Гражданское право

О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с.
Розділ І Зобов'язальне право. Загальні положення
Глава 1 Зобов'язальне право і зобов'язання
§ 1. Поняття і система зобов'язального права
§ 2. Поняття і елементи зобов'язання
§ 3. Санкції зобов'язання
§ 4. Підстави виникнення зобов'язань
Глава 2 Суб'єкти зобов'язань
§ 1. Сторони в зобов'язанні
§ 2. У ступка вимоги і переведення боргу
Глава 4 Цивільно-правовий договір
§ 1. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві
§ 2. Система цивільно-правових договорів
§ 3. Зміст і тлумачення договору
§ 4. Укладення, зміна і розірвання договору
Розділ II Окремі види зобов'язань
Глава 5 Договори купівлі-продажу, міни, дарування
§ 1. Поняття і значення договору купівлі-продажу
§ 2. Сторони в договорі купівлі-продажу
§ 3. Предмет договору. Ціна в договорі. Форма договору
§ 4. Зміст договору купівлі-продажу та правові наслідки його порушення
§ 5. Особливості окремих видів купівлі-продажу
§ 6. Договір міни
§ 7. Договір дарування
Глава 6 Поставка. Постачання енергією та газом
§ 1. Поняття і значення договору поставки
§ 2. Організація господарських зв'язків з поставок. Порядок і способи укладення договорів поставки
§ 3. Зміст договору поставки
§ 4. Виконання договору поставки
§ 5. Правові наслідки порушення договору поставки
§ 6. Договори на постачання енергією та газом
Глава 7. Договори на реалізацію сільськогосподарської продукції
§ 1. Поняття та укладення договору на закупку сільськогосподарської продукції
§ 2. Зміст і виконання договору контрактації
§ 3. Відповідальність сторін за порушення договору контрактації
§ 4. Інші договірні форми реалізації сільськогосподарської продукції
§ 1. Майновий найм
§ 2. Оренда державного майна
§ 3. Прокат
§ 4. Безоплатне користування майном
Глава 9 Найм жилого приміщення
§ 1. Житловий фонд України та порядок надання жилих приміщень
§ 2. Поняття, зміст та предмет договору найму жилого приміщення
§ 3. Права і обов'язки наймача та членів його сім'ї на користування жилим приміщенням
§ 4. Збереження права користування жилим приміщенням за тимчасово відсутніми наймачем або членами його сім'ї
§ 5. Право на обмін жилого приміщення
§ б. Піднайм жилого приміщення
§ 7. Надання громадянам житла у зв'язку з капітальним ремонтом
§ 8. Зміна договору найму жилого приміщення
§ 9. Припинення договору найму жилого приміщення
Глава 10 Договір підряду
§ 1. Поняття і значення договору підряду
§ 2. Зміст договору підряду
§ 3. Права і обов'язки сторін. Правові наслідки неналежного виконання умов договору підряду
§ 4. Договір побутового замовлення
Глава 11 Договори підряду в капітальному будівництві
§ 1. Капітальне будівництво в Україні і способи його здійснення
§ 2. Поняття і значення підрядних договорів у капітальному будівництві
§ 3. Система підрядних договорів у будівництві та організація договірних зв'язків.
§ 4. Джерела регулювання підрядних відносин у будівництві
§ 5. Договір на виконання проектних і розвідувальних робіт
§ 6. Договір на виконання будівельних і монтажних робіт. Договір субпідряду
Глава 12 Транспортні договори
§ 1. Види перевезень та їх правове регулювання
§ 2. Зміст, укладення та оформлення договорів перевезення вантажів
§ 3. Виконання договорів перевезення вантажів
§ 4. Відповідальність сторін за договором перевезення вантажу
§ 5. Договір буксирування
§ 6. Договори на експлуатацію під'їзних колій, подачу та забирання вагонів. Вузлові угоди
§ 7. Договір перевезення пасажира та багажу
§ 8. Претензії та позови при перевезеннях
§ 9. Договори експедиції
Глава 13 Кредитно-розрахункові відносини
§ 1. Поняття кредитної системи України
§ 2. Кредитні правовідносини
§ 3. Організація ощадної справи в Україні
§ 4. Готівкові розрахунки
§ 5. Правові форми безготівкових розрахунків
Глава 14 Зобов'язання по страхуванню
§ 1. Соціально-економічна суть страхування та його правове регулювання
§ 2. Страхове зобов'язання. Основні страхові поняття
§ 3. Зобов'язання по добровільному страхуванню
§ 4. Зобов'язання по обов'язковому страхуванню
§ 5. Окремі види договорів добровільного майнового страхування
§ 6. Окремі види договорів особистого страхування
Глава 15. Договори про надання юридичних і фактичних послуг (доручення, комісія, схов, охорона об'єктів)
§ 1. Поняття та види послуг
§ 2. Договір доручення
§ 3. Договір комісії
§ 4. Договір схову
§ 5. Договір про охорону об'єктів
Глава 16 Спільна діяльність
§ 1. Поняття та основні види зобов'язань за спільною діяльністю
§ 2. Договори про спільну діяльність (просте товариство) Поняття і юридична характеристика договорів про спільну діяльність.
§ 3. Установчі договори
Розділ III. Позадоговірні зобов'язання
Глава 18. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди
§ 1. Поняття та елементи зобов'язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди
§ 2. Особливості позадоговірної відповідальності та її функції
§ 3. Підстави позадоговірної відповідальності
§ 4. Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її працівника
§ 5. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями державних і громадських організацій, а також службових осіб
§ б. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду
§ 7. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
§ 8. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми, недієздатними і громадянами, нездатними розуміти значення своїх дій
§ 9. Відповідальність за шкоду, спільно заподіяну кількома особами
§ 10. Особливі відшкодування шкоди при ушкодженні здоров'я і заподіянні смерті громадянинові
§ 11. Відповідальність за ушкодження здоров'я і смерть громадянина, який не підлягає соціальному страхуванню
§ 12. Відшкодування шкоди при ушкодженні здоров'я неповнолітнього, який не досяг п'ятнадцяти років
§ 13. Зміна розміру відшкодування шкоди
Глава 19. Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування колективного і державного майна
§ 1. Поняття та елементи зобов'язань, що виникають внаслідок рятування колективного і державного манна
§ 2. Підстави виникнення зобов'язань, пов'язаних з рятуванням колективного і державного майна
§ 3. Обсяг шкоди і порядок її відшкодування
Розділ IV. Право інтелектуальної власності
Глава 21. Цивільно-правове регулювання відносин, пов'язаних з творчою діяльністю
§ 1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності
§ 2. Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю
§ 3. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю
Підрозділ 1 Авторське право і суміжні права
Глава 22 Авторське право
§ 1. Поняття і джерела авторського права
§ 2. Об'єкти авторського права
§ 3. Суб'єкти авторських відносин
§ 4. Суб'єктивне авторське право, його зміст і межі
Глава 24. Авторські договори
§ 1. Особливості і види договірних відносин у галузі реалізації результатів творчої діяльності
§ 2. Поняття і види авторських договорів
§ 3. Зміст авторських договорів
Глава 26. Право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки
§ 1. Об'єкти правової охорони
§ 2. Суб'єкти прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки
§ 3. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки
§ 4. Суб'єктивні права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки
§ 5. Захист прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки
Глава 27. Право на знаки для товарів і послуг
§ 1. Поняття та види знаків для товарів і послуг
§ 2. Оформлення прав на знаки для товарів і послуг
§ 3. Права і обов'язки, що випливають із свідоцтва
§ 4. Захист прав на знаки для товарів і послуг
Глава 29. Право на селекційні досягнення
§ 1. Правова охорона сортів рослин
§ 2. Право на селекційні досягнення в галузі тваринництва
Глава 32. Право на індивідуалізацію підприємства
§ 1. Право на використання найменування місця походження товару
§ 2. Право на фірмове найменування (фірму)
РОЗДІЛ V. Спадкове право
§ 1. Поняття та значення спадкування і спадкового права. Основні поняття спадкового права
§ 2. Відкриття спадщини
§ 3. Спадкування за законом
§ 4. Спадкування за заповітом
§ 5. Порядок реалізації спадкових прав

Релевантная научная информация:

 1. Гражданское право Учебники по праву
 2. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право
 3. § 1. Поняття і система зобов´язального права - Гражданское право
 4. § 2. Поняття і елементи зобов´язання - Гражданское право
 5. § 3. Санкції зобов´язання - Гражданское право
 6. § 4. Підстави виникнення зобов´язань - Гражданское право
 7. § 1. Сторони в зобов´язанні - Гражданское право
 8. § 2. У ступка вимоги і переведення боргу - Гражданское право
 9. § 1. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві - Гражданское право
 10. § 2. Система цивільно-правових договорів - Гражданское право
 11. § 3. Зміст і тлумачення договору - Гражданское право
 12. § 4. Укладення, зміна і розірвання договору - Гражданское право
 13. § 1. Поняття і значення договору купівлі-продажу - Гражданское право
 14. § 2. Сторони в договорі купівлі-продажу - Гражданское право
 15. § 3. Предмет договору. Ціна в договорі. Форма договору - Гражданское право
 16. § 4. Зміст договору купівлі-продажу та правові наслідки його порушення - Гражданское право
 17. § 5. Особливості окремих видів купівлі-продажу - Гражданское право
 18. § 6. Договір міни - Гражданское право
 19. § 7. Договір дарування - Гражданское право
 20. § 1. Поняття і значення договору поставки - Гражданское право

Другие научные источники направления Гражданское право:

  1. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник. 1994
  2. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2. Учебник. 1994
  3. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1995
  4. А.А. Пушкин В.М.Самойленко, Р.Б.Шишка и др. Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х частях. Часть I. 1996
  5. Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. І. Борисова та ін. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. 2000