Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
8.2. Технічні засоби співробітників органів дізнання
На органи дізнання законом покладено особливу форму діяльності — "вжиття необхідних оперативно-розшукових заходів" з метою "виявлення ознак злочину і осіб, які його вчинили" (ст. 103 КПК України). Оперативно-розшукова діяльність, як і будь-яка діяльність взагалі, є знаряддєвою і здійснюється через систему засобів та методів впливу на об'єкт, що пізнається. Знаряддям праці в пій діяльності є технічний інструментарій, тобто техніїса, за допомогою якої слідчий та дізнавач виявляють джерела інформації, документують та фіксують їх.

Технічні засоби, які використовують співробітники органів дізнання, називають по-різному: оперативною, спеціальною технікою, спеціальними засобами, маючи на увазі їх однакову сутність.

Проте це не так, бо перелічені поняття мають все ж таки різне значення.

73

Розділ 2. Технічні засоби та методи збирання інформації

Оперативна техніка є повним поняттям, про що свідчать принаймні дві обставини: а) вона застосовується в огюративній діяльності і тому ії називають оперативною: б) вона застосовується головним чином негласно, до порушення кримінальної справи, в ході оперативно-розшукової діяльності. Разом з тим оперативна техніка як сукупність предметів та інструментів праці майже не відрізняється від засобів криміналістичної техніки. В обох випадках — це побутова техніка, інструменти, прилучені з різних галузей знань і спеціальностей. Фотографічна, кінематографічна, відео- та звукозаписуюча техніка є однаковою як для слідчого, так і для дізнавача.

До засобів виявлення, вимірювання та фіксації слідів в основному відносяться професійні інструменти, котрі використовуються у різних галузях знань. Наївно вважати, що пасатижі, склоріз, лупа та лінійка є предметами оперативної або криміналістичної техніки. Вони входять у технічні комплекти слідчого та дізнавача, але не визначаються як спеціальні оперативні або криміналістичні. Нарешті, матеріали та речовини, які використовуються для виявлення, копіювання та моделювання слідів, є одними й тими ж. Очевидно, головна відмінність криміналістичної техніки від оперативної полягає не в якісній характеристиці технічного засобу (вона, безсумнівно, враховується), а в процесуальному та методологічному аспектах використання цієї техніки.

Криміналістична техніка застосовується в ході слідчих дій, а ії результати разом із протоколами слідчих дій є джерелами доказів. Зрозуміло, вона може використовуватися і поза слідчими діями, наприклад у профілактичній роботі, але в такому разі ії результати не породжують доказів.

Оперативна техніка застосовується головним чином до порушення кримінальної справи, в ході оперативно-розшукової діяльності, яка виконується за ініціативою органу дізнання для виявлення ознак злочину та осіб, які його скоїли. Одержані матеріали мають бути уведені в процес доказування згідно із законом. Застосування оперативної техніки в стадії попереднього слідства здійснюється органом дізнання за дорученням слідчого при безпосередньому нагляді прокурора. Одержані матеріали використовуються при доказуванні.

Спеціальна техніка як різновид технічних засобів оперативно-розшукової діяльності — це система приладів, пристроїв, матеріалів та речовин для збирання інформації негласними прийомами.

Така техніка, як правило, має незначні габаритні розміри, замаскована під звичайні предмети обстановки, об'єкти особистої гігієни, знаряддя праці, одяг. Це автоматичні пристрої, які

74

Глава 8. Технічні шсоди 'здирання та дослідження інформації

працюють в автономному режимі або управляються дистанційно. Спеціальна техніка виготовляється для конкретних цілей. завдань виявлення та документування предметів, осіб, подій тощо. Наприклад, onqiarui негласного звукозапису, одержання відбитків пальців рук, нанесення міток на предмети, документи, грошові знаки, одяг суб'єкта, створення спеціальних умов для того, щоб злочинець обов'язково залишив свої сліди на місці події і т.п., вимагають не тільки оперативної, а й технічної підготовки. Тому спеціальні технічні пристрої, як правило, є унікальними і вивчаються спеціальними дисциплінами.

Разом з тим окремі екземпляри спеціальної техніки є стандартними і навіть можуть бути предметами загальної криміналістичної техніки, наприклад, якщо кишенькові диктофони, мікрофони на краватках, радіоміїсрофони розмістити на відповідних маскуючих об'єктах, вони стають засобами спеціальної техніки.

Спеціальні засоби — це заходи фізичного впливу, власне спеціальні засоби та вогнепальна зброя (ст. 12 Закону України "Про міліцію"). До власне спеціальних засобів відповідно до закону відносять: наручники, гумові палиці, засоби зв'язування, сльозоточиві речовини, світло-звукові пристрої відвертаючої дії, пристосування для розкриття приміїцень та примусової зупинки транспорту, водомети, бронемашини та інші транспортні засоби, а також використання службових собак (ст. 14).

Отже, технічні засоби оперативно-розшукової діяльності поділяються на: 1) оперативну техніку; 2) спеціальну техніку;

3) спеціальні засоби.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 6.3. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні - Кримминалистика
 2. 8.2. Технічні засоби співробітників органів дізнання - Кримминалистика
 3. 9.1. Поняття та класифікація техніко-криміналістичних методів - Кримминалистика
 4. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 5. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 6. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 7. Адвокатура України - Адвокатское право
 8. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 9. 4.2. Адміністративний примус - Административное право
 10. 8.2. Управління безпекою - Административное право
 11. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 12. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 13. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 14. 5.2. Зв´язок криміналістики з юридичними науками - Кримминалистика
 15. Глава 8. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЗБИРАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ - Кримминалистика
 16. 8.3. Комплекти криміналістичної та оперативної техніки - Кримминалистика
 17. 8.5. Технічні засоби суду та криміналістичної профілактики злочинів - Кримминалистика
 18. 10.1. Поняття і сутність правових основ одержання інформації технічними засобами - Кримминалистика
 19. 18.3. Засоби і тактичні прийоми фіксації звукових слідів - Кримминалистика
 20. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК - Кримминалистика

Другие научные источники направления Кримминалистика: