Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 1. Порядок обрання, склад та повноваження апеляційних судів
Апеляційні суди — це суди другої ланки єдиної судової системи судів загальної юрисдикції. Вони є судами вищого рівня для місцевих судів і низовими стосовно Верховного Суду України та Касаційного суду України.

У системі судів загальної юрисдикції в Україні діють загальні та спеціалізовані апеляційні суди1, а саме: апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд Військове-Морських Сил України, а також Апеляційний суд України.

У разі необхідності замість апеляційного суду області можуть утворюватися апеляційні загальні суди, територіальна юрисдикція яких поширюється на кілька районів області. Апеляційними спеціалізованими судами є апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до Указу Президента України. В апеляційних судах утворюються судові палати. У складі загального апеляційного суду утворюється судова палата у цивільних справах та судова палата у кримінальних справах. У складі спеціалізованого апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції.

І

Суди другої ланки мають однакову компетенцію та рівні права щодо розгляду кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ. Вони діють як суди апеляційної інстанції Щодо рішень місцевих судів та як суди першої інстанції в адміністративних, кримінальних та цивільних справах, що віднесені

Див. додаток — табл. 2.

too

ГО1

Розділ II Суд України

• Глава 4. Апеляційні суди

'

до їх підсудності законом.

Апеляційні суди вивчають та узагальнюють судову практику, а також здійснюють інші повноваження, надані їм законом- Апеляційний суд України розглядає справи, віднесені до його підсудності, в апеляційному порядку відповідно до вимог процесуального закону.

До складу апеляційних судів входять судді, обрані Верховною Радою України безстрокове чи призначені Президентом України у межах п'ятирічного строку. Кількість суддів у кожному апеляційному суді визначається Президентом України.

Відповідно до ст. 25 Закону України "Про судоустрій України" Апеляційний суд України діє у складі: судової палати у цивільних справах; судової палати у кримінальних справах; військової судової палати;

Голова Апеляційного суду та його заступники відповідно до кількості судових палат або заступник голови суду у разі відсутності судових палат призначається Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України зі складу суддів відповідного апеляційного суду строком на п'ять років.

Для вирішення організаційних питань в апеляційних судах діє президія апеляційного суду.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 1. Порядок обрання, склад та повноваження апеляційних судів - Правоохранительные органы
 3. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 4. Адвокатура США - Адвокатское право
 5. § 1. Правосуддя, його ознаки та принципи - Правоохранительные органы
 6. § 3. Атестація та дисциплінарна відповідальність суддів - Правоохранительные органы
 7. § 4. Склад та повноваження Вищого господарського суду України - Правоохранительные органы
 8. РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ СУДІВ - Курсовые работы по праву
 9. РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ МІСЦЕВИХ СУДІВ - Курсовые работы по праву
 10. М. Й. Штефан Цивільний процес, 1997 - Гражданский процесс
 11. § 3. Підстави виникнення трудових правовідносин - Трудовое право
 12. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 13. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 14. Адвокатура Англії - Адвокатское право
 15. Адвокатура Ізраїлю - Адвокатское право
 16. Адвокатура Польщі - Адвокатское право
 17. Адвокатура Франції - Адвокатское право
 18. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 19. Глава 2. Законодавство про правоохоронні органи. Концепція судово-правової реформи в Україні та її етапи - Правоохранительные органы
 20. Додатки - Правоохранительные органы

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002