Международное право, европейское право

Міжнародне право: підручник
Міжнародне право:3. Класифікація міжнародних актів про права людини
Міжнародні акти про права людини можна класифікувати за різноманітними підставами.
Вважається, що наведена нижче класифікація, заснована на просторовій, суб'єктно-об'єктній і предметній основах, є найбільш зручною як із теоретичної, так і з практичної позицій. I. Міжнародні документи універсального характеру, що містять у собі: — Міжнародний білль про права людини; — документи, що закріплюють права людини в рішеннях міжнародних конференцій; — міжнародні акти, що закріплюють право на самовизначення і права народів; — акти, спрямовані на попередження дискримінації; — акти, що закріплюють принципи правосуддя; — акти, що регулюють права осіб, що були піддані затриманню або тюремному ув'язненню; — акти, що регулюють права жінок; — акти, що регулюють права дітей; — акти, що закріплюють економічні та соціальні права; — акти, що закріплюють права на користування досягненнями культури, інформацією, свободу асоціацій; — акти, що регламентують захист прав людини в збройних конфліктах; — акти, що встановлюють міжнародні військові злочини і злочини проти людства; — акти, що регулюють заборони рабства, підневільного стану, примусової праці.
II. Документи регіонального характеру містять у собі: ..— документи Ради Європи; — документи Організації з безпеки і співробітництва в Європі; — Документи Співдружності Незалежних Держав; — Американську конвенцію про права людини; — Африканську Хартію прав людини і народів.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Міжнародне право: підручник - Международное право, европейское право
 3. § 1. Поняття трудових спорів та їх класифікація - Трудовое право
 4. Права людини: поняття, види. Міжнародне-правові стандарти в галузі прав людини - Теория государства и права
 5. Список використаної літератури - Теория государства и права
 6. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 7. 8.2. Методи прихованого, побічного протекціонізму - Таможенное право
 8. § 2. Юридична природа екологічної безпеки - Экологическое право
 9. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 10. § 3. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 11. § 4. Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації - Экологическое право
 12. § 2. Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 13. Нормативно-правові акти - Хозяйственное право
 14. Міжнародне право:3. Види міжнародних договорів - Международное право, европейское право
 15. Міжнародне право:3. Класифікація міжнародних актів про права людини - Международное право, европейское право
 16. §3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ - Административное право
 17. § 5. Докази і доказування в цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс
 18. § 1. Загальна характеристика правового регулювання діяльності суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 19. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 20. § 5. Джерела навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів» - Правоохранительные органы

Другие научные источники направления Международное право, европейское право:

  1. Тиунов. Международное гуманитарное право: Учебное пособие. 1998
  2. Фединяк Г. С.. Міжнародне приватне право (у запитаннях та відповідях). Навчальний посібник. 2000
  3. Ушакова Н.А.. Международное право: Учебник. 2000
  4. Шумилов В.М.. Международное публичное экономическое право. Учебное пособие. 2001