Правоохранительные органы

Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с.
ПЕРЕДМОВА
Розділ І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ,

СИСТЕМА ТА НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ

СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ»

§ 1. Поняття і завдання правоохоронної діяльності
§ 2. Функції правоохоронної діяльності
§ 3. Система і загальна характеристика органів, що здійснюють правоохоронну діяльність
§ 4. Предмет і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів» та її співвідношення з іншими юридичними дисциплінами
§ 5. Джерела навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
Розділ II СУДОВА ВЛАДА
§ 1. Поділ влади — передумова виникнення і становлення судової влади
§ 2. Природа і поняття судової влади
§ 3. Ознаки судової влади
Розділ IV СУДОВА СИСТЕМА
§ 1. Загальна характеристика судової системи України
§ 2. Районний (міський) суд
§ 3. Верховний суд Автономної Республіки Крим, обласні суди, суди міст Києва та Севастополя
§ 4. Міжобласний суд
§ 5. Військові суди
§ 6. Верховний Суд України
§ 7. Арбітражний суд України
§ 8. Конституційний Суд України
Розділ V СТАТУС СУДДІВ
§ 1. Вимоги до кандидатів у судді. Порядок зайняття посади судді
§ 2. Права та обов'язки судці
Розділ VII ОРГАНИ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
§1.3 історії прокуратури
§ 2. Місце прокуратури в системі органів державної влади
§ 3. Правові засади діяльності та завдання органів прокуратури України
§ 4. Принципи організації та діяльності органів прокуратури
§ 5. Загальна характеристика основних функцій прокуратури
§ 6. Сутність прокурорського нагляду в Україні
§ 7. Генеральний прокурор України
§ 8. Колегії органів прокуратури
§ 9. Система, структура та організація діяльності органів прокуратури
§ 10. Прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (на правах обласних)
§ 11. Прокуратури міст, районні, міжрайонні та прирівняні до них прокуратури
§ 12. Спеціалізовані прокуратури
§ 13. Кадри органів прокуратури
§ 14. Класні чини працівників органів

прокуратури. Заохочення та відповідальність прокурорів і слідчих

Розділ IX ОРГАНИ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
§ 1. Поняття і сутність попереднього розслідування
§ 2. Органи дізнання, їх завдання та повноваження
§ 3. Завдання, компетенція, система і структура органів попереднього слідства
Розділ X АДВОКАТУРА
§ 1. Становлення і розвиток інституту адвокатури в Україні
§ 2. Суспільна роль адвокатури у правовій державі
§ 3. Принципи діяльності адвокатури
§ 4. Адвокат, його права та обов'язки
Розділ XI ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ ЮСТИЦІЇ
§ 1. Міністерство юстиції, його завдання, структура та повноваження
§ 2. Місцеві управління Міністерства юстиції України, їх система та повноваження
Розділ XII ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА
§ 1. Система та повноваження державної виконавчої служби
§ 2. Статус державного виконавця
Розділ XIII НОТАРІАТ
§ 1. Поняття нотаріату
§ 2. Органи та посадови особи, які вчиняють нотаріальні дії
§ 3. Права i обов'язки нотаріуса
ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ АКТИ З КУРСУ

«ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ»

Релевантная научная информация:

 1. Правоохранительные органы Учебники по праву
 2. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 3. ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ - Правоохранительные органы
 4. ПЕРЕДМОВА - Правоохранительные органы
 5. § 1. Поняття і завдання правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 6. § 2. Функції правоохоронної діяльності - Правоохранительные органы
 7. § 3. Система і загальна характеристика органів, що здійснюють правоохоронну діяльність - Правоохранительные органы
 8. § 4. Предмет і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів» та її співвідношення з іншими юридичними дисциплінами - Правоохранительные органы
 9. § 5. Джерела навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів» - Правоохранительные органы
 10. § 1. Поділ влади — передумова виникнення і становлення судової влади - Правоохранительные органы
 11. § 2. Природа і поняття судової влади - Правоохранительные органы
 12. § 3. Ознаки судової влади - Правоохранительные органы
 13. § 1. Загальна характеристика судової системи України - Правоохранительные органы
 14. § 2. Районний (міський) суд - Правоохранительные органы
 15. § 3. Верховний суд Автономної Республіки Крим, обласні суди, суди міст Києва та Севастополя - Правоохранительные органы
 16. § 4. Міжобласний суд - Правоохранительные органы
 17. § 5. Військові суди - Правоохранительные органы
 18. § 6. Верховний Суд України - Правоохранительные органы
 19. § 7. Арбітражний суд України - Правоохранительные органы
 20. § 8. Конституційний Суд України - Правоохранительные органы

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  2. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002
  3. B.C. Ковальський. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. 2002