Международное право, европейское право

Міжнародне право: підручник
Міжнародне право:Передмова
Міжнародне право:РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Міжнародне право:1. Поняття і визначення міжнародного права
Міжнародне право:2. Особливості міжнародного права
Міжнародне право:3. Міжнародне право та міжнародна система
Міжнародне право:4. Основні риси сучасного міжнародного права
Міжнародне право:5. Міжнародне публічне і міжнародне приватне право
Міжнародне право:РОЗДІЛ 2. НОРМИ І ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
РОЗДІЛ 2. НОРМИ І ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Міжнародне право:1. Поняття норми міжнародного права
Міжнародне право:2. Структура норм міжнародного права
Міжнародне право:3. Види міжнародно-правових норм
Міжнародне право:4. Джерела міжнародного права
Міжнародне право:5. Договір і звичай — основні джерела міжнародного права
Міжнародне право:6. Допоміжні джерела міжнародного права
Міжнародне право:РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
Міжнародне право:1. Юридична природа основних принципів міжнародного права
Міжнародне право:2. Принцип суверенної рівності держав
Міжнародне право:3. Принцип резастосування сили або погрози силою
Міжнародне право:4. Принцип територіальної цілісності держав
Міжнародне право:5. Принцип непорушності (недоторканності) державних кордонів
Міжнародне право:6. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів
Міжнародне право:7. Принцип невтручання у внутрішні справи
Міжнародне право:8. Принцип поваги прав людини
Міжнародне право:9. Принцип рівноправністі та самовизначення народів і націй
Міжнародне право:10. Принцип міжнародного співробітництва
Міжнародне право:11. Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань
Міжнародне право:РОЗДІЛ 4. СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
РОЗДІЛ 4. СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Міжнародне право:1. Поняття і властивості суб'єкта міжнародного права
Міжнародне право:2. Види суб'єктів міжнародного права
Міжнародне право:3. Держави — основні суб'єкти міжнародного права
Міжнародне право:4. Види держав
Міжнародне право:5. Міжнародна правосуб'єктність націй і народів, що борються за національне визволення
Міжнародне право:6. Правосуб'єктність міжнародних організацій
Міжнародне право:7. Обмеження міжнародної правосуб'єктності і міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень
Міжнародне право:РОЗДІЛ 5. ВИЗНАННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
РОЗДІЛ 5. ВИЗНАННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Міжнародне право:1. Поняття визнання
Міжнародне право:2. Форми визнання
Міжнародне право:3. Види визнання
Міжнародне право:РОЗДІЛ 6. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
РОЗДІЛ 6. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Міжнародне право:1. Поняття і види міжнародного правонаступництва
Міжнародне право:4. Правонаступництво України в зв'язку з припиненням існування СРСР
Міжнародне право:РОЗДІЛ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І САНКЦІЇ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
РОЗДІЛ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І САНКЦІЇ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Міжнародне право:1. Поняття і підстави міжнародно-правової відповідальності
Міжнародне право:2. Поняття міжнародного правопорушення
Міжнародне право:3. Види міжнародних правопорушень
Міжнародне право:4. Види і форми відповідальності
Міжнародне право:5. Обставини, що виключають відповідальність держав
Міжнародне право:РОЗДІЛ 8. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
РОЗДІЛ 8. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
Міжнародне право:1. Кодифікація права міжнародних договорів
Міжнародне право:2. Поняття міжнародного договору
Міжнародне право:3. Види міжнародних договорів
Міжнародне право:4. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
Міжнародне право:5. Законодавство України про міжнародні договори
Міжнародне право:РОЗДІЛ 9. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
РОЗДІЛ 9. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Міжнародне право:1. Історичні аспекти створення міжнародних організацій
Міжнародне право:2. Поняття і види міжнародних організацій
Міжнародне право:3. Правосуб'єктність міжнародних організацій
Міжнародне право:4. Організація Об'єднаних Націй: історія створення, правовий статус, головні органи
Міжнародне право:5. Спеціалізовані органи Організації Об'єднаних Націй з прав людини.
Міжнародне право:6. Спеціалізовані установи Організації Об'єднаних Націй
Міжнародне право:7. Регіональні міжнародні організації
Міжнародне право:8. Міжнародні конференції
Міжнародне право:РОЗДІЛ 10. ПРАВА ЛЮДИНИ І МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
РОЗДІЛ 10. ПРАВА ЛЮДИНИ І МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Міжнародне право:1. Проблема міжнародної правосуб'єктності фізичних осіб
Міжнародне право:2. Основні міжнародно-правові акти про права людини
Міжнародне право:3. Класифікація міжнародних актів про права людини
Міжнародне право:4. Міжнародні органи із захисту прав людини
Міжнародне право:5. Міжнародні акти про права людини і законодавство України
Міжнародне право:РОЗДІЛ 11. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ГРОМАДЯНСТВА
РОЗДІЛ 11. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ГРОМАДЯНСТВА
Міжнародне право:1. Громадянство та його значення для міжнародного права
Міжнародне право: 2. Способи набуття громадянства
Міжнародне право:3. Припинення громадянства
Міжнародне право:4. Подвійне громадянство і безгромадянство
Міжнародне право:5. Правовий стан іноземців
Міжнародне право:6. Правовий статус біженців і переміщених осіб
Міжнародне право:7. Право притулку
РОЗДІЛ 12. ТЕРИТОРІЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Міжнародне право:1. Поняття і види територій
Міжнародне право:2. Державна територія
Міжнародне право:3. Способи придбання державної території
Міжнародне право:4. Державні кордони
Міжнародне право:5. Міжнародна (недержавна) територія
Міжнародне право:7. Правовий режим Дунаю
Міжнародне право:8. Правовий режим Арктики й Антарктики
РОЗДІЛ 13. ДИПЛОМАТИЧНЕ І КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО
Міжнародне право:1. Право зовнішніх зносин
Міжнародне право:2. Органи зовнішніх зносин держави
Міжнародне право:3. Поняття дипломатичного і консульського права та їхні джерела
Міжнародне право:4. Дипломатичні представництва
Міжнародне право:6. Глава і персонал дипломатичного представництва
Міжнародне право:7. Дипломатичні привілеї та імунітети
Міжнародне право:8. Торгові представництва
Міжнародне право:9. Консульські представництва
Міжнародне право:10. Глава і персонал консульської установи
Міжнародне право:11. Консульські привілеї та імунітети
Міжнародне право:12. Постійні представництва держав при міжнародних організаціях
Міжнародне право:13. Спеціальні місії
РОЗДІЛ 14. МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО
Міжнародне право:1. Поняття і просторова дія міжнародного морського права
Міжнародне право:2. Кодифікація міжнародного морського права
Міжнародне право:3. Внутрішні морські води і їхній правовий режим
Міжнародне право:4. Територіальне море (територіальні води) і його правовий режим
Міжнародне право:5. Прилегла зона та її правовий режим
Міжнародне право:6. Відкрите море і його правовий режим
Міжнародне право:7. Континентальний шельф
Міжнародне право:8. Міжнародний район морського дна (Район)
Міжнародне право:9. Виняткова економічна зона
Міжнародне право:10. Міжнародні протоки і міжнародні канали
Міжнародне право:11. Води держав-архіпелагів (води архіпелагу)
РОЗДІЛ 15 . МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В ПЕРІОД ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
Міжнародне право:1. Міжнародне право в період збройних конфліктів — галузь міжнародного права
Міжнародне право:2. Види збройних конфліктів
Міжнародне право:3. Початок війни і його правові наслідки. Театр війни
Міжнародне право:4. Учасники збройних конфліктів
Міжнародне право:5. Обмеження засобів і методів ведення війни
Міжнародне право:6. Ведення морської війни
Міжнародне право:8. Режим воєнної окупації
Міжнародне право:9. Захист цивільних об'єктів і культурних цінностей під час збройних конфліктів
Міжнародне право:10. Нейтралітет у війні
Міжнародне право:11. Закінчення війни і його міжнародно-правові наслідки
РОЗДІЛ 16. МІЖНАРОДНЕ ПОВІТРЯНЕ І КОСМІЧНЕ ПРАВО
Міжнародне право:1. Поняття і джерела міжнародного повітряного права
Міжнародне право:2. Міжнародні польоти та їхнє правове регулювання
Міжнародне право:3. Міжнародне космічне право та його джерела
Міжнародне право:4. Основні принципи космічної діяльності
Міжнародне право:5. Міжнародно-правова регламентація умов космічної діяльності
РОЗДІЛ 17. МІЖНАРОДНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
РОЗДІЛ 18. МИРНІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ
Міжнародне право:1. Поняття міжнародного спору
Міжнародне право:2. Засоби вирішення міжнародних спорів
Міжнародне право:3. Безпосередні переговори, посередництво, добрі послуги
Міжнародне право:4. Міжнародна процедура з примирення
Міжнародне право:5. Міжнародний арбітраж (третейський суд)
Міжнародне право:7. Розв'язання спорів у міжнародних організаціях

Релевантная научная информация:

 1. Международное право, европейское право Учебники по праву
 2. Нормативно-правові акти - Хозяйственное право
 3. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 4. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с. - Трудовое право
 5. § 7. Система трудового права України - Трудовое право
 6. § 3. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю - Трудовое право
 7. § 8. Міжнародні правові акти про працю - Трудовое право
 8. § 1. Історія виникнення колективних договорів і етапи їх розвитку в Україні - Трудовое право
 9. § 2. Загальна характеристика міжнародних правових норм, що регулюють порядок укладення колективних договорів - Трудовое право
 10. § І. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України - Трудовое право
 11. § 2. Міжнародні правові акти про зайнятість - Трудовое право
 12. § 4. Поняття працевлаштування та його правові форми - Трудовое право
 13. § 1. Поняття трудового договору - Трудовое право
 14. § 5. Поняття відпочинку та його види - Трудовое право
 15. § 5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій - Трудовое право
 16. § 1. Поняття трудових спорів та їх класифікація - Трудовое право
 17. Список використаної літератури - Теория государства и права
 18. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 19. 2.4. Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями - Административное право
 20. 3.2. Президент України - Административное право

Другие научные источники направления Международное право, европейское право:

  1. Тиунов. Международное гуманитарное право: Учебное пособие. 1998
  2. Фединяк Г. С.. Міжнародне приватне право (у запитаннях та відповідях). Навчальний посібник. 2000
  3. Ушакова Н.А.. Международное право: Учебник. 2000
  4. Шумилов В.М.. Международное публичное экономическое право. Учебное пособие. 2001