. Постанови підписуються Головою Верховного Суду України або його заступником, який головував на засіданні.

Про час скликання Пленуму і питання, що вносяться на його розгляд, члени Пленуму, Генеральний прокурор України і Міністр юстиції України повідомляються не пізніше як за десять днів до засідання.

114

Розділ П. Суд України

Глава 6. Верховний Суд України

115

Члени Пленуму, Генеральний прокурор України і Міністр юстиції України заздалегідь знайомляться з проектами постанов Пленуму та іншими матеріалами. Ці документи надсилаються їм не пізніш як за десять днів до засідання.

Засідання Пленуму Верховного Суду є правомочними за наявності не менш як двох третин його складу.

Постанови Пленуму підписують Голова Верховного Суду України і Секретар Пленуму.

У складі Верховного Суду України діють судові палати:

— судова палата у цивільних справах;

— судова палата у кримінальних справах;

— судова палата у господарських справах;

— судова палата в адміністративних справах.

У складі Верховного Суду України діє Військова судова колегія. Склад судової палати у цивільних справах, судової палати у кримінальних справах і військової колегії затверджується Пленумом Верховного Суду України з числа суддів Верховного Суду.

Голова Верховного Суду у разі потреби має право своїм розпорядженням залучати суддів однієї палати для розгляду справ у складі іншої палати.

Судові палати у межах своїх повноважень здійснюють судочинство у справах, віднесених до їх відання; готують проекти постанов Пленуму Верховного Суду України, вивчають і узагальнюють судову практику, аналізують судову статистику тощо.

З метою організації більш ефективної діяльності при Верховному Суді України утворюється президія.

Склад президії визначається Пленумом Верховного Суду України. За посадою до складу президії Верховного Суду України входять Голова Верховного Суду України, його заступники. Судді Верховного Суду України до президії обираються Пленумом Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України чи за пропозицією суддів Верховного Суду України таємним голосуванням, строком на п'ять років. Обраним вважається суддя, за якого подано більшість голосів суддів, які брали участь у засіданні Пленуму. В такому ж порядку судді достроково звільняються від обов'язків члена президії.

Законом України "Про судоустрій України" (ст. 54) визначено повноваження президії Верховного Суду України, а саме:

— розглядає матеріали вивчення судової практики та аналізує судову статистику;

— заслуховує питання щодо добору кадрів суддів Верховного Суду України;

— розглядає питання матеріально-технічного та фінансового забезпечення Верховного Суду України;

— вирішує питання про преміювання суддів і працівників апарату Верховного Суду України, встановлює надбавки до посадових окладів;

— розглядає питання щодо організації роботи судових палат і апарату Верховного Суду України;

— розглядає питання щодо надання методичної допомоги судам загальної юрисдикції;

— організовує виконання рішень зборів суддів Верховного Суду України;

— розглядає інші організаційні питання щодо забезпечення діяльності Верховного Суду України, які вносяться на її розгляд Головою Верховного Суду України та членами президії;

— створює робочі групи з числа суддів1 та фахівців у відповідних галузях права для підготовки проектів постанов Пленуму, вивчення окремих питань, пов'язаних з удосконаленням здійснення правосуддя.

Засідання президії Верховного Суду України проводяться не рідше одного разу на два місяці і є повноважними за наявності двох третин її членів.

Президія приймає постанови більшістю голосів її членів, які брали участь у засіданні. Постанови підписуються Головою Верховного Суду України або його заступником, який головував на засіданні.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 2. Пленум Верховного Суду України. Судові палати, Військова судова колегія Верховного Суду України. Президія Верховного Суду України - Правоохранительные органы
 3. § 1. Загальна характеристика судової системи України - Правоохранительные органы
 4. § 6. Верховний Суд України - Правоохранительные органы
 5. § 2. Принципи утворення адвокатури - Адвокатское право
 6. Адвокатура України - Адвокатское право
 7. § 3. Умови встановлення батьківства в судовому порядку - Семейное право
 8. §3. Право спільної сумісної власності подружжя - Гражданское право
 9. § 3. Принципи, закріплені Конституцією України - Гражданский процесс
 10. § 10. Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні - Гражданский процесс
 11. § 3. Процесуальний порядок перегляду справи у зв´язку з нововиявленими і винятковими обставинами - Гражданский процесс
 12. § 1. Порядок обрання, склад та повноваження апеляційних судів - Правоохранительные органы
 13. РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ СУДІВ - Курсовые работы по праву
 14. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 15. Адвокатура США - Адвокатское право
 16. § 4. Промова державного обвинувача - Риторика
 17. Зразок заяви про відшкодування шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження - Юридические документы
 18. § 1. Правове становище арбітражних судів - Хозяйственное право
 19. § 3. Предмет злочину - Уголовное право
 20. § 2. Джерела кримінального права іноземних держав - Уголовное право

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002