Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 2. Військовий суд гарнізону. Голова військового суду гарнізону
Військовий суд гарнізону утворюється на території, на якій розташовано один або кілька військових гарнізонів.

Повноваження військового суду гарнізону визначаються тим, що він є місцевим судом і як суд першої інстанції розглядає всі кримінальні та цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення, за винятком тих, які підсудні військовим судам регіонів і Військове-Морських Сил.

Голова військового суду гарнізону призначається на посаду строком на п'ять років з числа суддів та звільняється з посади Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України на підставі акта Ради суддів України або відповідної ради суддів (п. 5 ст. 20 Закону України "Про судоустрій України"). Компетенція голови військового суду гарнізону чітко визначена законом (ст. 24 Закону України "Про судоустрій України"). Так, зокрема, він: здійснює організаційне керівництво діяльністю суду; визначає обсяг обов'язків заступника (заступників) голови суду; на підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання суддею безстроково або припинення повноважень судді видає відповідний наказ; приймає на роботу і звільняє працівників апарату суду, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення; здійснює заходи щодо забезпечення формування складу народних засідателів; організовує ведення судової статистики; організовує роботу щодо підвищення кваліфікації працівників апарату суду; представляє суд у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями; здійснює інші передбачені законом повноваження.

1 Бондарев В.

В., Дячук С. І. Стан забезпечення судового захисту конституційних прав і свобод військовослужбовців// Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 4 (20). - С. 46.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 2. Військовий суд гарнізону. Голова військового суду гарнізону - Правоохранительные органы
 3. § 1. Поняття і види підсудності - Гражданский процесс
 4. § 5. Військові суди - Правоохранительные органы
 5. § 1. Органи судової влади - Правовая деонтология
 6. § 1. Вимоги до кандидатів у судді. Порядок зайняття посади судді - Правоохранительные органы
 7. § 2. Походження адвокатури - Адвокатское право
 8. Адвокатура Ізраїлю - Адвокатское право
 9. Адвокатура Польщі - Адвокатское право
 10. 10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб´єкти - Административное право
 11. § 2. Правове регулювання транснаціональної екологічної безпеки - Экологическое право
 12. § 3. Предмет злочину - Уголовное право
 13. § 3. Відстрочка виконання вироку та відстрочення виконання вироку військовослужбовцеві або військовозобов´язаному у воєнний час - Уголовное право
 14. Міжнародне право:4. Організація Об´єднаних Націй: історія створення, правовий статус, головні органи - Международное право, европейское право
 15. Міжнародне право:7. Регіональні міжнародні організації - Международное право, европейское право
 16. §4. ОБОВ´ЯЗКИ ДОБОВОГО НАРЯДУ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ - Административное право
 17. § 2. Наслідки порушення правил про підсудність. Зміна підсудності - Гражданский процесс
 18. § 10. Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні - Гражданский процесс
 19. Тема 7. ГЕТЬМАНЩИ- НА. ЗАПОРІЗЬКА СІЧ. СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА. - История государства и права
 20. Тема 15. Становлення незалежної України - История государства и права

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002