Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
8.3. Комплекти криміналістичної та оперативної техніки
Криміналістична та оперативна техніка за цільовим призначенням в основному являє собою засоби "польової криміналістики", тобто апаратуру, пристрої, матеріали та приладдя, які застосовуються безпосередньо слідчими прокуратури та органом дізнання в стадії порушення кримінальної справи і провадження попереднього слідства. Така техніка має бути компактною, надійною, готовою до застосування у будь-який час, простою та мобільною в користуванні. Разом з тим вона мусить забезпечувати ефективну діяльність слідчого на місці події.

Набори апаратури, приладів, інструментів та матеріалів, об'єднаних за використанням однією метою діяльності та розміщених у твердії"! коробці, називають комплектами технічних засобіїі, які поділяються на криміїїалістичні, оперативні та спеціальні.

75

Ро'їділ 2. Технічні засоби таліепюОн обирання інформації

Ко'иплекти криміналістичної техніки частіше за все конструюють за суб'єктом і видами його діяльності. Для слідчих прокуратури та органів внутрішніх справ створені два покоління слідчих чемоданів. Чемодани зразка 1995р. незначно відрізняються один від одного (мал. 6). Слідчі чемодани нині перебувають у стадії розробки і, слід думати, з'являться наприкінці нашого століття.

Прокурори-криміналісти ще в 70-х роках мали спеціальні чемодани (див. мал. 6), які тепер вже застаріли. Тому оснащення спеціальною технікою відбувається штучно, наприклад криміналісти забезпечуються звукозаписуючою технікою, відео-технікою, комп'ютерною технікою окремо. Технічні засоби чемодана слідчого за видами поділяються на: 1) фотографічні, 2) для вимірювання, складання планів та схем; 3) для роботи зі слідами;

4) пошукові; 5) допоміжні.

1. Засоби фотографічної фіксації та дослідження, як правило, розташовуються поза технічним комплектом в окремих валізі, чемодані, куди входять: фотокамера, змінні об'єктиви, імпульсна електронна лампа-спалах, подовжуючі кільця, штатив-струбцина, фотоекспонометр, видошукач, світлофільтри та приладдя. У комплекті зразка 1995р. "Валіза-1" фотокомплект (фотокамера "Київ-19М", змінний об'єктив "Мир-24Н", лампа-спалах, світлофільтри та інші фотоприладдя) розташовуються безпосередньо в чемодані.

2. У відділі вимірів, складання планів та схем містяться найпростіші вимірювальні засоби: масштабні лінійки, рулетка, транспортир, кутомір, штангенциркуль, вимірювальна (текстильна) лупа, компас, планшет, візирна лінійка та письмове приладдя.

3. Найбільш істотно представлений відділ роботи зі слідами. У ньому можна виділити: а) техніку для виявлення слідів рук — магнітні щітки та щітки з волосся, кольорові магнітні порошки, немагнітні порошки, засоби хімічного виявлення слідів (нінгідрин, алоксан); б) засоби дактилоскоггіювання — дактило-валик, друкарська фарба, платівка для розкачування фарби, іноді спеціальний прилад-дактилограф; в) засоби і матеріали копіювання та моделювання слідів — дактилоплівка (світла та темна), липучі стрічки — замінювачі дактилоплівки ("скотч", лейкопластир), фотоплівка, фотопапір та ін.; г) засоби для роботи зі слідами ніг та транспорту — гіпс, ємкість для виготовлення гіпсового розчину, шпатель (іноді столова ложка), десятиметрова мотузка, лак "Прєлєсть", перхлорвінілова смола; д) прилади та речовини для роботи з біологічними об'єктами — кров'ю в плямах, пото жировою речовиною слідів.

76

Глава S. Технічні засоби -лшрання та дослідження інформації

Мал. 6. Слідчий чемодан "ВК-1" (зразок 1995 p.)

77

Розділ 2. Технічні засоби та .методи збирання інформації

4. Пошукова техніка представлена двома щупами (ЩУПОМ-спицею та роз'ємним щупом з насадками для вилучення проб грунту з глибини до 1 м), магнітним підйомником (в комплекті "Валіза-1" таких засобів немає).

5. Допоміжні засоби: інструменти, запозичені з різних професій (пасатижі, склоріз, викрутка, складаний ніж, рукоятка з набором інструментів, ножове полотно, ножиці та ін). Чемодан прокурора-криміналіста (мал. 7) має більш широкий набір технічних засобів, які дають змогу не тільки працювати зі слідами в польових умовах, а й проводити найпростіші попередні дослідження джерел інформації, наприклад здійснювати люмінесцентний аналіз за допомогою джерела ультрафіолетових променів "УК-1", відновлювати закриті аніліновими барвниками тексти, спостерігати в темряві за допомогою приладу нічного бачення С-230, диференціювати речовини. Значно розширений комплект пошукових засобів, у чемодані є металошукач, прилад для виявлення захоронених трупів (газовий аналізатор), потужний магнітний шукач, індикатор струму, трал для дослідження водоймищ, речовини для виявлення невидимих слідів крові, потожирових виділень (застосовується розчин люміналу), збільшена гама копіюючих засобів.

Зараз до оснащення прокурора-криміналіста входять окремі комплекти відео- та звукотехніки, складання суб'єктивних портретів, розмножувальна та електронно-обчислювальна (персональні комп'ютери) техніка.

У розпорядженні прокурора-криміналіста є стаціонарна фотолабораторія та пересувна криміналістична лабораторія (ПКЛ), яка складається з восьми відділів: 1) засоби електроустаткування, які забезпечують автономне живлення засобів освітлення (прожекторів, радіостанцій, іншої техніки), 2) засоби зв'язку та сигналізації; 3) прилади і засоби виявлення, фіксації, вилучення та попередження дослідження речових джерел; 4) фототехніка і фотолабораторія; 5) відділ відео- та звукозапису; 6) розмножувальна техніка (друкарська машинка, ксерокс); 7) протипожежні засоби та інструменти; 8) санітарні та інші технічні засоби.

Салон ПКЛ, як правило, має два відсіки: перший пристосований для проведення слідчих дій, наприклад допиту, пізнавання на місці злочину; другий — лабораторний, що дозволяє здійснювати попереднє дослідження доказів на місці їх виявлення. Наявність сучасних засобів зв'язку дає змогу оперативно передавати інформацію, робити загоїти до банків даних, зв'язуватися з різ-

78

І'.ііівсі .Мал. 7. Чемодан прокурора-криміналіста

ними підрозділами, яю взаємодіють з органами попереднього слідства.

Комплекти оперативної техніки. В історичному аспекті оперативна техніка виникла значно раніше криміналістичної, по суті, вона була оперативною й криміналістичною одночасно, оскільки використовувалася для виявлення, фіксації та дослідження слідів на місці події. Проте існують й принципові відмінності. Уніфікований чемодан зразка 1977р. призначався як слідчим, так і співробітникам органів МВС. Чемодан слідчих прокуратури відрізнявся лише наявністю в ньому деяких приладів, інструментів та матеріалів.

79

Розділ 2. Технічні засоби та методи збирання інформації

Відомчі комплекти деяких технічних засобів більш розраховані на суб'єктів органів дізнання. Так, для огляду місць ДТП сконструйовані валізи і чемодани інспектора ДАІ (мал. 8), ПКЛ, стереофо-тограметрична установка для вимірювальної зйомки ДТП (мал. 9). Спеціалізовані комплекти, які використовують слідчий та дізнавач, відрізняються від криміналістичних комплектів лише наявністю в них інструментів, приладів, призначених для дослідження специфічних джерел інформації. Так, у чемодані інспектора ДАІ є шинні манометри, деселерометр, вимірювач швидкості, люфтомір, інструменти для швидкого складання схем ДТП, трубка Мохова-Шинкаренка, набори знаків-штампів із зображенням елементів дорожньої обстановки.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 8.5. Технічні засоби суду та криміналістичної профілактики злочинів - Кримминалистика
 2. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 3. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 4. 8.2. Технічні засоби співробітників органів дізнання - Кримминалистика
 5. 8.3. Комплекти криміналістичної та оперативної техніки - Кримминалистика
 6. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК - Кримминалистика
 7. §4. ОБОВ´ЯЗКИ ДОБОВОГО НАРЯДУ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ - Административное право
 8. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 9. 1.2. Завдання криміналістики - Кримминалистика
 10. 7.2. Класифікація засобів криміналістичної техніки - Кримминалистика
 11. 8.1. Технічні засоби слідчого - Кримминалистика
 12. 8.4. Технічні засоби експертного дослідження матеріальних джерел криміналістичної інформації (експертна техніка) - Кримминалистика
 13. 10.1. Поняття і сутність правових основ одержання інформації технічними засобами - Кримминалистика
 14. 10.2. Загальні положення щодо збирання криміналістичної інформації технічними засобами - Кримминалистика
 15. 19.3. Робота зі слідами на місці події - Кримминалистика
 16. §1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ РОБОТИ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ. СИСТЕМА ЧЕРГОВИХ ЧАСТИН - Административное право
 17. §2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ - Административное право
 18. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 19. 8.1. Управління обороною - Административное право
 20. ПЕРЕДМОВА - Кримминалистика

Другие научные источники направления Кримминалистика: