Международное право, европейское право

Міжнародне право: підручник
Міжнародне право:3. Держави — основні суб'єкти міжнародного права
Держави
є єдиними суверенними суб'єктами міжнародного права, тому що міжнародна правосуб'єктність властива їм у силу самого факту їх існування. Держави відіграють основну роль на міжнародній арені не тільки тому, що вони мають територію, населення, апарат влади і управління (публічна влада), але і тому, що вони мають суверенітет, який заперечує наявність над ними якогось іншого суб'єкта політичної влади і робить їх юридично рівними між собою при взаємовідносинах на міжнародній арені. Державний суверенітет означає повну самостійність і незалежність держави при розв'язанні питань внутрішнього і зовнішнього життя. До елементів суверенітету держави належать: а) територіальна цілісність, котра означає, що ніхто не вправі змінити територію держави без згоди на те її вищих органів державної влади або її народу; б) територіальне
верховенство, що означає, що на території держави діють закони тільки тієї держави; в) нероздільність державної влади, що включає ви знання всіма гілками влади верховенства законодавчої влади, що формує систему органів держави і визначає їхні повноваження; т) незалежність державної влади як усередині країни від будь-яких фізичних і юридичних осіб, так і зовні, на міжнародній арені від інших держав і міжнародних організацій. Якщо державу яким-небудь чином обмежено в суверенітеті (наприклад, не має повного верховенства на своїй території), то вона обмежується й в обсязі міжнародної правосуб'єктності.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 2. Міжнародне право: підручник - Международное право, европейское право
 3. Форма державного устрою. Основні напрямки розбудови держав за формою державного устрою - Теория государства и права
 4. Правові відносини: сутність, ознаки, види, елементи - Теория государства и права
 5. Список використаної літератури - Теория государства и права
 6. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 7. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 8. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 9. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 10. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 11. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 12. § 5. Адвокатура в юридичному механізмі захисту прав людини - Адвокатское право
 13. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 14. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 15. 3.6. Об´єднання громадян - Административное право
 16. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 17. 7.3. Основні напрями державного регулювання економіки - Административное право
 18. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 19. 9.2. Управління освітою - Административное право
 20. 10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб´єкти - Административное право

Другие научные источники направления Международное право, европейское право:

  1. Тиунов. Международное гуманитарное право: Учебное пособие. 1998
  2. Фединяк Г. С.. Міжнародне приватне право (у запитаннях та відповідях). Навчальний посібник. 2000
  3. Ушакова Н.А.. Международное право: Учебник. 2000
  4. Шумилов В.М.. Международное публичное экономическое право. Учебное пособие. 2001