Гражданское право

Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с.
Розділ І. ВСТУП ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Глава 1. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА
§ 1. Цивільне право як приватне право
§ 2. Предмет цивільного права
§ 3. Метод цивільного права
§ 4. Дискусія щодо предмета цивільного права та методу цивільно-правового регулювання суспільних відносин
§ 5. Функції цивільного права
§ 6. Принципи цивільного права
§ 7. Система цивільного права
Глава 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
§ 1. Поняття цивільного законодавства та його структура
§ 2. Нова кодифікація цивільного законодавства України
§ 3. Дія цивільного законодавства
§ 4. Заповнення прогалин у чинному цивільному законодавстві
§ 5. Значення керівних роз'яснень Верховного Суду України, Вищого арбітражного суду України, звичаїв ділового обороту та норм моралі при застосуванні цивільного законодавства
Глава 3.НАУКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
§ 1. Поняття і предмет цивільного права як науки
§ 2. Методи дослідження науки цивільного права
Розділ 2.ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Глава 4.ПОНЯТТЯ І ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
§ 1. Поняття цивільних правовідносин
§ 2. Елементи цивільних правовідносин
§ 3. Види цивільних правовідносин
§ 4. Підстави виникнення, зміни чи

припинення цивільних правовідносин

Глава 5.ГРОМАДЯНИ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
§ 1. Правоздатність
§ 2. Дієздатність
§ 3. Опіка і піклування
§ 4. Ім'я громадянина і місце його проживання
§ 5. Акти громадянського стану
§ 6. Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення громадянина померлим
Глава 6.УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА

І ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ

ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

§ 1. Українська держава як суб'єкт цивільного права
§ 2. Територіальні громади як суб'єкти цивільного права
Глава 7. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
§ 1. Поняття юридичної особи
§ 2. Класифікація юридичних осіб
§ 3. Організаційно-правові форми діяльності юридичних осіб
§ 4. Філії та представництва юридичних осіб
§ 5. Органи юридичної особи
§ 6. Індивідуалізація юридичної особи
§ 7. Припинення юридичної особи
Глава 8. ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
§ 1. Речі
§ 2. Гроші та валютні цінності
§ 3. Цінні папери
§ 4. Дії (результати робіт, послуги) та результати (продукти) творчої діяльності
§ 5. Особисті немайнові права як об'єкти цивільних прав
Глава 9. ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
§ 1. Здійснення цивільних прав
§ 2. Захист цивільних прав
Глава 10. УГОДИ
§ 1. Поняття угод. Види угод
§ 2. Умови дійсності угод
§ 3. Недійсність угод
§ 4. Юридичні наслідки недійсності угод
§ 5. Недійсність частини угоди
Глава 11 . ПРЕДСТАВНИЦТВО
§ 1. Поняття та види представництва
§ 2. Довіреність
§ 3. Представництво без повноважень при укладенні угод та його юридичні наслідки
Глава 12. СТРОКИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
§ 1. Поняття і обчислення строків
§ 2. Види строків
§ 3. Поняття, значення, види і межі дії строків позовної давності
§ 4. Початок перебігу, зупинення і перерив строків позовної давності
§ 5. Поновлення строків позовної давності. Наслідки спливу строків позовної давності
Розділ III. ПРАВО ВЛАСНОСТІ

ТА ІНШІ РЕЧЕВІ ПРАВА

Глава 13. ПРАВО ВЛАСНОСТІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
§ 1. Власність і право власності
§ 2. Право власності в об'єктивному та суб'єктивному розумінні. Зміст права власності як суб'єктивного цивільного права
§ 3. Здійснення права власності
§ 4. Форми власності в Україні
§ 5. Суб'єкти права власності в Україні
§ 6. Підстави виникнення права власності. Припинення права власності
§ 7. Момент виникнення права власності у набувача майна за договором. Ризик випадкової загибелі речі
Глава 14. ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ
§ 1. Суб'єкти права приватної власності
§ 2. Підстави виникнення права приватної власності
§ 3. Об'єкти права приватної власності
§ 4. Право власності громадян на жилий будинок
§ 5. Захист права власника жилого будинку при вилученні земельної ділянки
Глава 15. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
§ 1. Загальні положення
§ 2. Суб'єкти права власності юридичних осіб
§ 3. Підстави виникнення права власності юридичних осіб
§ 4. Об'єкти права власності юридичних осіб
§ 5. Здійснення юридичними особами права власності
Глава 16. ПРАВО ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
§ 1. Поняття права державної власності
§ 2. Суб'єкти права державної власності. Об'єкти права державної власності
§ 3. Підстави виникнення права державної власності
Глава 17. ПРАВО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
§ 1. Поняття права комунальної власності. Суб'єкти права комунальної власності
§ 2. Об'єкти права комунальної власності. Способи виникнення права комунальної власності
Глава 18. ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
§ 1. Поняття права спільної власності. Види і суб'єкти права спільної власності
§ 2. Право спільної часткової власності
§ 3. Право спільної сумісної власності
§ 4. Право спільної власності на будинок
Глава 19. ІНШІ РЕЧЕВІ ПРАВА
§ 1. Поняття інших речевих прав
§ 2. Право повного господарського відання
§ 3. Право оперативного управління
Глава 20. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
§ 1. Поняття і способи захисту права власності
§ 2. Витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов)
§ 3. Захист права власності від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння (негаторний позов)
РОЗДІЛ IV. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 21. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
§ 1. Поняття і система зобов'язального права
§ 2. Зобов'язальне правовідношення. Види зобов'язань
§ 3. Підстави виникнення зобов'язань
§ 4. Суб'єкти зобов'язань
§ 5. Зміна сторін в зобов'язанні
Глава 22. ДОГОВІР. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
§ 1. Поняття договору
§ 2. Види договорів
§ 3. Зміст і форми договорів
§ 4. Укладення, зміна та розірвання договору
Глава 23. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
§ 1. Поняття і принципи виконання зобов'язань
§ 2. Суб'єкти і предмет виконання зобов'язань
§ 3. Спосіб, місце і строк виконання зобов'язань
Глава 24. СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
§ 1. Поняття і види способів забезпечення виконання зобов'язань
§ 2. Неустойка
§ 3.Застава
§ 4. Порука
§ 5. Завдаток
§ 6. Гарантія
Глава 25. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ
§ 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
§ 2. Види цивільно-правової відповідальності
§ 3. Форми цивільно-правової відповідальності
§ 4. Підстави і умови цивільно-правової відповідальності
§ 5. Відповідальність за невиконання (неналежне виконання) грошового зобов'язання
§ 6. Підстави звільнення боржника від цивільно-правової відповідальності
Глава 26. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
§1. Поняття і способи припинення зобов'язань
§ 2. Припинення зобов'язання виконанням
§ 3. Припинення зобов'язання зарахуванням
§ 4. Припинення зобов'язання збігом боржника і кредитора в одній особі
§ 5. Припинення зобов'язання угодою сторін
§ 6. Припинення зобов'язання неможливістю виконання
§ 7. Припинення зобов'язання смертю громадянина або ліквідацією юридичної особи

Релевантная научная информация:

 1. Гражданское право Учебники по праву
 2. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 3. § 1. Цивільне право як приватне право - Гражданское право
 4. § 2. Предмет цивільного права - Гражданское право
 5. § 3. Метод цивільного права - Гражданское право
 6. § 4. Дискусія щодо предмета цивільного права та методу цивільно-правового регулювання суспільних відносин - Гражданское право
 7. § 5. Функції цивільного права - Гражданское право
 8. § 6. Принципи цивільного права - Гражданское право
 9. § 7. Система цивільного права - Гражданское право
 10. § 1. Поняття цивільного законодавства та його структура - Гражданское право
 11. § 2. Нова кодифікація цивільного законодавства України - Гражданское право
 12. § 3. Дія цивільного законодавства - Гражданское право
 13. § 4. Заповнення прогалин у чинному цивільному законодавстві - Гражданское право
 14. § 5. Значення керівних роз´яснень Верховного Суду України, Вищого арбітражного суду України, звичаїв ділового обороту та норм моралі при застосуванні цивільного законодавства - Гражданское право
 15. § 1. Поняття і предмет цивільного права як науки - Гражданское право
 16. § 2. Методи дослідження науки цивільного права - Гражданское право
 17. § 1. Поняття цивільних правовідносин - Гражданское право
 18. § 2. Елементи цивільних правовідносин - Гражданское право
 19. § 3. Види цивільних правовідносин - Гражданское право
 20. § 4. Підстави виникнення, зміни чи припинення цивільних правовідносин - Гражданское право

Другие научные источники направления Гражданское право:

  1. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник. 1994
  2. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2. Учебник. 1994
  3. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1995
  4. А.А. Пушкин В.М.Самойленко, Р.Б.Шишка и др. Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х частях. Часть I. 1996
  5. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1997