Гражданское право

Одн
ак перехід до ринкової економіки викликав необхідність нових підходів до визначення і самого поняття підрядного договору в будівництві, і його правової природи.

Чинне законодавство виділяє договір підряду на капітальне будівництво, як і договір на виконання проектних і розвідуваль-

176

них робіт, у самостійний вид, відокремлений від загального підрядного договору. На відміну від договору побутового підряду на договір підряду в будівництві не поширюються загальні норми, що регулюють в цілому підрядні відносини.

Нові умови господарювання, процес роздержавлення власності і приватизації економіки потребують внесення відповідних корективів до регулювання підрядних договірних відносин у будівництві. Якщо в умовах адміністративно-командної економіки договір підряду на капітальне будівництво був виключно плановий, то в умовах ринкової економіки головним регулятором повинен стати сам договір, що ж до плану, то він посідатиме певне місце, яке визначатиметься і джерелами інвестування, і формою власності. За таких обставин договір підряду може бути і плановим (якщо об'єкт має споруджуватися за рахунок інвестицій державного бюджету), і таким, що укладається на підставі вільного волевиявлення сторін.

Чинне законодавство обмежує і коло суб'єктів договірних відносин у будівництві лише юридичними особами. Розвиток вільного підприємництва і в цьому питанні потребує відповідних змін, які б забезпечували рівні права будь-яких власників, незалежно від форми їх власності.

Відносно суто юридичних характеристик цього договору слід зазначити, що підрядні договори в будівництві є двосторонніми, тобто кожна із сторін має і права, і обов'язки. Договір підряду в будівництві завжди сплатний, це випливає насамперед із його взаємного характеру: за виконану роботу підрядчик повинен дати відповідний грошовий еквівалент. Таким чином, і в будівництві підрядний договір зберігає ті самі ознаки, які властиві підрядним договорам в цілому, — взаємність (двосторонність) і оплатність.

Крім наведених рис у договорі підряду на капітальне будівництво, як і в загальному договорі підряду, підрядчик виконує роботу на свій риск, хоча про це прямо і не йдеться в статті 353 ЦК України.

Договори підряду в будівництві мають особливості, зумовлені тривалістю виробничого циклу, значними витратами і характером самого будівельного процесу, техніки, робочої сили. Крім того, будь-який об'єкт будівництва має територіальне закріплення — розміщується на певній земельній ділянці. Тому при укладенні і виконанні договору підряду на капітальне будівництво слід враховувати не тільки цившьне, адміністративне, фінансове законодавство, а й норми земельного та природоохоронного права.

Закон України «Про інвестиційну діяльність» (1991 р.) передбачає, що основним правовим документом, який регулює взає-

177

мовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності, є договір (угода).

Укладання договорів, вибір партнерів, визначення зобов'язань чи будь-яких інших умов господарських взаємин, які не суперечать чинному законодавству України, — це виключна компетенція суб'єктів інвестиційної діяльності.

Втручання державних органів і посадових осіб у договірні відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності понад їх компетенцію не припускається.

Значення договорів підряду в будівництві визначається тим, що в умовах ринкової економіки саме договір як угода, яка грунтується на вільному волевиявленні сторін, стає основним регулятором відносин між учасниками будівництва на всіх етапах інвестиційної діяльності — від проектування до виведення об'єкта на проектну потужність.

Як і будь-який цивільно-правовий договір, договір підряду повинен враховувати інтереси обох контрагентів — і замовника, і підрядчика. При цьому юридична конструкція цього договору дає змогу, з одного боку, забезпечити повну господарську самостійність виконавцю робіт — підрядчику, з іншого боку, — забезпечує замовнику право здійснювати на всіх етапах контроль за ходом виконання договору.

Договори підряду в будівництві, укладені замовниками і відповідними підрядними організаціями, є підставою для формування їхніх виробничих планів і програм, а також для здійснення фінансово-кредитних відносин між замовниками, підрядчиками і банками, що фінансують їхню діяльність.

Зміцнення договірних відносин, найбільш повне використання можливостей договору з метою прискорення будівництва, поліпшення його якісних показників є важливим напрямом удосконалення господарського механізму інвестиційної діяльності в цілому і капітального будівництва зокрема.

Однак перехід до ринкової економіки викликав необхідність нових підходів до визначення і самого поняття підрядного договору в будівництві, і його правової природи.

Чинне законодавство виділяє договір підряду на капітальне будівництво, як і договір на виконання проектних і розвідуваль-

176

них робіт, у самостійний вид, відокремлений від загального підрядного договору. На відміну від договору побутового підряду на договір підряду в будівництві не поширюються загальні норми, що регулюють в цілому підрядні відносини.

Нові умови господарювання, процес роздержавлення власності і приватизації економіки потребують внесення відповідних корективів до регулювання підрядних договірних відносин у будівництві. Якщо в умовах адміністративно-командної економіки договір підряду на капітальне будівництво був виключно плановий, то в умовах ринкової економіки головним регулятором повинен стати сам договір, що ж до плану, то він посідатиме певне місце, яке визначатиметься і джерелами інвестування, і формою власності. За таких обставин договір підряду може бути і плановим (якщо об'єкт має споруджуватися за рахунок інвестицій державного бюджету), і таким, що укладається на підставі вільного волевиявлення сторін.

Чинне законодавство обмежує і коло суб'єктів договірних відносин у будівництві лише юридичними особами. Розвиток вільного підприємництва і в цьому питанні потребує відповідних змін, які б забезпечували рівні права будь-яких власників, незалежно від форми їх власності.

Відносно суто юридичних характеристик цього договору слід зазначити, що підрядні договори в будівництві є двосторонніми, тобто кожна із сторін має і права, і обов'язки. Договір підряду в будівництві завжди сплатний, це випливає насамперед із його взаємного характеру: за виконану роботу підрядчик повинен дати відповідний грошовий еквівалент. Таким чином, і в будівництві підрядний договір зберігає ті самі ознаки, які властиві підрядним договорам в цілому, — взаємність (двосторонність) і оплатність.

Крім наведених рис у договорі підряду на капітальне будівництво, як і в загальному договорі підряду, підрядчик виконує роботу на свій риск, хоча про це прямо і не йдеться в статті 353 ЦК України.

Договори підряду в будівництві мають особливості, зумовлені тривалістю виробничого циклу, значними витратами і характером самого будівельного процесу, техніки, робочої сили. Крім того, будь-який об'єкт будівництва має територіальне закріплення — розміщується на певній земельній ділянці. Тому при укладенні і виконанні договору підряду на капітальне будівництво слід враховувати не тільки цившьне, адміністративне, фінансове законодавство, а й норми земельного та природоохоронного права.

Закон України «Про інвестиційну діяльність» (1991 р.) передбачає, що основним правовим документом, який регулює взає-

177

мовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності, є договір (угода).

Укладання договорів, вибір партнерів, визначення зобов'язань чи будь-яких інших умов господарських взаємин, які не суперечать чинному законодавству України, — це виключна компетенція суб'єктів інвестиційної діяльності.

Втручання державних органів і посадових осіб у договірні відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності понад їх компетенцію не припускається.

Значення договорів підряду в будівництві визначається тим, що в умовах ринкової економіки саме договір як угода, яка грунтується на вільному волевиявленні сторін, стає основним регулятором відносин між учасниками будівництва на всіх етапах інвестиційної діяльності — від проектування до виведення об'єкта на проектну потужність.

Як і будь-який цивільно-правовий договір, договір підряду повинен враховувати інтереси обох контрагентів — і замовника, і підрядчика. При цьому юридична конструкція цього договору дає змогу, з одного боку, забезпечити повну господарську самостійність виконавцю робіт — підрядчику, з іншого боку, — забезпечує замовнику право здійснювати на всіх етапах контроль за ходом виконання договору.

Договори підряду в будівництві, укладені замовниками і відповідними підрядними організаціями, є підставою для формування їхніх виробничих планів і програм, а також для здійснення фінансово-кредитних відносин між замовниками, підрядчиками і банками, що фінансують їхню діяльність.

Зміцнення договірних відносин, найбільш повне використання можливостей договору з метою прискорення будівництва, поліпшення його якісних показників є важливим напрямом удосконалення господарського механізму інвестиційної діяльності в цілому і капітального будівництва зокрема.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право
 2. § 2. Поняття і значення підрядних договорів у капітальному будівництві - Гражданское право
 3. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 4. § 1. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору - Хозяйственное право
 5. § 1. Поняття і значення договору підряду - Гражданское право
 6. § 6. Договір на виконання будівельних і монтажних робіт. Договір субпідряду - Гражданское право
 7. § 2. Елементи цивільних правовідносин - Гражданское право
 8. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 9. 10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб´єкти - Административное право
 10. 1. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин - Хозяйственное право
 11. 2. Способи та стадії капітального будівництва - Хозяйственное право
 12. 3. Правовідносини з капітального будівництва - Хозяйственное право
 13. 4. Будівельне законодавство - Хозяйственное право
 14. 3. Інноваційні правовідносини - Хозяйственное право
 15. § 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства - Хозяйственное право
 16. § 3. Система господарського законодавства - Хозяйственное право
 17. § 1. Поняття договору оренди. Об´єкти оренди - Хозяйственное право
 18. § 1. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві - Гражданское право
 19. § 2. Зміст договору підряду - Гражданское право
 20. § 3. Система підрядних договорів у будівництві та організація договірних зв´язків. - Гражданское право

Другие научные источники направления Гражданское право:

  1. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник. 1994
  2. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2. Учебник. 1994
  3. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1995
  4. А.А. Пушкин В.М.Самойленко, Р.Б.Шишка и др. Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х частях. Часть I. 1996
  5. Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. І. Борисова та ін. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. 2000