Правоохранительные органы

Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с.
§ 10. Прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (на правах обласних)
Прокуратури АРК, областей, міст Києва та Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, районні в містах та інші прокуратури очолюють відповідні прокурори.

Прокуратури АРК, областей, міст Києва та Севастополя та прирівняні до них прокуратури є прокуратурами другої ланки і тому особливість їх діяльності полягає у тому, що, з одного боку, вони виконують функції, покладені законом на органи прокуратури в межах компетенції обласної прокуратури, а з іншого — здійснюють керівництво підпорядкованими прокуратурами.

Згідно з ст. 16 Закону «Про прокуратуру» прокурори АРК, областей, міст Києва та Севастополя та інші прокурори (на правах обласних) призначають на посаду і звільняють з посади працівників, крім тих, яких призначає Генеральний прокурор України. Вони ж за погодженням з Генеральним прокурором України вносять зміни до встановлених штатів підпорядкованих їм прокуратур у межах затвердженої чисельності і фонду заробітної плати.

Структурно прокуратури цього рівня також складаються з управлінь і відділів (в значній частині таких, що збігаються з управліннями і відділами Генеральної прокуратури України), начальники яких призначаються на посаду і звільняються з посади прокурорами, які очолюють ці прокуратури, за погодженням з першими заступниками, заступниками, начальниками управлінь і відділів Генеральної прокуратури України.

У зазначених прокуратурах є посади заступників начальників, старших прокурорів, прокурорів управлінь і

Розділ VII.

Органи прокуратури України

1

відділів, старших слідчих з особливо важливих справ, слідчих з особливо важливих справ і старших слідчих, спеціалістів та інших співробітників, які призначаються на посаду та звільняються з посади керівником відповідної прокуратури.

У прокуратурах АРК, областей, міст Києва та Севастополя та інших прокуратурах (на правах обласних) утворюються колегії у складі прокурора (голови), його заступників, інших керівних працівників. Персональний склад колегій затверджується Генеральним прокурором України (ст. 15 Закону «Про прокуратуру»).

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 2. § 10. Прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (на правах обласних) - Правоохранительные органы
 3. - Конституционное право
 4. § 3. Система прокуратури та організація її роботи - Правоохранительные органы
 5. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 6. Глава 82 Загальні положення сімейного права - Семейное право
 7. § 3. Принципи, закріплені Конституцією України - Гражданский процесс
 8. § 2. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі - Гражданский процесс
 9. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 10. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 11. § 3. Державний нагляд і контроль як гарантії права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 12. §3. ААМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ПРАВОПОРУШЕННЯМИ НЕПОВНОЛІТНІХ - Административное право
 13. §2. РОЗСЛІДУВАННЯ ПОЖЕЖ, їх ОБЛІК І АНАЛІЗ, АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА діяльність - Административное право
 14. § 2. Судова система України - Правоохранительные органы
 15. § 2. Склад та повноваження місцевого господарського суду Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва і Севастополя. Голова місцевих господарських судів Автономної Республіки Крим, обласних, міст Киева і Севастополя та Його заступники - Правоохранительные органы
 16. § 5. Кадри органів прокуратури - Правоохранительные органы
 17. § 3. Кримінальна міліція - Правоохранительные органы
 18. § 3. Верховний суд Автономної Республіки Крим, обласні суди, суди міст Києва та Севастополя - Правоохранительные органы
 19. § 7. Арбітражний суд України - Правоохранительные органы
 20. РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ І РОЛЬ МІСЦЕВИХ СУДІВ У ЗАГАЛЬНІЙ СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИИ - Курсовые работы по праву

Другие научные источники направления Правоохранительные органы:

  1. Чувилев А.А., Чувилев Ан.А.. Правоохранительные органы: Учебное пособие.. 2000
  2. Мельник М. Л, Хавронюк М. І.. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. 2002
  3. B.C. Ковальський. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. 2002