Правоохранительные органы

При
здійсненні правосуддя народні засідателі військових судів користуються всіма правами судді.

Кількість народних засідателів у кожному військовому суді визначається головою військового суду регіону (Військово-Морських Сил) за погодженням з відповідним військовим командуванням.

Як суд першої інстанції військовий суд регіону (Військово-Морських Сил) розглядає: 1) справи про злочини осіб, які мають військове звання полковника (капітана першого рангу); 2) справи про злочини осіб, які мають посаду від командира полку (командира корабля першого рангу) і вище, а також осіб, рівних їм за службовим становищем; 3) справи про всі злочини, за які в умовах мирного часу законом передбачена можливість призначення покарання у вигляді довічного ув'язнення (ст. 36 КІІК).

Підсудність цивільних справ визначається ст. 123 ЦПК України. Так, наприклад, військовим судам регіонів і Військово-Морських Сил як судам першої інстанції підсудні справи за скаргами на незаконні дії і рішення військових службових осіб і органів військового управління на рівні військових об'єднань і вище.

Голова військового суду регіону (Військово-Морських Сил) відповідно до ст.

28 Закону України "Про судоустрій України":

— здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;

109

Глава 5. Військові суди

106

Розділ II. Суд України

розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;

— на підставі акта про 'обрання '(призначення) суддею чи припинення повноважень судді видає відповідний наказ;

— організовує ведення та аналіз судбвої статистики, вивчення й узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення в яких набрали законної сили;

— приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

— організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату відповідного суду;

. — подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;

— представляє суд у відносинах з іншими органами державної влади, органами, місцевого самоврядування, громадянами та організаціями;

— здійснює інші передбачені законом повноваження.

— видає накази з питань організації роботи суду.

При здійсненні правосуддя народні засідателі військових судів користуються всіма правами судді.

Кількість народних засідателів у кожному військовому суді визначається головою військового суду регіону (Військово-Морських Сил) за погодженням з відповідним військовим командуванням.

Як суд першої інстанції військовий суд регіону (Військово-Морських Сил) розглядає: 1) справи про злочини осіб, які мають військове звання полковника (капітана першого рангу); 2) справи про злочини осіб, які мають посаду від командира полку (командира корабля першого рангу) і вище, а також осіб, рівних їм за службовим становищем; 3) справи про всі злочини, за які в умовах мирного часу законом передбачена можливість призначення покарання у вигляді довічного ув'язнення (ст. 36 КІІК).

Підсудність цивільних справ визначається ст. 123 ЦПК України. Так, наприклад, військовим судам регіонів і Військово-Морських Сил як судам першої інстанції підсудні справи за скаргами на незаконні дії і рішення військових службових осіб і органів військового управління на рівні військових об'єднань і вище.

Голова військового суду регіону (Військово-Морських Сил) відповідно до ст.

28 Закону України "Про судоустрій України":

— здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;

109

Глава 5. Військові суди

106

Розділ II. Суд України

розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;

— на підставі акта про 'обрання '(призначення) суддею чи припинення повноважень судді видає відповідний наказ;

— організовує ведення та аналіз судбвої статистики, вивчення й узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення в яких набрали законної сили;

— приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

— організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату відповідного суду;

. — подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;

— представляє суд у відносинах з іншими органами державної влади, органами, місцевого самоврядування, громадянами та організаціями;

— здійснює інші передбачені законом повноваження.

— видає накази з питань організації роботи суду.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 3. Військовий суд регіону (Військово-Морських Сил) та його повноваження. Голова військового суду регіону (Військово-Морських Сил) - Правоохранительные органы
 3. § 1. Поняття і види підсудності - Гражданский процесс
 4. § 5. Військові суди - Правоохранительные органы
 5. § 2. Наслідки порушення правил про підсудність. Зміна підсудності - Гражданский процесс
 6. § 4. Організація роботи військових судів - Правоохранительные органы
 7. § 5. Особливості статусу суддів військових судів - Правоохранительные органы
 8. Міжнародне право:7. Регіональні міжнародні організації - Международное право, европейское право
 9. § 10. Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні - Гражданский процесс
 10. § 1. Порядок обрання, склад та повноваження апеляційних судів - Правоохранительные органы
 11. § 6. Верховний Суд України - Правоохранительные органы
 12. РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ І РОЛЬ МІСЦЕВИХ СУДІВ У ЗАГАЛЬНІЙ СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИИ - Курсовые работы по праву
 13. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 14. 8.2. Управління безпекою - Административное право
 15. § 3. Принципи, закріплені Конституцією України - Гражданский процесс
 16. § 2. Право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції та процесуальний порядок його реалізації - Гражданский процесс
 17. § 1. Суть і значення касаційного оскарження і перевірки рішень і ухвал суду першої і апеляційної інстанцій - Гражданский процесс
 18. Тема 11. ЦЕНТРАЛЬНА РАДА, ГЕТЬМАНАТ, ДИРЕКТОРІЯ: НЕЗАВЕРШЕНЕ ДЕРЖАВОБУ-ДІВНИЦТВО - История государства и права
 19. § 2. Судова система України - Правоохранительные органы
 20. § 2. Військовий суд гарнізону. Голова військового суду гарнізону - Правоохранительные органы

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002