Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
15.3. Виявлення слідів шкірного покриву ГОЛОВИ і прийоми їх використання для одержання інформації про особу та подію
Сліди шкірного покриву не завжди залишаються на місці злочину. Їх виникнення залежить від багатьох чинників, перш за все від механізму здійснення злочину, коли злочинець обов'язково повинен торкатися таких об'єктів, на яких можливе слідоутво-рення. Тому, розпочинаючи огляд місця події, спочатку належить змоделювати механізм злочину, встановити, хто із взаємодіючих об'єктів і як переміщувався, з якими предметами контактував. При розслідуванні вбивства, коли відомо, що злочинець слідкував за жертвою, здійснював розвідку, щоб переконатися, хто знаходиться в квартирі, чим зайнятий (не спить, відпочиває), сліди шкірного покриву обличчя треба шукати на дверях навколо замкової прлини, біля щілин, на стеклах вікон ззовні і т. п.

198

Глава 15. Сліди шкірного покриву голови і зубів людини

Так, злочинець, вибив скло з віконної рами, проник у приміщення і викрав музичний центр. Перш ніж витягти скло, він переконався, що в оркестровій нікого немає. Для цього він приклав вухо до скла і прислухався. На склі залишився потожировии слід вушної раковини, який був виявлений у ході огляду місця події, а потім використаний для ідентифікації затриманого злочинця.

При дорожньо-транспортшіх пригодах з людськими жертвами сліди лоба треба шукати на передньому вітровому склі або на його частинах, особливо коли пасажир перебував на передньому сидінні. Можливі сліди й на стеклах салону. Сліди губів можуть бути на коробках цигарок, недокурках в попільничці і т.п.

Сліди лоба, носа, підборіддя, як правило, є взаємопов'язаними ("парними") — якщо виявлений один, треба шукати й другий. При моделюванні місця розташування слідів шкірного покриву належить враховувати й інші сліди.

Так, розташування слідів ніг під вікном свідчить про те, що злочинець був біля нього і ймовірно здійснював розвідку, отже, він міг залишити сліди і на склі.

Огляд предметів зі слідами шкірного покриву належить здійснювати у косопадаточому світлі, використовуючи для цього кишеньковий ліхтарик або джерело ОИ-19. На полірованих непрозорих предметах огляд здійснюється у відбитому світлі ("бликуючому"), а прозорі об'єкти досліджують в проникному світлі (на просвіт). Зрозуміто, оглядати предмети належить з лупою 7 - 10-кратного збільшення. Доцільно використовувати й стереоскопічну лобову лупу. Якщо на полірованому предметі виявлені сліди шкірного покриву, предмет належить вилучити, попередньо описавши в протоколі і сфотографувавши місце його виявлення. Не рекомендується фарбувати сліди на полірованих поверхнях, оскільки таким чином можна пошкодити дрібну структуру, відображену в сліді.

На предметах з гладенькою напівполірованою поверхнею (вино-горілчаний посуд, технічне скло, фаянсовий посуд, масляне фарбування тощо) оглядом у відбитому світлі або на просвіт не завжди вдається виявити невидимі сліди. Такі об'єкти рекомендується фарбувати феромагнітними кольоровими порошками ("Топаз", "Опал", "Сапфір", "Рубін"), пилоподібним залізом, свинцевими білилами. Порошки не можна наносити волосяними пензлями, належить використовувати тільки магнітні пензлі або наносити порошок насипанням і вилученням надлишків струменем повітря. Перевал- слід віддаваті і пневматичним розпилювачам.

Вчішяючи особливо небезпечні злочини, вбивства, крадіжки, злочинець нерідко залишає с.'гіди губів на посуді, наприклад пивних пляшках, склянках, чашках. кружках. Тут важливо знати механізм утворення таких слідів, іію допоможе визначити місце їх

199

Розділ 4. Сліди людини

розташування. Як правило, сліди гбів на склянці залишаються у верхній її частиш, найчастіше це сліди нижньої губи. Слід верхньої губи на склянках і чашках залишається рідко. Він завжди є на шийці пляшки, якщо п'ють із шийки. Сліди щок належить шукати ближче до середини скла, у дверях — навколо щілини.

Невидимі сліди шкірного покриву на шорстких поверхнях (папір, картон, поліетиленові пакети, цигарки і т.п.) краще з'а все виявляти хімічними і фізичними методами, дотримуючись такої послідовності. Спочатку об'єкт досліджують в ультрафіолетових і інфрачервоних променях. Невидимі сліди щок, губів нерідко містять люмінесціюючі речовини, що дає змогу виявити слід без пошкодження об'єкта. Якщо люмінесцентний метод не дав позитивних результатів, використовують сублімовані пари йоду. Після парів йоду застосовують хімічні методи — нінгідрин і ало-ксан (1/1,5 % розчин в ацетоні). Виявлений слід фотографують. Не рекомендується фіксувати хімічними засобами сліди на папері. Необхідно вилучити об'єкт і призначити експертизу, якщо в цьому є потреба. Попереднє дослідження в стадії порушення справи і на попередньому слідстві перш за все вирішує неіденти-фікаційні завдання, а саме, наприклад, чи є на конверті сліди губів та інших частин шкірного покриву, якщо є, то чи придатні вони для ідентифікації людини; або зафіксувати виявлені мало-видимі сліди губів на склянці, вилученої з місця події, і вирішити, чи придатні вони для ідентифікації.

Сліди шкірного покриву обличчя несуть інформацію про деякі анатомічні та персонографічні властивості людини, яка залишила сліди. Вилучення цієї інформації належить доручити фахівцю. Частіше за все після огляду місця події, коли відновлений приблизний механізм вчинення злочину і проведено попереднє дослідження, фахівець може надати таку інформацію.

Про стать і вік судять по виду і розмірах слідів рук, ніг. Забарвлені сліди губів частіше за все залишають жінки. У них і форма взуття інша, а розмір менший, ніж у чоловіків. Сліди щок мають "зірчасту" будову як у жінок, так і у чоловіків, але у останніх "зірочки" крупніші, оскільки чоловіча шкіра є більш грубою у порівнянні з жіночою.

Про вік свідчить наявність зморшок. При цьому треба мати на увазі, що на лобі вони утворюються раніше у чоловіків, ніж у жінок, і за кількістю їх більше у перших. До ЗО років на лобі чоловіків звичайно виникають дві-три зморшки, а до 40 років вони з'являються й на щоках. У людей у віці 18-20 років рельєф шкіри більш згладжений, великі фулікули і пори відсутні.

200

Глава 15. Сліди шкірним покрив}' голови і зубів людини

Приблизний зріст можна визначити по висоті сліду лоба. Для зросту 170 - 175 см висота сліду лоба становить приблизно 35 мм, ширина червоної кайми губів — 15 мм, висота підборіддя — 35 мм, а вушної раковини — 72 - 80 мм.

Для людини низького зросту (до 165 см) висота лоба становить менше, ніж 35 мм, ширина червоної кайми губів — менш 10 мм, висота підборіддя — до 22 мм, а вушної раковини — менша 70мм. Проміжні розміри відповідають зросту від 165 до 175см.

Що стосується будови тіла (повноти), то загальна повнота проявляється у збільшенні повноти обличчя, яке стає одутлим, пухким, змінюються ознаки будови рельєфу шкіри окремих ділянок голови, порівнюючи які можна орієнтовно судити про вік.

Найбільш повну інформацію про обличчя по слідах шкірного покриву можна одержати при дослідженні в сукупності ydx слідів зовнішності, залишених злочинцем на місці події, шляхом призначення судової експертизи. Таку експертизу іноді відносять до трасологічної, оскільки досліджується структура слідоутворюю-чої та слідосприймаючої поверхней і на підставі їх конформності робиться висновок про тотожнісгь.

Оскільки в даній експертизі досліджуються сліди об'єктів біологічного походження, тобто сліди шкірного покриву власне дерми, то за аналогією з дактилоскопічною експертизою більш правильно називати експертизу шкірного покриву голови дер -москопічною, або дерматологічною.

Підготовка матеріалів для дермоскопічної експертизи вимагає деяких пояснень, оскільки вона має свої особливості. Сліди шкірного покриву необхідно надсилати разом з предметами, на яких вони виявлені, а порівняльні зразки одержувати на аналогічних поверхнях. Якщо досліджуваний слід залишений на фаянсовій чашці, і зразки губів теж належить одержувати на аналогічній поверхні. Зразки мають бути гранично якісними; відображати особливості мікрорельєфу шкіри. Одержувати їх необхідно в умовах, наближених до реальних, тобто прагнути відтворити такий же механізм утворення, яким був нанесений слід на місці події. Здійснення цієї процедури бажано доручити фахівцю. Якщо умови слідоутворення невідомі, сліди дублюють не менше трьох разів, особливо це відноситься до порівняльних зразків губів.

Відбитки губів одержують на звичайній дактилоплівці за допомогою косметичних барвників (помада, рум'яна, крем). На ділянку шкіри, попередньо обезжирену спиртом, тампоном наносять барвник. Потім дактилоплівку звільнюють від захисного

201

Розділ 4. Сліди людини

шару, кладуть на жорстку основу — дзеркальце, пудреницю, шматочок гладенької фанери — і легким зусиллям притискують до забарвленої ділянки шкіри. Після копіювання дактилоплівку покривають захисним шаром і процесуальне оформлюють.

Внаслідок значної рухомості губів зразки рельєфу їх червоної кайми рекомендується одержувати в чотирьох варіантах:

1) губи зімкнуті — спокійне положення; 2) губи стиснуті як при вимовленні літери "у"; 3) губи зімкнуті і розтягнуті як при посмішці; 4) окремо верхню і нижню губи при відкритому положенні рота.

Перед ідентифікацією дермоскопічна експертиза з'ясовує: чи не залишені сліди шкірного покриву лоба обвинуваченим Д.;

однією або кількома особами залишені сліди губів на п'яти пляшках з-під пива, виявлених на місці події; якою ділянкою шкірного покриву голови залишені сліди на предметі?

Неідентифікаційні завдання дермоскоігічної експертизи вирішують, який механізм утворення слідів шкірного покриву на предметах, вилучених з місця події; ким залишені сліди — чоловіком або жінкою; які приблизні анатомічні та персонографічні властивості суб'єкта, котрий залишив сліди; чи придатні сліди для ідентифікації.

Методика експертного дослідження є аналогічною методиці дактилоскопічної експертизи. Усі дослідження здійснюються із застосуванням оптичних засобів — лупи, мікроскопа, джерела концентрованого світла, джерела збудження ультрафіолетової та інфрачервоної люмінесценції. Порівняння проводиться на фотознімках, збільшених у 20 разів. Для формування індивідуальної сукупності необхідними є не менше як 15 ознак будови шкірного покриву.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 15.3. Виявлення слідів шкірного покриву ГОЛОВИ і прийоми їх використання для одержання інформації про особу та подію - Кримминалистика
 3. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 4. 13.5. Збирання і використання джерел інформації про зовнішність людини для її розшуку і ототожнення - Кримминалистика
 5. 14.4. Деякі прийоми використання слідів рук і ніг для одержання інформації про людину - Кримминалистика
 6. Адвокатура України - Адвокатское право
 7. 3.4. Державні службовці - Административное право
 8. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 9. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 10. 16.2. Види і характеристика властивостей-навиків людини - Кримминалистика
 11. 16.3. Прийоми дослідження слідів динамічних навиків для одержання криміналістичної інформації - Кримминалистика
 12. 19.3. Робота зі слідами на місці події - Кримминалистика
 13. 20.5. Деякі прийоми інструментального дослідження емоційної напруженості в оперативно-розшуковій та слідчій практиці - Кримминалистика
 14. § 4. Промова державного обвинувача - Риторика
 15. §4. ОБОВ´ЯЗКИ ДОБОВОГО НАРЯДУ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ - Административное право
 16. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 17. 8.2. Управління безпекою - Административное право
 18. 10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Административное право
 19. 7.1. Предмет і завдання криміналістичної техніки - Кримминалистика
 20. 8.2. Технічні засоби співробітників органів дізнання - Кримминалистика

Другие научные источники направления Кримминалистика: