Гражданское право

Від
повідно до статті 158 Статуту автомобільного транспорту і розділу 9 Правил перевезення вантажів автотранспортом обставини, пов'язані з несхоронністю вантажів та іншими порушеннями договору перевезення, фіксуються в товарно-транспортній накладній, а у разі розходження в оцінці сторонами причин і характеру порушень оформляються актами встановленої форми, що прирівнюються до комерційних актів та актів загальної форми на інших видах транспорту.

Акт складається перевізником, якщо він сам виявить зазначені раніше обставини або їх наявність стверджується відправником чи одержувачем вантажу. Необгрунтовану відмову перевізника скласти комерційний акт можна оскаржити в установленому порядку. В цьому разі приймання вантажу слід оформити відповідно до правил про порядок приймання продукції та товарів за кількістю і якістю, що діють при поставці, контрактації тощо.

По всіх видах перевезень передбачено обов'язковий претензійний порядок вирішення спорів. Претензії, які виникають з перевезень вантажів, пред'являються до транспортної організації пункту призначення вантажу. Якщо спір виник з перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні, то претензія пред'являється: а) до управління залізниці призначення, якщо кінцевим пунктом призначення є залізнична станція; б) до іншого транспортного органу, коли кінцевим пунктом перевезення є порт (пристань), автостанція чи аеропорт. Претензії, що виникають з перевезень пасажирів і багажу, можуть пред'являтись до транспортного органу відправлення або призначення за розсудом заявника. Залежно від характеру порушення право на пред'явлення претензії має відправник чи одержувач вантажу, які можуть переуступити його один одному або кожен з них своєму вищестоящому органу чи транспортно-експедиційній організації.

Передача права на пред'явлення до перевізника претензії або позову іншим організаціям чи громадянам не допускається.

221

Для усіх перевезень, за загальним правилом, закріпленим в статтях 365, 366 ЦК України і відтвореним в усіх транспортних статутах (кодексах), до пред'явлення перевізнику позову обов'язково слід пред'явити йому претензію. Претензії пред'являються протягом шести місяців, а про сплату штрафів і премій — протягом 45 днів. Перевізник зобов'язаний розглянути заявлену претензію і повідомити заявника про задоволення чи відхилення її протягом трьох місяців, а щодо претензії по перевезенню, здійснюваному перевізниками різних видів транспорту по одному документу, протягом шести місяців; про сплату штрафу або пені — протягом 45 днів. Якщо претензія відхилена чи відповідь не одержана у зазначені строки, заявникові надається на пред'явлення позову два місяці з дня одержання відповіді або закінчення строку, встановленого для відповіді. Для пред'явлення перевізником до відправників, одержувачів чи пасажирів позовів, що випливають з перевезення, встановлено шестимісячний строк (частина друга ст.366 ЦК України).

Строки позовної давності та порядок пред'явлення позовів у спорах, пов'язаних з перевезеннями в закордонному сполученні, встановлюються транспортними статутами (кодексами) або міжнародними угодами (ст.367 ЦК України).

Відповідно до статті 158 Статуту автомобільного транспорту і розділу 9 Правил перевезення вантажів автотранспортом обставини, пов'язані з несхоронністю вантажів та іншими порушеннями договору перевезення, фіксуються в товарно-транспортній накладній, а у разі розходження в оцінці сторонами причин і характеру порушень оформляються актами встановленої форми, що прирівнюються до комерційних актів та актів загальної форми на інших видах транспорту.

Акт складається перевізником, якщо він сам виявить зазначені раніше обставини або їх наявність стверджується відправником чи одержувачем вантажу. Необгрунтовану відмову перевізника скласти комерційний акт можна оскаржити в установленому порядку. В цьому разі приймання вантажу слід оформити відповідно до правил про порядок приймання продукції та товарів за кількістю і якістю, що діють при поставці, контрактації тощо.

По всіх видах перевезень передбачено обов'язковий претензійний порядок вирішення спорів. Претензії, які виникають з перевезень вантажів, пред'являються до транспортної організації пункту призначення вантажу. Якщо спір виник з перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні, то претензія пред'являється: а) до управління залізниці призначення, якщо кінцевим пунктом призначення є залізнична станція; б) до іншого транспортного органу, коли кінцевим пунктом перевезення є порт (пристань), автостанція чи аеропорт. Претензії, що виникають з перевезень пасажирів і багажу, можуть пред'являтись до транспортного органу відправлення або призначення за розсудом заявника. Залежно від характеру порушення право на пред'явлення претензії має відправник чи одержувач вантажу, які можуть переуступити його один одному або кожен з них своєму вищестоящому органу чи транспортно-експедиційній організації.

Передача права на пред'явлення до перевізника претензії або позову іншим організаціям чи громадянам не допускається.

221

Для усіх перевезень, за загальним правилом, закріпленим в статтях 365, 366 ЦК України і відтвореним в усіх транспортних статутах (кодексах), до пред'явлення перевізнику позову обов'язково слід пред'явити йому претензію. Претензії пред'являються протягом шести місяців, а про сплату штрафів і премій — протягом 45 днів. Перевізник зобов'язаний розглянути заявлену претензію і повідомити заявника про задоволення чи відхилення її протягом трьох місяців, а щодо претензії по перевезенню, здійснюваному перевізниками різних видів транспорту по одному документу, протягом шести місяців; про сплату штрафу або пені — протягом 45 днів. Якщо претензія відхилена чи відповідь не одержана у зазначені строки, заявникові надається на пред'явлення позову два місяці з дня одержання відповіді або закінчення строку, встановленого для відповіді. Для пред'явлення перевізником до відправників, одержувачів чи пасажирів позовів, що випливають з перевезення, встановлено шестимісячний строк (частина друга ст.366 ЦК України).

Строки позовної давності та порядок пред'явлення позовів у спорах, пов'язаних з перевезеннями в закордонному сполученні, встановлюються транспортними статутами (кодексами) або міжнародними угодами (ст.367 ЦК України).

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право
 2. § 8. Претензії та позови при перевезеннях - Гражданское право
 3. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 4. §2. Види цивільно-правових строків - Гражданское право
 5. § 1. Поняття і види підсудності - Гражданский процесс
 6. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 7. § 7. Гарантії і компенсації - Трудовое право
 8. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 9. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 10. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 11. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 12. § 3. Державний нагляд і контроль як гарантії права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 13. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудових обов´язків - Юридические документы
 14. Зразок позовної заяви про стягнення боргу - Юридические документы
 15. § 5. Державна реєстрація підприємства - Хозяйственное право
 16. § 6. Припинення діяльності підприємства - Хозяйственное право
 17. § 3. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті - Хозяйственное право
 18. § 3. Доарбітражне врегулювання господарських спорів - Хозяйственное право
 19. §2. Предмет, метод і функції цивільного права - Гражданское право
 20. §2. Елементи цивільно-правових відносин - Гражданское право

Другие научные источники направления Гражданское право:

  1. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник. 1994
  2. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2. Учебник. 1994
  3. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1995
  4. А.А. Пушкин В.М.Самойленко, Р.Б.Шишка и др. Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х частях. Часть I. 1996
  5. Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. І. Борисова та ін. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. 2000