Гражданское право

Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с.
Глава 8. ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Об'єктами цивільних прав є ті матеріальні та нематеріальні блага, заради яких суб'єкти вступають у конкретні відносини, встановлюючи відповідні права та обоє 'язки. Об'єкти цивільних прав покликані задовольняти відповідні потреби всіх суб'єктів цивільного права.
Різноманітність цих потреб і правових Інтересів суб'єктів цивільного права обумовлює існування значної кількості об'єктів цивільних прав. Усю сукупність об'єктів цивільних прав за правовим режимом поділяють на такі види: речі (майно), гроші та валютні цінності, цінні папери, дії (послуги, роботи) та результати (продукти) творчої діяльності, особисті немайнові права.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 2. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право
 3. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 4. Міжнародне право: підручник - Международное право, европейское право
 5. М. Й. Штефан Цивільний процес, 1997 - Гражданский процесс
 6. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 7. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 8. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 9. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 10. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 11. 3.4. Державні службовці - Административное право
 12. 3.6. Об´єднання громадян - Административное право
 13. 4.2. Адміністративний примус - Административное право
 14. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 15. 6.1. Поняття адміністративного процесу - Административное право
 16. 6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення - Административное право
 17. 5.2. Зв´язок криміналістики з юридичними науками - Кримминалистика
 18. 1. Індивідуальні підприємці як суб´єкти господарського права - Хозяйственное право
 19. Нормативні акти - Хозяйственное право
 20. 5. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання - Хозяйственное право

Другие научные источники направления Гражданское право:

  1. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник. 1994
  2. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2. Учебник. 1994
  3. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1995
  4. А.А. Пушкин В.М.Самойленко, Р.Б.Шишка и др. Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х частях. Часть I. 1996
  5. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1997