Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
14.4. Деякі прийоми використання слідів рук і ніг для одержання інформації про людину
Сліди рук і ніг є найпоширенішими джерелами інформації щодо злочину та злочинця. Вони відбивають морфологічну будову шкірного покриву долонних поверхонь і підошов ніг". Загальна форма і особливості будови папілярних узорів на руках і підошвах ніг мають орієнтувальну та доказову інформацію, перш за все про суб'єктів скоєння злочину — обвинуваченого і потерпілого.

Мал. 50. Прийоми виявлення деяких властивостей і ознак людини за слідами рук:

/ - масштабна лінійка;

2 — види петлястих узорів (U - ульнарні, R - радіальні)

Відомо, що папілярні узори, які сформувалися у людини ще в утробному періоді, залишаються відносно незмінюваними протягом усього її життя і зникають лише з розкладанням тканини. Разом з тим внаслідок вікових змін і діяльності людини папілярні узори збільшуються, виникають складки, зморшки, шрами, рубці. Ці вікові зміни дають змогу визначити по сліду приблизний вік людини.

Для цього треба взяти масштабну лінійку (мал. 50) і покласти її поперек потоку папілярних ліній в узорі, потім підрахувати кількість ліній, що приходяться на ділянку в 5 мм. Якщо слід залишений дорослим, то ліній буде від 9 до 12, підлітком — 10 - 12, молодшим школярем — 12-13.

Поряд з папілярними лініями в узорі спостерігаються так звані білі лінії, які являють собою борозенки-тріщини, котрі пересікають папілярні лінії упоперек, а також зморшки, які

і Сліди взутих ніг (у взуття, шкарпепси) розгладаються у розділі "Сліди засобів вчинення злочину".

182

Глава 14. Сліди рук і ніг

свідчать про певний вік. Проте ушкодження білих ліній потребу? експериментального спостереження. Існує версія, що білі лінії -це ознака тривалої роботи на холоді з відкритими руками. Однак білі лінії зустрічаються й в осіб, які не мають ніякого відношення до охолодження рук.

За товщиною папілярні лінії" у чоловіків більші, ніж у жінок, тому відбитки дитячих рук неважко сплутати з жіночими. Відбиток сліду пальця може відображати характер роботи людини. Так, у шевців нерідко спостерігаються ушкодження на пальцях, у столярів, різьбяріїі по дереву — порізи, у музикантів — мозолі на певних пальцях від гри на смичкових інструментах. Природно, ці ознаки є мікроскопічними і можуть відображатися тільки в чітких слідах, залишених барвником (фарбою, кров'ю та ін.). Ці та інші ознаки, наприклад кам'яновугільні частки, що укорінилися в шкірі шахтаря, суто професійні орієнтири, які дають змогу лише будувати версії.

Будова папілярного узору на долонній поверхні нерідко нагадує форму дуг, петель, завитків. Тому іноді важливо визначити, чи є цей слід слідом пальця або долоні. Таку диференціацію належить доручити фахівцю. Проте й слідчий може робити про це висновки. Долонні узори, схожі на пальцеві, як правило, більші за розміром; потоки ліній у них плавншгі, а лінії мають мало розгалужень (вил, острівків) і викривлень, багато обривів.

Якщо на місці події" виявлено кілька слідів, залишених однією рукою одночасно, неважко визначити руку за розташуванням слідів. Для цього досить уявно з'єднати верхні точки слідів прямою лінією і подивитися, в який бік вона буде нахилена: для правої руки — праворуч, для лівої — ліворуч. Найдовшим є середній палець, потім йдуть безіменний та мизинець. Відбитки їх розташовані на різній висоті, утворюючи скіс, відповідний руці. Якщо сліди залишені неодночасно (не одним торканням), то визначити руку значно важче.

Відомо кілька методик визначення руки за окремими відбитками пальців. Найпростіші з них — за петлевим і завитковим узорами.

Визначення руки за петлевим узором. Петлеві узори поділяють на ульнарні і радіальні. Ульнарні (мізинцеві) узори повернуті відкрито частиною у бік мізинця, а радіальні — у бік великого пальця (мал. 50). Результати статистичних спостережень вчених багатьох країн свідчать, що ульнарні петлі складають 95 - 96 %, а радіальні — лише 4,5 %. Враховуючи, що більшість петель є ульнарними, з точністю до 5 % можна стверджувати:

183

Розділ 4. Сліди людини

якщо відкрита частина петлі в сліді повернута праворуч, то слід залишений правою (П) рукою (мал.

51);

якщо відкрита частина петлі повернута ліворуч, то слід залишений лівою (Л) рукою.

Мал. 51. Прийоми визначення слідів руки по слідах пальців, виявлених на місці події:

П - сліди залишені правою рукою; Л - лівою

Визначення руки за завитковим узором. Якщо форма завиткового узору має вигляд спіралі, то напрямок папілярних ліній правої руки буде лівоокружним — проти годинникової стрілки, а лівої руки — за ходом годинникової стрілки. Проте статистичних даних, які б підтверджували обгрунтованість цих правил, не існує. Тому при визначенні того, якою рукою залишений завитковий узор, доцільніше виходити із визначення кута нахилу осі узору в сліді. Ця методика полягає в наступному. В сліді належить визначити його вертикальну вісь і опустити ії на базисну лінію. Для лівої руки вісь буде нахилена праворуч, а для правої — ліворуч.

Визначення руки і пальця за іншими ознаками враховує різну анатомічну структуру папілярного узору на різних пальцях. Так, папілярні лінії великого пальця більш великі, ніж на інших пальцях і долоні; площа середнього і безіменного пальців частіше за все має форму прямокутників. Природно, сліди пальців можна

184

Глава 14. Сліди рук і ніг

визначити за їх ро пашуванням у разі одночасного їх утворення, одного торкання, захвату.

Прийоми відмежовування сліду пальця від сліду долоні.

Оскільки на долонній поверхні будова папілярних ліній може мати форми, схожі на загальні форми будови на пальцях — нігтьових фалангах, то визначити, якою частиною руки залишений слід, дуже складно. На місці події це завдання належить ставити фахівцю, хоча у деяких випадках слідчий сам може одержати про це орієнтовну інформацію, використовуючи рекомендації А.А. Фокіної. Ніжки петлевого узору на пальці, як правило, зігнуті, а на долоні — прямі; лінії в узорах, залишених долонею, прямі, а якщо згинаються, то плавно; в пальцевих узорах лінії більш зігнуті; у слідах пальців біті лінії частіше за все розташовані паралельно базисним лініям. Ці рекомендації дги визначення руки і пальця та відмежовування їх від слідів, залишених долонею, зрозуміло, є приблизними, і ознаки їх завжди належать пов'язувати з механізмом утворення слідів, положенням руки та суб'єкта відносно до слідосприймаючої поверхні.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 14.4. Деякі прийоми використання слідів рук і ніг для одержання інформації про людину - Кримминалистика
 2. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 3. 13.5. Збирання і використання джерел інформації про зовнішність людини для її розшуку і ототожнення - Кримминалистика
 4. 15.3. Виявлення слідів шкірного покриву ГОЛОВИ і прийоми їх використання для одержання інформації про особу та подію - Кримминалистика
 5. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 6. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 7. 13.1. Ознаки зовнішності людини та механізм їх відображення при вчиненні злочину - Кримминалистика
 8. 16.2. Види і характеристика властивостей-навиків людини - Кримминалистика
 9. 19.2. Види і властивості слідів запаху - Кримминалистика
 10. 20.5. Деякі прийоми інструментального дослідження емоційної напруженості в оперативно-розшуковій та слідчій практиці - Кримминалистика
 11. 24.7. Сліди холодної зброї та їх використання для одержання інформації щодо події злочину і злочинця - Кримминалистика
 12. 25.6. Прийоми одержання інформації щодо водія і потерпілого за слідами транспортних засобів, залишених на місці ДТП - Кримминалистика
 13. 26.2. Одержання інформації щодо сил і явищ природи, відображуваних у матеріальних слідах на місці події - Кримминалистика
 14. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 15. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 16. 8.2. Технічні засоби співробітників органів дізнання - Кримминалистика
 17. 9.2. Методи польової криміналістики - Кримминалистика
 18. 14.3. Методи і технічні засоби виявлення та фіксації слідів рук і ніг - Кримминалистика
 19. 14.6. Сліди локомоційних навиків людини - Кримминалистика
 20. 16.3. Прийоми дослідження слідів динамічних навиків для одержання криміналістичної інформації - Кримминалистика

Другие научные источники направления Кримминалистика: