Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 1. Місцевий суд — основна ланка системи судів загальної юрисдикції
Місцевий суд є основною ланкою у системі судів загальної юрисдикції.
Це випливає перш за все з того, що суди саме цього рівня розглядають усі кримінальні, цивільні, господарські та адміністративні справи, за винятком тих, які віднесені законодавством до компетенції інших судів.

Принципи його організації та діяльності закріплено у Конституції, законах України "Про судоустрій України", "Про статус суддів" та деяких інших нормативних актах.

Суд цього рівня утворюється у районі, місті та районах міста. У назві місцевого суду використовується назва населеного пункту, в якому він знаходиться.

Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а місцевими адміністративними судами — окружні суди, що утворюються в округах відповідно до Указу Президента України. До складу місцевого суду входять: судді місцевого суду, голова та заступник голови суду. У місцевому суді, в якому кількість судців перевищує п'ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду.

За своїми повноваженнями місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

Зокрема, місцеві загальні суди розглядають кримінальні та цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення; місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності; місцеві адмі-

96

Розділ II.

Суд України

•Глава -3. Місцеві судя

-97

ністративні суди розглядають адміністративні справи, пов'язані з правовідносинами у сфері державного управління та місцевого самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ адміністративної юрисдикції у сфері військового управління, розгляд яких здійснюють військові суди.

Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого суду визначається Конституцією України (статті 126 і 128) та Законом України "Про статус суддів" (ст. 9).

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 1. Місцевий суд — основна ланка системи судів загальної юрисдикції - Правоохранительные органы
 3. § 2. Судова система України - Правоохранительные органы
 4. § 1. Загальна характеристика судової системи України - Правоохранительные органы
 5. РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ І РОЛЬ МІСЦЕВИХ СУДІВ У ЗАГАЛЬНІЙ СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИИ - Курсовые работы по праву
 6. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 7. Адвокатура США - Адвокатское право
 8. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 9. Глава 1. Судова влада за концепцією розподілу влад. Правосуддя - Правоохранительные органы
 10. § 2. Поняття цивільного процесуального права і його значення - Гражданский процесс
 11. § 3. Принципи, закріплені Конституцією України - Гражданский процесс
 12. § 1. Правосуддя, його ознаки та принципи - Правоохранительные органы
 13. § 2. Система органів юстиції та організація їх роботи - Правоохранительные органы
 14. § 3. Система і загальна характеристика органів, що здійснюють правоохоронну діяльність - Правоохранительные органы
 15. § 3. Ознаки судової влади - Правоохранительные органы
 16. § 8. Конституційний Суд України - Правоохранительные органы
 17. - Конституционное право
 18. - Конституционное право
 19. Список використаної літератури - Теория государства и права
 20. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002