Кримминалистика

Так
им чином, одержати криміналістичної інформації технічними засобами обмежене певними вимогами правового, технічного та методичного характеру. Це означає, що використовується не будь-який технічний засіб, і не усіма тактичними прийомами можна вилучати інформацію з її джерел.

Тому правові засади використання технічних засобів у криміналістиці слід розлііти як загальні положення (принципи), що визначають дозволеність тактико-технічної діяльності слідчого, дізнавання, суду щодо застосування технічних засобів з точки зору права, тобто їх відповідності духу та букві закону.

103

Розділ 2. Технічні засоби та методи збирання інформації

Кримінально-процесуальне законодавство певною мірою регламентує використання технічних засобів та спеціальних знань у кримінальному судочинстві.

Так, ст. 75 КПК України констатує, що для розв'язання певних питань з розслідуваної справи необхідні наукові, технічні та інші спеціальні знання.

Спеціальні знання — це сукупність професійних, наукових, технічних або досвідних знань та навиків, якими володіє суб'єкт, котрого в кримінальному процесі використовують як фахівця, а знання, якими він володіє, називають спеціальними.

Законодавець указує на необхідність використовування всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи (ст. 22 КПК України). Саме ця вимога закону відбиває техніко-правовий аспект діяльності за допомогою технічних засобів при збиранні інформації на попередньому слідстві. Проте вона регламентована недостатньо чітко і носить загальний характер. У низці норм кримінально-правового закону згадується про технічні засоби, наприклад, в ст. 75, 76, 85, 85', 852, 128i, 175, 191 та ін. Але пі норми мають не обов'язковий, а факультативний характер. Лише у виключних випадках закон зобов'язує залучати науково-технічні засоби та спеціальні знання для встановлення, наприклад, причини смерті, ступеня тяжкості тілесних пошкоджень, віку, психічного стану, статевої зрілості.

Таким чином, одержати криміналістичної інформації технічними засобами обмежене певними вимогами правового, технічного та методичного характеру. Це означає, що використовується не будь-який технічний засіб, і не усіма тактичними прийомами можна вилучати інформацію з її джерел.

Тому правові засади використання технічних засобів у криміналістиці слід розлііти як загальні положення (принципи), що визначають дозволеність тактико-технічної діяльності слідчого, дізнавання, суду щодо застосування технічних засобів з точки зору права, тобто їх відповідності духу та букві закону.

103

Розділ 2. Технічні засоби та методи збирання інформації

Кримінально-процесуальне законодавство певною мірою регламентує використання технічних засобів та спеціальних знань у кримінальному судочинстві.

Так, ст. 75 КПК України констатує, що для розв'язання певних питань з розслідуваної справи необхідні наукові, технічні та інші спеціальні знання.

Спеціальні знання — це сукупність професійних, наукових, технічних або досвідних знань та навиків, якими володіє суб'єкт, котрого в кримінальному процесі використовують як фахівця, а знання, якими він володіє, називають спеціальними.

Законодавець указує на необхідність використовування всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи (ст. 22 КПК України). Саме ця вимога закону відбиває техніко-правовий аспект діяльності за допомогою технічних засобів при збиранні інформації на попередньому слідстві. Проте вона регламентована недостатньо чітко і носить загальний характер. У низці норм кримінально-правового закону згадується про технічні засоби, наприклад, в ст. 75, 76, 85, 85', 852, 128i, 175, 191 та ін. Але пі норми мають не обов'язковий, а факультативний характер. Лише у виключних випадках закон зобов'язує залучати науково-технічні засоби та спеціальні знання для встановлення, наприклад, причини смерті, ступеня тяжкості тілесних пошкоджень, віку, психічного стану, статевої зрілості.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 10.1. Поняття і сутність правових основ одержання інформації технічними засобами - Кримминалистика
 3. 6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення - Административное право
 4. 10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб´єкти - Административное право
 5. 8.2. Технічні засоби співробітників органів дізнання - Кримминалистика
 6. 8.5. Технічні засоби суду та криміналістичної профілактики злочинів - Кримминалистика
 7. 9.1. Поняття та класифікація техніко-криміналістичних методів - Кримминалистика
 8. 10.2. Загальні положення щодо збирання криміналістичної інформації технічними засобами - Кримминалистика
 9. § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці - Трудовое право
 10. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 11. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 12. Адвокатура України - Адвокатское право
 13. 4.4. Правові акти державного управління - Административное право
 14. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 15. 1.1. Поняття предмета криміналістики - Кримминалистика
 16. 2.2. Криміналістичні методи - Кримминалистика
 17. 5.2. Зв´язок криміналістики з юридичними науками - Кримминалистика
 18. 9.3. Методи лабораторної криміналістики - Кримминалистика
 19. 10.4. Межі допустимості застосування технічних засобів та спеціальних знань при одержанні інформації - Кримминалистика
 20. 11.3. Характеристика джерел криміналістичної інформації - Кримминалистика

Другие научные источники направления Кримминалистика: