Международное право, европейское право

Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право (у запитаннях та відповідях). Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2000.- 336 с.
ПЕРЕДМОВА
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
Розділ 1. Поняття міжнародного приватного права (предмет і система)
Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права
Розділ 3. Правові методи регулювання

у міжнародному приватному праві

Розділ 4. Проблеми застосування

іноземного права (тлумачення, кваліфікація, застереження)

Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб

у міжнародному приватному праві

Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві
Розділ 7. Держава як суб'єкт міжнародного приватного права
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
Розділ 8. Право власності
Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність
Розділ 10. Міжнародні перевезення
Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини
Розділ 12. Спадкові відносини
Розділ 13. Трудові відносини
Розділ 14. Позадоговірні зобов'язання
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Релевантная научная информация:

 1. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 2. Международное право, европейское право Учебники по праву
 3. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право (у запитаннях та відповідях). Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2000.- 336 с. - Международное право, европейское право
 4. ПЕРЕДМОВА - Международное право, европейское право
 5. Розділ 1. Поняття міжнародного приватного права (предмет і система) - Международное право, европейское право
 6. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 7. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 8. Розділ 4. Проблеми застосування іноземного права (тлумачення, кваліфікація, застереження) - Международное право, европейское право
 9. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 10. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 11. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 12. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 13. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 14. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 15. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 16. Розділ 12. Спадкові відносини - Международное право, европейское право
 17. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 18. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 19. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - Международное право, европейское право
 20. Список використаної літератури - Теория государства и права

Другие научные источники направления Международное право, европейское право:

  1. Тиунов. Международное гуманитарное право: Учебное пособие. 1998
  2. Ушакова Н.А.. Международное право: Учебник. 2000
  3. Шумилов В.М.. Международное публичное экономическое право. Учебное пособие. 2001
  4. Підручник. Міжнародне право: підручник. 2004