Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 5. Особливості статусу суддів військових судів
Статус суддів військових судів визначається Конституцією України, Законом України "Про статус суддів" та ін.

Перше призначення на посаду військового судді, як зазначено в ст.

128 Конституції, строком на 5 років здійснює Президент України. Всі інші судді обираються Верховною Радою України безстрокове.

Суддями військових судів можуть бути громадяни України, які відповідають вимогам ст. 7 Закону України "Про статус суддів", перебувають на військовій службі і мають військове звання офіцерського складу.

Кількість суддів у військових судах встановлюється Президентом України за поданням Голови Верховного Суду або Міністра юстиції.

Закон України "Про статус суддів" закріплює право суддів військових судів на відставку. При звільненні з військової служ-

110

Роздал П. Суд України

би та виході у відставку судді військових судів за їх вибором мають право на одержання щомісячного довічного утримання та інших пільг або на одержання пенсії, встановленої законодавством для військовослужбовців. Суддя військового суду не може бути звільнений з військової служби; винятком є такі випадки: за власним бажанням, за станом здоров'я, а також у разі досягнення шістдесятип'ятирічного віку.

Особливість статусу військових суддів відповідно до ст.

63 Закону України "Про судоустрій України" полягає в тому, що судді військових судів перебувають на військовій службі і входять до штатної чисельності Збройних Сил України. Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України, якщо інше не встановлено законом, їм присвоюються військові звання. Строки та порядок присвоєння військових звань, порядок звільнення з військової служби суддів визначаються законом. Військовий суддя, крім здійснення правосуддя, не може залучатися до виконання інших обов'язків військової служби.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте систему військових судів в Україні.

2. Які повноваження військових судів гарнізонів?

3. Назвіть повноваження військових судів регіону і Військово-Морських Сил.

4. Як організовано роботу військових судів?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 4. Організація роботи військових судів - Правоохранительные органы
 3. § 5. Особливості статусу суддів військових судів - Правоохранительные органы
 4. § 3. Принципи, закріплені Конституцією України - Гражданский процесс
 5. § 1. Вимоги до кандидатів у судді. Порядок зайняття посади судді - Правоохранительные органы
 6. § 2. Права та обов´язки судці - Правоохранительные органы
 7. - Конституционное право
 8. Список використаної літератури - Теория государства и права
 9. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 10. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 11. § 2. Походження адвокатури - Адвокатское право
 12. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 13. Адвокатура Ізраїлю - Адвокатское право
 14. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 15. Адвокатура Польщі - Адвокатское право
 16. Адвокатура Франції - Адвокатское право
 17. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 18. Глава 1. Судова влада за концепцією розподілу влад. Правосуддя - Правоохранительные органы
 19. Глава 2. Судовий устрій України. Статус суддів - Правоохранительные органы
 20. § 4. Промова державного обвинувача - Риторика

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002