Правоохранительные органы

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
§ 4. Правовий та соціальний захист суддів
Однією з гарантій належного здійснення правосуддя є створення необхідних умов для діяльності суддів, їх матеріального та соціального забезпечення. Держава гарантує судді заробітну плату, яка складається з посадового окладу, премій, доплат за кваліфікаційні класи, надбавок за вислугу років та інших надбавок.
Судді військових судів одержують грошове утримання, яке складається з посадового окладу, окладу за військове звання, доплат

за кваліфікаційний клас судді та за вислугу років військовослужбовця. Крім того, суддям виплачується щомісячна надбавка за вислугу років.

Законом України "Про статус суддів" (ст. 44) передбачено, що не пізніше як через шість місяців після обрання суддя Конституційного Суду, Верховного Суду або вищого спеціалізованого суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується благоустроєним житлом у вигляді окремої квартири або будинку — Кабінетом Міністрів України, а суддя іншого суду — відповідними місцевими органами державної виконавчої влади за місцезнаходженням суду. Судді військових судів забезпечуються таким же житлом і в ті самі строки за рахунок Міністерства оборони України. У разі незабезпечення судді благоустроєним житлом у зазначені строки суд за рахунок державного бюджету може придбати квартиру або будинок за ринковими цінами і передати їх у користування судді.

Судді мають й інші пільги, передбачені законодавством.

Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей (ст. 126 Конституції).

У разі надходження від судді заяви про вчинення у зв'язку з його службовою діяльністю посягання на його життя і здоров'я, знищення чи пошкодження його майна, погрозу вбивством, насильством чи пошкодженням майна судді, образу чи наклеп на нього, а також про посягання на життя і здоров'я близьких родичів судді (батьків, дружини, чоловіка, дітей), погрозу їм вбивством, пошкодженням майна органи внутрішніх справ зобов'язані вжити необхідних заходів, щоб забезпечити безпеку судді, членів його сім'ї та збереження їхнього майна.

З метою створення умов для діяльності судів державою розроблено і поступово втілюються у життя відповідні заходи щодо забезпечення їх необхідним обладнанням, транспортом, засобами оргтехніки та іншими матеріально-технічними ресурсами, у тому числі виділяються валютні кошти для здійснення міжнародних зв'язків.

Суддів та членів їхніх сімей прирівняно щодо медичного, побутового та транспортного обслуговування до відповідних посадових осіб Кабінету Міністрів України, місцевих державних адміністрацій1.

1 Постанова Верховної Ради України "Про забезпечення діяльності судів" // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 26. — Ст. 215.

94

Розділ II. Суд України

Життя і здоров'я суддів підлягають обов'язковому державному страхуванню. У разі загибелі (смерті) судді, що сталася у зв'язку з виконанням службових обов'язків, сім'ї загиблого виплачується одноразова допомога у розмірі десятирічного грошового утримання за останньою посадою.

Пенсія чи довічне грошове утримання судді виплачується йому повністю незалежно від заробітку, одержуваного після виходу на пенсію.

Питання для самоконтролю

1. Як здійснюється обрання та призначення суддів на посаду?

2. Як проводиться кваліфікаційна атестація суддів?

3. В чому полягає правовий та соціальний захист суддів?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 2. § 4. Правовий та соціальний захист суддів - Правоохранительные органы
 3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2002.- 576 с. - Правоохранительные органы
 4. § 7. Диференціація трудового законодавства України - Трудовое право
 5. Список використаної літератури - Теория государства и права
 6. § 2. Походження адвокатури - Адвокатское право
 7. § 2. Принципи утворення адвокатури - Адвокатское право
 8. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 9. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 10. Адвокатура Польщі - Адвокатское право
 11. Адвокатура України - Адвокатское право
 12. Адвокатура Франції - Адвокатское право
 13. ДОДАТКИ - Адвокатское право
 14. ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА - Административное право
 15. § 4. Професійна культура юриста - Правовая деонтология
 16. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 17. Глава 1. Предмет, метод і система курсу «Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність» - Правоохранительные органы
 18. Глава 2. Законодавство про правоохоронні органи. Концепція судово-правової реформи в Україні та її етапи - Правоохранительные органы
 19. Глава 1. Судова влада за концепцією розподілу влад. Правосуддя - Правоохранительные органы
 20. Глава 1. Правоохоронні органи у вузькому розумінні - Правоохранительные органы

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти. 2000
  2. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  3. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002