АВТОР НАЗВАНИЕ УЧЕБНИКА ГОД
Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. 1999

У підручнику розкрито сучасний стан двох розділів криміналістики як науки та учбової дисципліни. Розглянуто наукознавчі проблеми і основи методології науки криміналістики та криміналістичної інформації. Для студентів юридичних вищих закладів освіти та факультетів.