Гражданское право

О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с.
§ 1. Поняття та види послуг
Крім зобов'язань про виконання робіт (договір підряду, договір підряду на капітальне будівництво тощо) цивільне законодавство регулює спеціальні зобов'язання, що мають загальну назву — зобов'язання про надання послуг. Вони різняться між собою тим, що в зобов'язаннях по виконанню робіт на одного з контрагентів покладається обов'язок виконати роботу, яка б завершувалась досягненням певного матеріального результату, а в зобов'язаннях про надання послуг діяльність контрагента спрямована на вчинення юридичних і фактичних дій, які безпосередньо не породжують матеріальних наслідків або зовсім не повинні завершуватися матеріальними наслідками.

Послуги — це певна діяльність, що не пов'язується зі створенням речі (її відновлення, ремонт), однак яка сама по собі породжує відповідне благо, що має споживну вартість і внаслідок цього стає об'єктом цивільного права.

Послуги, які надають один одному учасники цивільного обороту, бувають різними.

Проте, залежно від змісту та суб'єктного складу, зобов'язання про надання послуг поділяються на три групи: 1) зобов'язання, спрямовані на надання послуг юридичного характеру (договір доручення, договір комісії); 2) зобов'я-

265

зання, спрямовані на надання фактичних послуг (договір схову, договір про охорону об'єктів тощо); 3) зобов'язання, в яких поєднуються юридичні і фактичні послуги (договір експедиції).

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право
 2. § 1. Поняття та види послуг - Гражданское право
 3. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 4. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 5. М. Й. Штефан Цивільний процес, 1997 - Гражданский процесс
 6. § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці - Трудовое право
 7. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 8. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 9. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 10. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 11. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 12. § 5. Адвокатура в юридичному механізмі захисту прав людини - Адвокатское право
 13. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 14. Адвокатура США - Адвокатское право
 15. Адвокатура України - Адвокатское право
 16. ДОДАТКИ - Адвокатское право
 17. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 18. 3.4. Державні службовці - Административное право
 19. 4.1. Методи державного управління - Административное право
 20. 4.2. Адміністративний примус - Административное право

Другие научные источники направления Гражданское право:

  1. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник. 1994
  2. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2. Учебник. 1994
  3. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1995
  4. А.А. Пушкин В.М.Самойленко, Р.Б.Шишка и др. Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х частях. Часть I. 1996
  5. Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. І. Борисова та ін. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. 2000