Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
12.3. Слідоутворення при фізичному русі
Фізичний рух пов'язаний з прихованими внутрішніми змінами на молекулярному або атомарному рівні побудови об'єктів. Цим він відрізняється від механічного руху як простого переміщення, зміни слідування в просторі. Сліди фізичного руху (взаємодії) — це внутрішні структурні або енергетичні зміни в фізичному тілі. Вони розташовані в місці контактуючих поверхонь, а іноді розповсюджуються на все тіло. Наприклад, слід статичної електрики знаходиться в точці контакту, а магнітний слід розсереджується по всій масі об'єкта.

Сліди фізичного руху утворюються при контактній і безконтактній взаємодії. Так, при співударі твердих тіл у точці контакту виникають сліди механічного руху (залишкової деформації). Крім того, в точках стикання тіл відбуваються фізичні зміни внутрішньої структури, якості і властивостей об'єктів, наприклад порушується кристалічна структура, змінюються пружність, твердість, електричний опір, відбувається нагрівання і т.п.

— усе це сліди в їх широкому розумінні, вони можуть бути виявлені і зафіксовані сучасними технічними засобами.

При безконтактній (енергетичній) взаємодії, наприклад електричній, магнітній, променевій, радіаційній, також утворюються сліди у взаємодіючих об'єктах: електричних, телефонних, комп'ютерних мережах наведеного індуктивного струму; в комп'ютерах виникають сліди електричних і електромагнітних перешкод (ліній електропередач, високочастотних пристроїв). При радіаційному випромінюванні предмети стають радіоактивними. Наведені сліди енергетичної взаємодії є новим явищем для криміналістики, що вимагає подальших серйозних досліджень. Незважаючи на це, їх вже почали використовувати в слідчій практиці (радіаційні позначки, магнітний запис сигналів і т.п.).

Таким чином, сліди фізичної взаємодії (руху) — це невидимі зміни в матеріальних тілах органічного і неорганічного походження, які поділяються на два види — сліди структурних та сліди енергетичних змін.

1. Розрізняють такі сліди структурних змін: власне структурні, якісні та термічні.

Власне структурний слід являє собою зміну внутрішньої структури (мал. 23,а,б), наслідком чого є втрата (виникнення) деяких властивостей предмета. Так, перебудова в кристалічній структурі змінює властивість електропровідності, хімічної активності, пружності, що використовується в судовій експертизі при

5*

131

Розділ S. Кримінальне слідо^навстко

відновленні видалених зображень на металах, пластмасі, пліі, дереві.

Слід якісної зміни с різновидом структурного і характеризується наявністю не тітьки нової властивості, а й якості об'єкта. Так, при еяектровпливі відбувається перехід однієї речовини в іншу або інший стан, наприклад в місці контакту виникає оплавлення, з'являється оксид металу.

Термічний слід — це результат фізичної взаємодії. Його сутність полягає в зміні швидкості молекулярного руху. Теплові сліди на деяких об'єктах зберігаються певний час, наприклад ложе трупа на грунті, дерев'яній підлозі, постільній білизні і т.п. Тепловізори (див. мал. 9) дають змогу фіксувати теплові сліди і використовувати їх у слідчій практиці.

2. Сліди енергетичних змін можуть бути електричного, електростатичного, магнітного і радіаційного походження.

Електричний слід являє собою виникнення в об'єкті стороннього електроструму, який викликає nqieuncoaH у вимірювальних пристроях, комп'ютерах, точних системах зв'язку. Слід є динамічним і спостерігається тільки в процесі роботи системи, коли його можна визначити, виміряти і зафіксувати як слід в криміналістичному аспекті. Причинами виникнення слідів електричного походження можуть бути поля ліній електропередач, магнітного поля, джерела, які генерують струм, та ін.

Електростатичний слід — це заряд, розташований на діелектрику.

Відомо, якщо терти скляну паличку шерстяною тканиною, на паличці та тканині з'являються електричні заряди, які зберігаються певний час. Подібне явище можна спостерігати й на місці події, коли при русі злочинця у взутті по килимовій доріжці в місцях її контакту з підошвою взуття відбувається електризація — на взутті з'являється заряд одного знака, а на ворсинках килимової доріжки — протилежного. Такий слід на килимовій доріжці можна виявити порошком діелектрика, наприклад полістиролу, плексигласу.

Магнітшш слід — це утворення магнітного поля на слідосп-риймаючому об'єкті. Типовим магнітним слідом є звуковий або відеосигнал, записаний на магнітному носії (олівці, дроті, дискеті). Для виявлення і дослідження магнітних слідів використовують спеціальну апаратуру, наприклад магнітомікроскоп.

РадіацііЬпді слід утворюється при контактній або безконтактній взаємодії об'єкта джерела радіації зі слідосприймаючим об'єктом, який стає радіоактивним в місці контакту, або радіоактивним стає весь об'єкт. Слід є невидимим і виявити його можна тільки за допомогою спеціальних приладів. На такому принципі

132

/ .'іава 12. Теоретичні основи сліооутворення

оснований оперативний метод стеження за рухом розроблюваною об'єкта. На поверхню останнього наносять радіоактивну позначку, а потім за допомогою радіометра спостерігають за переміщенням об'єкта.

Сліди променевих змін (впливів) рідко зустрічаються в слідчій практиці. Вони утворюються під впливом променевої енергії, наприклад сонячної, рентгенівської, ультрафіолетової. Якщо на аркуш паперу накласти будь-який непрозорий об'єкт і залишити ііого на сонці або опромінювати ультрафіолетовими чи рентгенівськими променями, то через деякий час поверхня паперу за межами контакту предмета, який лежить на ньому, набуде іншого кольору (вигорить), і таким чином виникне периферійний слід. Такі сліди нерідко зустрічаються на відкритому місці події, наприклад на місці виявлення трупа, коли воно тривалий час піддавалося сонячній радіації.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 12.3. Слідоутворення при фізичному русі - Кримминалистика
 3. 12.4. Слідоутворення при хімічному і біологічному русі - Кримминалистика
 4. 12.2. Слідоутворення при механічному русі - Кримминалистика
 5. 22.2. Механізм утворення і види слідів знарядь вчинення злочину - Кримминалистика
 6. 25.1. Транспортні засоби та їх сліди - Кримминалистика
 7. § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці - Трудовое право
 8. 2.1. Поняття і сутність криміналістичної методології - Кримминалистика
 9. 3.2. Криміналістична ідентифікація — окремий метод науки криміналістики - Кримминалистика
 10. 3.7. Методика ідентифікації та групофікації - Кримминалистика
 11. 4.3. Види взаємодій та їх енергетична сутність - Кримминалистика
 12. 12.1. Загальні положення слідоутворення у слідознавстві - Кримминалистика
 13. 15.2. Механізм слідоутворення і види слідів шкірного покриву - Кримминалистика
 14. 15.3. Виявлення слідів шкірного покриву ГОЛОВИ і прийоми їх використання для одержання інформації про особу та подію - Кримминалистика
 15. 16.3. Прийоми дослідження слідів динамічних навиків для одержання криміналістичної інформації - Кримминалистика
 16. 18.1. Звук як джерело криміналістичної інформації - Кримминалистика
 17. 21.1. Поняття засобів вчинення злочину - Кримминалистика
 18. 21.2. Класифікація засобів вчинення злочину - Кримминалистика
 19. 22.6. Методика криміналістичного дослідження знарядь учинення злочинів та їх слідів - Кримминалистика
 20. 24.4. Сліди вогнепальної зброї та механізм їх утворення - Кримминалистика

Другие научные источники направления Кримминалистика: