Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
1.2. Завдання криміналістики
Виникнення і становлення державності в Україні та її правової основи, формування відповідних структур, здійснення соціально-економічних і правоохоронних перетворень як і в кожній молодій державі супроводжуються сплеском злочинності та корупції.
Цей період боротьби зі злочинністю вимагає особливих зусиль, оскільки криміногенна ситуація перетворилася в найбільш небезпечне зло, що створює серйозну загрозу побудові незалежної держави '.

Наука криміналістика не розкриває і не розслідує злочинів. Вона своїми специфічними методами і засобами сприяє правоохоронній діяльності, підвищує її ефективність і тим самим виконує загальне завдання юридичної науки. Це загальне завдання служить основою для формування окремих завдань кожної юридичної науки, в тому числі й криміналістики. До окремих завдань криміналістики відносяться:

—подальше вивчення закономірностей, які лежать в основі ме-

.C.9.

Див.: Державна програма боротьби и їлочинністю //Голос України. 1993. ."!-'

/ '.'law 1. Предмет, завдання і система криміналістики

ханізму ЗЛОЧИНУ, розробка нових методів і засобів розкриття злочинів;

—розробка нових і удосконалення старих засобів криміналістичної техніки лтя збирання, дослідження, оцінки і використання доказової інформації;

—розробка заходів припинення злочину, який вже розпочався, та попередження злочину, що готується;

—розробка слідчих і експертних засобів, прийомів та рекомендацій щодо криміналістичної профілактики злочинів;

—розробка й удосконалення організаційних, тактичних і методичних основ попереднього і судового слідства;

— активне вивчення і узагальнення слідчої, судової та оперативної практики, розробка на цій підставі автоматизованих інформаційних баз даних (АБД) для інформаційного забезпечення прийняття рішень у ході розслідування і попередження злочинів.

Окремі завдання криміналістики е динамічними і в разі зміни соціальних }'мов трансформуються.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. ПЕРЕДМОВА - Кримминалистика
 2. 1.2. Завдання криміналістики - Кримминалистика
 3. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 4. 1.1. Поняття предмета криміналістики - Кримминалистика
 5. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 6. 3.2. Криміналістична ідентифікація — окремий метод науки криміналістики - Кримминалистика
 7. 3.3. Об´єкти криміналістичної ідентифікації - Кримминалистика
 8. 5.1. Криміналістика — юридична наука - Кримминалистика
 9. 5.2. Зв´язок криміналістики з юридичними науками - Кримминалистика
 10. 6.1. Зародження і становлення спеціальних знань у практиці розслідування злочинів (історичний аспект) - Кримминалистика
 11. 6.3. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні - Кримминалистика
 12. 7.1. Предмет і завдання криміналістичної техніки - Кримминалистика
 13. 7.2. Класифікація засобів криміналістичної техніки - Кримминалистика
 14. 8.1. Технічні засоби слідчого - Кримминалистика
 15. 8.2. Технічні засоби співробітників органів дізнання - Кримминалистика
 16. 9.2. Методи польової криміналістики - Кримминалистика
 17. 9.3. Методи лабораторної криміналістики - Кримминалистика
 18. 10.4. Межі допустимості застосування технічних засобів та спеціальних знань при одержанні інформації - Кримминалистика
 19. 13.3. Класифікація і методика опису ознак зовнішності людини - Кримминалистика
 20. 14.4. Деякі прийоми використання слідів рук і ніг для одержання інформації про людину - Кримминалистика

Другие научные источники направления Кримминалистика: