Гражданское право

Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с.
§ 4. Філії та представництва юридичних осіб
Філії та представництва — це відокремлені підрозділи юридичних осіб, що розташовані поза місцем їх знаходження. Філія виконує таку саму діяльність (частину), що й юридична особа в цілому. Що ж стосується представництва, то воно не може виконувати виробничу, наукову та іншу діяльність, а здійснює лише представництво та захист інтересів юридичної особи (укладення договорів, прийняття товарів тощо).

Філії та представництва не є юридичними особами. Вони створюються юридичними особами з метою розширення територіальної

106

107

і

Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1991. - № 25. - Ст. 28.

1 Відомості Верховної Ради України. - 1992. -№ 36. - Ст. 524.

2 Див.: Право України. -1997. --№4.--С. 81.

Розділ 2 ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Глава 7 ЮРИДИЧНІ ОСОБИ

сфери своєї діяльності (ст.

7 Закону України «Про господарські товариства»), наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Керівники філії та представництва призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності. Відкриття цих підрозділів не потребує їх державної реєстрації. Але суб'єкт підприємницької діяльності повинен повідомити про це реєструючий орган шляхом внесення додаткової інформації в свою реєстраційну картку.

Філіям та представництвам відкриваються поточні рахунки для збереження та здійснення банківських операцій згідно з чинним законодавством.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 2. § 4. Філії та представництва юридичних осіб - Гражданское право
 3. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 4. Адвокатура Англії - Адвокатское право
 5. 10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Административное право
 6. 2. Основи правового статусу суб´єктів господарювання - Хозяйственное право
 7. 1. Поняття підприємства та його основні ознаки - Хозяйственное право
 8. 3. Суб´єкти зовнішньоекономічної діяльності - Хозяйственное право
 9. § 2. Умови здійснення підприємництва - Хозяйственное право
 10. § 3. Завдання, права та обов´язки суб´єкта господарського права - Хозяйственное право
 11. § 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання - Хозяйственное право
 12. § 5. Особливості окремих видів купівлі-продажу - Гражданское право
 13. § 2. Довіреність - Гражданское право
 14. § 2. Система органів юстиції та організація їх роботи - Правоохранительные органы
 15. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ МИТНОЇ СПРАВИ - Таможенное право
 16. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с. - Трудовое право
 17. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 18. М. Й. Штефан Цивільний процес, 1997 - Гражданский процесс
 19. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 20. § 2. Громадяни як суб´єкти трудового права України - Трудовое право

Другие научные источники направления Гражданское право:

  1. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник. 1994
  2. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2. Учебник. 1994
  3. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1995
  4. А.А. Пушкин В.М.Самойленко, Р.Б.Шишка и др. Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х частях. Часть I. 1996
  5. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1997