Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
23.3. Слідчий огляд і попереднє дослідження документів
Слідчий огляд документів здійснюється слідчим з додержанням вимог ст. 190 КПК України в присутності понятих. У разі необхідності запрошується фахівець. Документи, як і всі матеріальні джерела, за місцем їх виявлення підлягають органолептичному дослідженню шляхом безпосереднього сприйняття зовнішнього вигляду (форми, розміру і розташування об'єкта) з використанням засобів польової криміналістики. Тут огляд виконує головну функцію — збирання доказів і фіксації' безпосередності їх походження з місця події. Такий огляд-дослідження здійснюють у ході провадження й інших слідчих дій, наприклад обшуку, виїмки за місцем їх виявлення.
Органолептичне дослідження є зовнішнім, неповним, деякі невидимі й маловидимі ознаки залишаються прогнозованими. Тому після одержання документів останні можна дослідити додатково із запрошенням фахівця і застосуванням більш складної техніки при провадженні огляду як самостійної слідчої дії в кабінеті слідчого згідно зі ст. 190 КПК України.

Отже, слід розрізняти два види огляду документів: 1) огляд як прийом, спосіб виявлення і збирання документів; 2) огляд як метод попереднього дослідження.

310

Глава 23. Криміналістична документалістика

Огляд як прийом, спосіб виявлення і збирання документів є

необхідною процедурою, коли слідчий у ході слідчої дії виявляє і вилучає документи — джерела доказової інформації. Документ, як і будь-яке джерело інформації, підлягає безпосередньому зовнішньому дослідженню з метою встановлення місця виявлення, виду, форми, змісту документа і використання цієї інформації для розкриття злочину "по гарячих слідах". Документ є матеріальним джерелом, тобто слідом-документом, слідом-предметом. Виявлені документи описують у протоколі, упаковують і вилучають.

Огляд як метод попереднього дослідження являє собою самостійну слідчу дію, об'єктами дослідження якої є документи, одержані в ході інших слідчих дій — подання учасниками процесу або витребування слідчим. Огляд проводиться в кабінеті слідчого в присутності понятих і, як правило, за участю фахівця. Таке дослідження документів можна здійснити в стадії порушення кримінальної справи, наприклад, для виявлення невидимих слідів зміни в документі, закритих текстів, ознак підробки реквізитів документа тощо. Оглядом керує слідчий, який визначає цілі та завдання дослідження, залучає спеціальні засоби і знання для більш глибокого вивчення джерела інформації.

Методика дослідження документів в ході огляду. Огляд складається з трьох етапів: 1) вивчення змісту документа; 2) дослідження зовнішніх ознак із застосуванням технічних засобів;

3) процесуальне оформлення результатів огляду. При поводженні з документами слід дотримуватися загальних правил: а) перш ніж взяти документ в руки, треба зафіксувати його на місці виявлення; б) пам'ятати, що документ є джерелом запахового сліду;

в) на ньому можуть бути сліди рук; г) документ треба брати тільки пінцетом; д) не можна перегинати документ по нових складках; ж) до справи долучати в окремих конвертах; з) охороняти документ від дії прямих випромінювань (сонця, ультрафіолетових променів, високочастотного поля тощо).

Вивчення змісту документа розпочинається з уважного читання його тексту, аналізу змісту і встановлення того, чи відноситься документ до ситуації його виявлення.

Потім фіксують його вигляд, форму, наявність посвідчувальних знаків, правильність заповнення реквізитів, відмічають загальний стан документа.

Зовнішній стан документа досліджується із застосуванням джерел кососпрямованого і точкового світла, луп, мікроскопа, вимірювальних засобів, фототехніки та світлофільтрів для кольороподілу (див. мал. З - 5).

311

Розділ 5. Сліди засобів вчинення злочину

Дослідження ганодокументів і відеострічок розпочинається з їх переліку, а матеріалів звукозапису — з прослуховування і розшифровування їх змісту. Відмічається наявність обривів, склейок, розривів запису, а також зашумленість та розбірливість, чіткість зображення тощо.

Для дослідження документів як на місці їх виявлення, так і при попередньому дослідженні в кабінеті слідчого застосовуються загальні засоби польової та експертної криміналістики. Слідчий і фахівець можуть використовувати будь-яку техніку неруй-нівного характеру; документ-джерело доказів до проведення експертизи має залишатися в первісному стані. Внесення змін в документ є недопустимим. Випадки необережного пошкодження документів необхідно зазначати.

Слідчий огляд закінчується процесуальним оформленням — складанням протоколу огляду документів, де дослідницька частина відрізняється від такої в звичайних протоколах огляду. Тут детально описуються хід огляду і дослідження, способи і прийоми огляду, застосовані при цьому технічні засоби та одержані результати. Причому останні можуть бути зафіксовані фото-, кіно-та відеозаписом, складанням плану та схем, що потім додаються до протоколу.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 23.3. Слідчий огляд і попереднє дослідження документів - Кримминалистика
 3. Адвокатура України - Адвокатское право
 4. 17.3. Методика криміналістичного дослідження - Кримминалистика
 5. 23.4. Прийоми встановлення слідів-змін у документах - Кримминалистика
 6. 8.2. Управління безпекою - Административное право
 7. 9.2. Методи польової криміналістики - Кримминалистика
 8. 22.5. Прийоми одержання інформації для розшуку знарядь злому, інструментів і предметів за їх слідами - Кримминалистика
 9. 22.6. Методика криміналістичного дослідження знарядь учинення злочинів та їх слідів - Кримминалистика
 10. 23.5. Методика встановлення первісного вигляду і змісту документа - Кримминалистика
 11. 23.8. Дослідження поліграфічної продукції - Кримминалистика
 12. 23.9. Дослідження матеріалів документів та засобів письма - Кримминалистика
 13. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК - Кримминалистика
 14. 8.2. Методи прихованого, побічного протекціонізму - Таможенное право
 15. РОЗДІЛ II ДОСТУП ДО УРЯДОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ПРАВА ТА ОБМЕЖЕННЯ Гарольд РЕЛЕЯ - Теория государства и права
 16. §1. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА ТРАНСПОРТІ, ЇХ ЗАВДАННЯ ЩОДО ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ - Административное право
 17. § 3. Завдання, компетенція, система і структура органів попереднього слідства - Правоохранительные органы
 18. Список використаної літератури - Теория государства и права
 19. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 20. Адвокатура Франції - Адвокатское право

Другие научные источники направления Кримминалистика: