• Андрейцев В.І.. Право екологічної безпеки: Навчальний та науково-практичний посібник. 2002
  • Уперше в історії еколого-правової думки розкриваються методологічні, методичні та світоглядні аспекти нової галузі права, законодавства — права екологічної безпеки. Розглядається новий напрям еколого-правового регулювання, яке базується на вченні про екологічний ризик, що обумовлює формування нової сфери правовідносин щодо здійснення екологічно небезпечної діяльності та забезпечення права громадян на екологічну безпеку. Розкриваються особливості механізму регулювання та забезпечення екологічної безпеки на національному і транснаціональному рівнях. Висвітлюються напрями гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу і міжнародно-правовими актами, прийнятими на рівні ООН. Книга містить систему законодавчих та підзаконних актів у цій сфері, що обумовлює її практичну спрямованість і можливість застосування фахівцями органів законодавчої, виконавчої та судової влади, науковими і науково-педагогічними працівниками, студентством, широким колом читачів, які небайдужі до вирішення проблем подолання небезпеки, що виникає внаслідок природної стихії та техногенного впливу.