Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
12.4. Слідоутворення при хімічному і біологічному русі
Механізм утворення слідів хімічного втіпву є вельми складним і пов'язаний з внутрішніми змінами на молекулярному і атомарному рівнях. Хімічний вплив завершується не тільки зміною контактуючих об'єктів, а й утворенням нової речовини, яка відрізняється від слідоутворюючого і слідосприймаючого. Наприклад, при згорянні речовини в повітрі утворюється кіптява — газоподібна речовина, по кіптяві можна визначити вид пороху. Сліди хімічного впливу утворюються внаслідок різних реакцій — окислення, відновлення, розкладання, заміщення.
Найпоширенішою з них є реакція окислення, тобто згоряння, в результаті якої виникають сліди обкопчування, оплавлення, обвуглювання, спопеління, котрі часто зустрічаються в слідчій практиці.

Обкопчування утворюється внаслідок конденсації на предметах продуктів згоряння. Шляхом обкопчування утворюються периферійні сліди, які відображають загальну форму контактуючої поверхні об'єкта, наприклад позу трупа на місці пожежі.

Оплавлення утворюється в металах, склі та деяких інших об'єктах в місцях контакту при коротких замиканнях електроструму, ударах блискавки та подібних впливах високих температур. Слід оплавлення, як правило, являє собою нову речовину і відрізняється від взаємодіючої.

Обвуглення — це слід згоряння, тобто хімічної реакції окислення слідоутворюючого об'єкта киснем повітря. За ступенем обвуглення визначають вогнище пожежі, оскільки у міру набли-

133

Розділ 3. Кримінальне слідознавство

ження до нього зростає і ступінь обвтлення і вигоряння предметів; обвуглення поступово переходить у спопеління.

Спопеління — це перетворення взаємодіючих об'єктів v золу, попіл. Сліди золи і попелу дають можливість вирішувати багато питань, пов'язаних із розслідуванням пожеж, катастроф, нещасних випадків на виробництві, екологічних злочинів та ін.

Біологічний рух (взаємодія), як і хімічний, пов'язаний з внутрішніми змінами об'єктів біологічного походження. Сліди з'являються внаслідок виникнення, розвитку і відмирання фізіологічних процесів у живих організмах та їх тканинах. Значне місце тут займають різні мікроорганізми та бактерії, які беруть участь у слідоутворенні своєю життєдіяльністю: виникненням, розвитком і відмиранням. За циклами розвитку мікроорганізмів удається встановити час подій, виникнення фактів.

Безпосередній механізм утворення слідів біологічного походження є складним і розглядається в спеціальних галузях знань. Найбільш поширені види біологічної взаємодії, в результаті яких утворюються сліди, відомі в криміналістиці — це порушення фізіологічних процесів у живій матерії (тканині), що приводить до утворення слідів: синців, гематом, трупних плям, гнилісних змін і т.п. Наприклад, сліди синців, трупних плям, різних саден часто зустрічаються в слідчій практиці, проте в трасологічному плані вони є мало інформативними і несуть інформацію, котра використовується лише у слідознавстві.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.

Які види руху лежать в основі слідо утворення і відображення?

2. Які фізичні явища лежать в основі слідоутворення при взаємодії твердих тіл (предметів)?

3. Що таке реформація?

4. Що таке формування і перерозподіл? Які сліди утворюються при таких видах деформації?

5. Назвіть, які сліди утворюються при таких віщах деформації: зруйнуванні, розділі та відділенні.

6. Що таке структурний слід і який механізм його утворення?

7. Назвіть види механічного руху, які лежать в основі слідоутворення при взаємодії твердих предметів (тіл)?

8. Як називаються об'єкти, що беруть участь v слідоутворенні?

9. Які види слідів утворюються при прямолінійному русі взаємодіючих об'єктів? Назвіть деякі.

134

Глава 12. Теоретичні основи слідоутворення

10. Який механізм утворення слідів при прямолінійно-поступальному русі? Назвіть види слідів.

11. Які сліди утворюються при прямолінійно-поступальному русі? Назвіть їх види.

12. Який механізм утворення слідів при обертально-поступальному русі? Назвіть деякі види цих слідів.

13. Які сліди виникають при обертанні-коченні? Розкрийте механізм їх слідоутворення.

14. Розкрийте сутність слідоутворення при фізичному русі; механізм утворення структурних слідів-змін.

15. Назвіть сліди енергетичних змін, що виникають при фізичних формах руху.

16. Який механізм слідоутворення при хімічних і біологічних формах руху? Назвіть деякі сліди.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 12.4. Слідоутворення при хімічному і біологічному русі - Кримминалистика
 3. 12.1. Загальні положення слідоутворення у слідознавстві - Кримминалистика
 4. 22.2. Механізм утворення і види слідів знарядь вчинення злочину - Кримминалистика
 5. 25.1. Транспортні засоби та їх сліди - Кримминалистика
 6. 3.2. Криміналістична ідентифікація — окремий метод науки криміналістики - Кримминалистика
 7. 3.7. Методика ідентифікації та групофікації - Кримминалистика
 8. 4.3. Види взаємодій та їх енергетична сутність - Кримминалистика
 9. 12.2. Слідоутворення при механічному русі - Кримминалистика
 10. 12.3. Слідоутворення при фізичному русі - Кримминалистика
 11. 15.2. Механізм слідоутворення і види слідів шкірного покриву - Кримминалистика
 12. 15.3. Виявлення слідів шкірного покриву ГОЛОВИ і прийоми їх використання для одержання інформації про особу та подію - Кримминалистика
 13. 16.1. Поняття навиків і функціональних властивостей-ознак - Кримминалистика
 14. 22.6. Методика криміналістичного дослідження знарядь учинення злочинів та їх слідів - Кримминалистика
 15. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК - Кримминалистика
 16. § 2. Юридична природа екологічної безпеки - Экологическое право
 17. Тема 1. КРАЇНСЬКИЙ ЕТНОС ТА ЕТНОНІМІЯ - История государства и права
 18. Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248с. - Таможенное право
 19. § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці - Трудовое право
 20. § 7. Система трудового права України - Трудовое право

Другие научные источники направления Кримминалистика: