Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 4. Організація роботи військових судів
Для належного виконання завдань зі здійснення правосуддя військові суди мають бути належним чином забезпечені.

Фінансування, матеріально'технічне. постачання, забезпечення транспортом, засобами зв'язку, зберігання архівних матеріалів військових судів і військової колегії Верховного Суду України відповідно до ст.

122 Закону України "Про судоустрій України" покладається на Державну судову адміністрацію, яка взаємодіє з відповідними установами Міністерства оборони України.

Посадові оклади та доплати за кваліфікаційні класи військовим суддям встановлюються на рівні посадових окладів і доплат за кваліфікаційні класи суддів відповідних загальних судів. Доплати за військові звання і вислугу років встановлюються законодавством України для військовослужбовців. Посадові оклади працівників апарату військових судів не можуть бути меншими, ніж посадові оклади працівників апаратів відповідних загальних судів.

aaan§ 5. Особливості статусу суддів військових судів aaak

sssnСтатус суддів військових судів визначається Конституцією України, Законом України "Про статус суддів" та ін.

Перше призначення на посаду військового судді, як зазначено в ст. 128 Конституції, строком на 5 років здійснює Президент України. Всі інші судді обираються Верховною Радою України безстрокове.

Суддями військових судів можуть бути громадяни України, які відповідають вимогам ст. 7 Закону України "Про статус суддів", перебувають на військовій службі і мають військове звання офіцерського складу.

Кількість суддів у військових судах встановлюється Президентом України за поданням Голови Верховного Суду або Міністра юстиції.

Закон України "Про статус суддів" закріплює право суддів військових судів на відставку. При звільненні з військової служ-

110

Роздал П. Суд України

би та виході у відставку судді військових судів за їх вибором мають право на одержання щомісячного довічного утримання та інших пільг або на одержання пенсії, встановленої законодавством для військовослужбовців.

Суддя військового суду не може бути звільнений з військової служби; винятком є такі випадки: за власним бажанням, за станом здоров'я, а також у разі досягнення шістдесятип'ятирічного віку.

Особливість статусу військових суддів відповідно до ст. 63 Закону України "Про судоустрій України" полягає в тому, що судді військових судів перебувають на військовій службі і входять до штатної чисельності Збройних Сил України. Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України, якщо інше не встановлено законом, їм присвоюються військові звання. Строки та порядок присвоєння військових звань, порядок звільнення з військової служби суддів визначаються законом. Військовий суддя, крім здійснення правосуддя, не може залучатися до виконання інших обов'язків військової служби.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте систему військових судів в Україні.

2. Які повноваження військових судів гарнізонів?

3. Назвіть повноваження військових судів регіону і Військово-Морських Сил.

4. Як організовано роботу військових судів?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 4. Організація роботи військових судів - Правоохранительные органы
 3. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 4. § 2. Походження адвокатури - Адвокатское право
 5. Адвокатура Ізраїлю - Адвокатское право
 6. Адвокатура Польщі - Адвокатское право
 7. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 8. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 9. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 10. Глава 1. Державні органи і установи, діяльність яких безпосередньо пов´язана з діяльністю правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 11. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 12. § 1. Система покарань, її ознаки та значення - Уголовное право
 13. РОЗДІЛ II ДОСТУП ДО УРЯДОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ПРАВА ТА ОБМЕЖЕННЯ Гарольд РЕЛЕЯ - Теория государства и права
 14. Міжнародне право:7. Регіональні міжнародні організації - Международное право, европейское право
 15. §3. Акти УПРАВЛІННЯ в АДМІНІСТРАТИВНІЙ діяльності ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ - Административное право
 16. §4. ОБОВ´ЯЗКИ ДОБОВОГО НАРЯДУ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ - Административное право
 17. §1. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА ТРАНСПОРТІ, ЇХ ЗАВДАННЯ ЩОДО ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ - Административное право
 18. § 3. Принципи, закріплені Конституцією України - Гражданский процесс
 19. § 8. Підвідомчість спорів, що виникають з трудових правовідносин - Гражданский процесс
 20. Тема 7. ГЕТЬМАНЩИ- НА. ЗАПОРІЗЬКА СІЧ. СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА. - История государства и права

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002