Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
Глава 8. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЗБИРАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Технічні засоби збирання криміналістичної інформації є вельми широким поняттям, що охоплює будь-які технічні засоби, котрі працівники правоохоронних органів використовують як знаряддя праці.

Проте в криміналістиці розглядаються лише деякі з них:

а) технічні засоби, які застосовуються на попередньому слідстві, або техніка слідчого; б) технічні засоби, які використовуються органами дізнання, або техніка дізнавача, оперативного працівника; в) технічні засоби наукового дослідження, або експертна техніка, техніка фахівця; г) техніка суду.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 1.3. Система криміналістики - Кримминалистика
 3. 5.2. Зв´язок криміналістики з юридичними науками - Кримминалистика
 4. 7.2. Класифікація засобів криміналістичної техніки - Кримминалистика
 5. Глава 8. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЗБИРАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ - Кримминалистика
 6. 8.1. Технічні засоби слідчого - Кримминалистика
 7. 8.2. Технічні засоби співробітників органів дізнання - Кримминалистика
 8. 8.3. Комплекти криміналістичної та оперативної техніки - Кримминалистика
 9. 8.4. Технічні засоби експертного дослідження матеріальних джерел криміналістичної інформації (експертна техніка) - Кримминалистика
 10. 8.5. Технічні засоби суду та криміналістичної профілактики злочинів - Кримминалистика
 11. 9.2. Методи польової криміналістики - Кримминалистика
 12. 9.3. Методи лабораторної криміналістики - Кримминалистика
 13. 10.2. Загальні положення щодо збирання криміналістичної інформації технічними засобами - Кримминалистика
 14. 10.3. Форми використання технічних засобів та спеціальних знань для одержання криміналістичної інформації - Кримминалистика
 15. 18.4. Основи методики дослідження і використання звукових слідів при розслідуванні злочинів - Кримминалистика
 16. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 17. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 18. ПЕРЕДМОВА - Кримминалистика
 19. 1.1. Поняття предмета криміналістики - Кримминалистика
 20. 2.1. Поняття і сутність криміналістичної методології - Кримминалистика

Другие научные источники направления Кримминалистика: