Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
16.1. Поняття навиків і функціональних властивостей-ознак
Навик — це дія, руховий акт, сформований шляхом повторювання однотипних операцій, що характеризується високим ступенем автоматизму за відсутності поелементної свідомості регуляції (Л.0. Карпов).

Навик відображає життєвий досвід людини: як діяти, виконувати якусь роботу, реагувати на зовнішній подразник у ситуації, котра раніше зустрічалася неодноразово. У цьому аспекті навик е ступенем навчання людини тому, як вирішити конкретне завдання, вийти із складної ситуації з найменшими витратами сил і енергії, наприклад, як одному співробітнику слідчих органів без підготовки затримати небезпечного злочинця, проникнути у сховище, зламати сейф і т.п.

Ступінь оволодіння навиком робить його більш сталим і автоматичним, тобто ситуації, що раніше зустрічалися, вирішуються однаковими діями.

Навик — динамічна прикмета людини, але це не ознака зовнішності, оскільки він характеризує людину як особу, цілісну біологічну систему. Це внутрішня якість особи, її властивість діяти у певних ситуаціях так, а не інакше. Навик характеризує психіку людини, фізіологію, вищу нервову систему.

Зовнішні ознаки для людини — це специфіка зовнішньої анатомічної будови тіла, скелетної основи, шкірного покриву, які є наочними, мають точну локалізацію і відносну незмінюваність. Анатомічні ознаки в сукупності являють собою межу матеріальної сутності. Для будь-якого матеріального тіла його зовнішня оболонка (поверхня) характеризується зовнішніми ознаками (для людини — анатомічними), тобто матеріальними утвореннями:

опуклістю, угнутістю, ямками, бугорками, борозенками і валиками, утвореними будовою шкіри і скелетної основи. Зовнішні ознаки характеризуються розташуванням (топографією), розмірами, формою і кольором. У сукупності вони утворюють власну будову шкіри, яка на різних ділянках тіла людини неоднакова.

Динамічні, або функціональні (рухові), ознаки відбивають внутрішню, діяльну сторону біологічної системи, в тому числі й людини. Це внутрішні якості, які проявляються тільки при функціонуванні об'єкта, тому вони й називаються функціональними,

Глава 16. Вчення про сліди навиків людини

або руховими (динамічними). Сутність такої ознаки — це рух системи (об'єкта) в цілому або окремих його частин, груп, м'язів. Вказані ознаки характеризують діяльні якості людини як єдиного цілого, особу. Тому динамічність (функціональність) — це не ознака, а властивість особи проявити себе ззовні. Якщо ознака зовнішності, наприклад форма спинки носа, розріз очей, відстов-бурченість вушної раковини, проявляються у формі, розмірі і розташуванні, то така властивість, як спосіб дії, наприклад відмикання замка за допомогою відмички, проявляється ззовні у вигляді соціальної діяльності (професійної) або злочинної.

Властивість — це внутрішня якість, котра проявляється лише в русі, взаємодії з матеріальним середовищем. Отже, властивості особи, проявляючись у вигляді взаємодії з матеріальним середовищем, утворюють ідеальні та матеріальні сліди.

У криміналістиці та слідчій практиці сліди властивостей людини (головним чином спосіб вчинення злочину) використовуються для розшуку злочинців та їх ототожнення.

Функціональна властивість являє собою руховий акт, матеріальною ознакою якого слугує умовно-рефлекторна діяльність вищої нервової системи людини. Механізм утворення властивості, тобто рухового акту, такий. Людина, взаємодіючи з матеріальним середовищем, відбиває ії і тим самим формує систему реакцій у відповідь на зовнішній подразник, передусім мобільні дії. Таким чином суб'єкт взаємодіє з навколишнім середовищем і змінює його об'єкти, зовнішні умови.

При повторенні зовнішніх умов дії у відповідь на подразник стають все більш однотипними, в корі головного мозку формується динамічний стереотип (за І.П. Павловим), тобто система нервових зв'язків, яка на однакові подразники діє (реагує) однаковими рухами, способом дії людини. В результаті багаторазового повторення (тренування) вирішення одних і тих же завдань в біологічній системі формується навик.

Отже, сутність динамічних властивостей, тобто функціональних ознак (за загальноприйнятою термінологією), складають навики — автоматизовані рухові реакції окремих або групи м'язів людини на певний подразник, наприклад особи-стісні портрети, ситуаційні завдання, які зустрічаються при розслідуванні злочинів. Тому в кримінальному праві рухові, функціональні властивості людини в конкретних ситуаціях інтерпретуються як спосіб дії, а в криміналістиці — як спосіб вчинення злочину.

207

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 16.1. Поняття навиків і функціональних властивостей-ознак - Кримминалистика
 3. § 3. Формування та значення деонтологічної правосвідомості юриста - Правовая деонтология
 4. 4.4. Правові акти державного управління - Административное право
 5. 11.4. Класифікація слідів злочину в криміналістиці - Кримминалистика
 6. 14.6. Сліди локомоційних навиків людини - Кримминалистика
 7. 16.2. Види і характеристика властивостей-навиків людини - Кримминалистика
 8. 16.3. Прийоми дослідження слідів динамічних навиків для одержання криміналістичної інформації - Кримминалистика
 9. 23.2. Класифікація документів - Кримминалистика
 10. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК - Кримминалистика
 11. § 2. Культурологія деонтологічної правосвідомості юриста - Правовая деонтология
 12. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 13. § 1. Право екологічної безпеки — комплексна галузь права - Экологическое право
 14. § 5. Функції цивільного права - Гражданское право
 15. § 1. Поняття та значення об´єкта злочину - Уголовное право
 16. § 5. Добровільна відмова від вчинення злочину - Уголовное право
 17. 1.1. Об’єктивні ознаки - Курсовые работы по праву
 18. 1.2. Суб’єктивні ознаки - Курсовые работы по праву
 19. § 1. Поняття робочого часу за трудовим правом - Трудовое право
 20. Методологія, функції теорії держави і права. Роль цієї науки у підготовці юриста - Теория государства и права

Другие научные источники направления Кримминалистика: