• Терещенко С.. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл.. 2001
  • У навчальному посібнику відображені аспекти державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, розглянуто складові тарифного регулювання світової торгівлі. Узагальнена класифікація засобів та методів нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі не є загальноприйнятою, але вона допомагає зрозуміти яким чином держава стимулює експортний потенціал вітчизняних підприємців та створює адміністративні бар'єри на шляху проникнення іноземних товарів на внутрішній споживчий ринок. Розглянуто та систематизовано (за переходом права власності на товар) основні види торговельних угод. На основі побудованих систем тарифного та нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі здійснено систематизацію законодавства України, наведені практичні рекомендації стосовно укладення та змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів), викладення курсу «Основи митного законодавства» у вищих та середніх навчальних закладах України. Наприкінці книги вміщено словник основних, вживаних у публікації, термінів.
  • Жорин Ф. Л.. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. 2001
  • У посібнику висвітлені основні принципові положення митного права та організації митної справи в Україні. Розглядаються питання сучасної митної політики, запровадження митних процедур, митних режимів. Види і порядок нарахування митних платежів викладені із застосуванням історичного методу. Автор акцентує увагу на правових засадах виявлення та боротьби з митними правопорушеннями, провадження дізнання по справах на контрабанду, розгляду скарг громадян та інших звернень юридичних і фізичних осіб до митних органів. Видання розраховано на студентів вищих навчальних закладів України, що вивчають загальні правові основи митної справи.