Шпаргалки по праву

Шпаргалки по міжнародному праву
1.Поняття та роль мп.
2.Співвідношення м/н публічного і м/н приватного права
3. м/н право (а) і внутрідержавне право (б) - осн відмінності та взаємовплив.
4.система норм мп
5.Внутрішня структура норм мп.
6.Особливості норм мп.
7.Кодифікація мп.
8.Характеристика процесу нормотворення у мп.
9. Спввідношення мп та національного зак-ва України.
10. Загальна х-ка джерел МП.
11. Міжнародний звичай як джерело МП.
12. Міжнарод. дог-р як джерело МП.
13. Класифікація м/н договорів
14. Співвідношення м/н звичаю та м/н договору.
15. Допоміжні джерела мп.
16.Рішення м/н орг-цій як джерело мп.
17. Рішення м/н судів та арбітражних трибуналів як джерело мп.
18.Поняття та види галузей мп.
19. Роль та місце прин-пів в системі МП.
20. Пр-п заборони застос-ня сили або загрози силою.
21. Пр-п суверенної рівності держав.
22.Пр-п непорушності держ-х кордонів
23.Пр-п тер-ої цілісності держав.
24. Пр-п мирного розв’язання спорів
25. Пр-п невтручання у внутрішні справи держав.
26. Прин-п загальної поваги прав і основних свобод людини.
27. Прин-п самовизначення народів і націй.
28. Пр-п співр-ва.
29. Прин-п сумлінного виконання між-х зобов’язань.
30.Поняття суб’єкта МП.
31.Заг. хар-ка суб’єктів МП.
32.Держава як головний суб’єкт МП.
33. Міжнародна правосуб’єктність міжнарод-х орг-цій.
34. Нації і народи, що борються за незалежність, як суб’єкти МП.
35.Особливі види суб’єктів МП.
36.Міжнародна првосуб’єктність ФО
37 . Институт признания в м.п.
40Зміст та визначення правонаступництва держав
43.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ
44. Види і форми міжнародно-правової відповідальності
45. Основні ознаки міжнародно-правової відповідальності.
46 Обставини, що звільняють від міжнародної відповідальності.
47. Відповідальність за міжнародні злочини
48. Визначення та основні характеристики міжнародного спору
49 Способи мирного розв’язання міжнародних спорів.
50 . Переговори як засіб мирного розв’язання міжнародних спорів
51 . Посередництво як засіб мирного розв’язання міжнародних спорів.
52. Узгоджувальна комісія.
53.Роль слідчих комісій в процесі мирного розв’язання міжнародних спорів.
55. М/н арбітраж , як засіб мирного розв’язання м/н спорів.
56. Роль та компетенція Міжнар. Суду ООН
57.Территория.
61. Міжнародні річки
62.Население.
63.Международно-правовые вопросы гражданства.
64.Режим иностранцев.
65. Біженці та переміщені особи.
66. Підстави набуття громадянства.
67. Біпатриди та їх положення з точки зору нац. та МП.
68. Статус апатриду.
69. Поняття і юридична природа м/н договорів.
70. Укладання міжнародних договорів.
71. Чинність та дійсність МД.
72. Дотримання та застосування МД.
73 Тлумачення міжнародних договорів.
74 Головні положення національного законодавства України про міжнародні договори.
75. Форми вираження згоди на обов’язковість МД.
76 Застереження до міжнародного договору.
77 Види, порядок утворення та припинення існування міжнародних організацій.
78 Головіні ознаки сучасних міжнародних організацій.
79 Компетенція міжнародних організацій.
80 Провідна організація сучасного міжнародного права - ООН.
81 Спеціалізовані установи ООН.
82. Компетенція головних органів ООН.
83. Регіональні м/н організації.
84. Рішення м/н організацій (МНО).
85. Форми матеріальної відповідальності Д.-в
86. Форми нематеріальної відповідальності Д.-в
87. Поняття права зовніш. зносин
88. Органи зовнішніх зносин.
89. Заг. хар-ка дипломат. пред-цтв
90. Завдання та структура консульських установ.
91. Дипломатичний корпус.
92. Процедура призначення посла
93. Процедура призначення консула.
94. Основні функції дипломат. представників
95. Основні функції консул. агентів:
96. Дипломатичні привілеї та імунітети
97. Консульські привілеї та імунітети
98. Спеціальні місії
99. Роль м/н організацій в праві зовн. зносин.
100. М/н стандарти в галузі прав людини
101 Загальна хар-ка гуманітарного права.
102. Правове положення учасників зброєних конфліктів
103. Заборонені засоби ведення збройних дій
104 . Характеристика злочинів за м/н правом.
105. Поняття, джерела та принципи ММП.
106. Внутрішні морські води.
108. Поняття “історична затока”. Приклади.
109. Територіальне море та притегла зона.
111. Конитинентальний шельф
112. Виключна економічна зона
113. Відкрите море та морське дно за межами національної юрисдикції
114. Архіпелаг та архіпелажні води.
116. Визначення м-н проток.
117. М-н канали. Визначення. Приклади.
118. Поняття, джерела та основні принципи міжнародного повітряного права
120. Правове регулювання м-н повітряних сполучень.
121. Свободи повітря.
122. Принципи м-н косм. права.
123. Правовий режим косм. об"єктів.
124. Правовий статус космонавтів.
125. Поняття та джерела мыжнародного права навколишнього середовища.

Релевантная научная информация:

 1. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 2. Шпаргалки по праву Учебники по праву
 3. 112. Виключна економічна зона - Шпаргалки по праву
 4. Международное право, европейское право Учебники по праву
 5. Правоохранительные органы Учебники по праву
 6. Экологическое право Учебники по праву
 7. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с. - Трудовое право
 8. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 9. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право (у запитаннях та відповідях). Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2000.- 336 с. - Международное право, европейское право
 10. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с. - Семейное право
 11. Шпаргалки по міжнародному праву - Шпаргалки по праву
 12. Міжнародне право: підручник - Международное право, европейское право
 13. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” - Семейное право
 14. § 7. Система трудового права України - Трудовое право
 15. § 3. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю - Трудовое право
 16. § 8. Міжнародні правові акти про працю - Трудовое право
 17. § 1. Історія виникнення колективних договорів і етапи їх розвитку в Україні - Трудовое право
 18. § 2. Загальна характеристика міжнародних правових норм, що регулюють порядок укладення колективних договорів - Трудовое право
 19. § І. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України - Трудовое право
 20. § 2. Міжнародні правові акти про зайнятість - Трудовое право

Другие научные источники направления Шпаргалки по праву: